Op weg van Pasen naar Pinksteren

Prikkeldraad en kokosnoten

Na zijn opstanding bereidt Jezus zijn discipelen voor op Pinksteren. Hij moedigt hen aan om versperringen en muren weg te halen zodat de Geest kan gaan stromen vanuit hun hart.

In deze tweeluik kijken we wat dit ons te zeggen heeft.

Het is de week na Pasen. De discipelen zijn nog niet bijkomen van de traumatische dood van Jezus (deze dreunt nog na) en nog minder van de miraculeuze opstanding uit de dood.(die moet nog even landen)

Petrus

Stek je eens voor hoe Petrus probeert om een perspectief te ontdekken in deze onverwachte ontwikkeling. Probeer eens in zijn schoenen te gaan staan en je voor te stellen hoe dat voelt.

Eerst viel hij zichzelf enorm tegen dat zijn dapperheid verdwenen was, daarna zag hij het leed in de ogen van Jezus. De dood van zijn vriend is het zwaarste wat hij heeft meegemaakt en dan de opstanding die daarna kwam. En wat moet bij doen met de uitspraak van Maria, die hem vertelde dat ze Jezus had gezien. Zij moest dit aan de discipelen en aan Petrus vertellen. Wat betekent het  dat Jezus hem apart noemt?

Thomas

Of Thomas. Hij lijkt een moedig man. Hij is het die zegt: laten we met Hem sterven als Jezus richting Jeruzalem gaat om Lazarus op te wekken uit de dood (Johannes 11:16). 

(denk daarbij aan de Oekraïens militairen die willen sterven om hun vrouwen en kinderen een kans te geven op een toekomst buiten Rusland.) Uit overlevering weten we ook dat Thomas het evangelie het verst over de wereld heeft gebracht, tot achter India.

Verdriet.

Hij is misschien wel het diepst geschokt van allemaal dat de vijand Jezus te pakken heeft gekregen, en dat Jezus dit toeliet. Ook hij is gevlucht en ontkomen in die nacht, net als de anderen. Ze hebben helemaal niet gestreden voor de goede zaak en nu is alles verloren. Ze zouden het koninkrijk van David weer herstellen toch? Hij blijft verbijsterd achter als zijn toekomstbeeld aan gruzelementen ligt, naast zijn zelfbeeld, zelfs zijn Godsbeeld klopt niet meer.

Verdrietig heeft hij zich afgezonderd en hij s alleen met zijn verdriet als Jezus verschijnt aan de discipelen. Als hij hen later opzoekt kan hij niet blij zijn. Het lijkt erop alsof hij in de ontkenning zit, Eest is hij Jezus kwijtgeraakt en nu mag hij ook niet rouwen?

Ontkenning is de eerste fase van de rouwcurve. De schrik, ontzetten in verbijstering van een ingrijpende gebeurtenis als een plotselinge dood van een geliefde kan de menselijke ziel overbelast raken door heftig verdriet. Het zet alles in het werk om dit verdriet de baas te blijven. 

Ontkenning is de eerste fase en werkt als een verdedigingsmechanisme. Als het niet waar is hoef je niet te gaan voelen. De ziel is er nog niet aan toe om het verdriet, de pijn van het gemis te gaan voelen. (En dat is wel nodig om het verdriet te verwerken, om troost toe te laten) daarom gaat het zich verdedigen en wil het voorkomen dat het hart geraakt wordt. Ontkenning is als het waren prikkeldraadversperring wat aangelegd wordt om de acceptatie buiten de deur te houden. Dat zou teveel pijn doen.

Prikkeldraad (of pinnekesdraad)

Gebonden door prikkeldraad.

Ontkenning is als het ware een prikkeldraad versperring, een Concerta, een rol zoals deze in het leger gebruikt wordt om belangrijke objecten te beschermen tegen indringers die willen inbreken. 

Je kunt het ook andersom gebruiken zoals bij een gevangenis. Dan wil je juist dat er iets opgesloten blijft en niet kan uitbreken. Zoals prikkeldraad oorspronkelijk ook bedacht is om koeien in een wei te houden.

Prikkeldraad verhinderd de doorgang. Dit kan naar binnen of naar buiten zijn.

Prikkeldraad wordt meestal door jezelf gebruikt, vooral als je iets wilt beschermen. Je houdt anderen op afstand.

Anderen kunnen ook prikkeldraad gebruiken, meestal kun je dan ergens niet bijkomen. Dan word jij op afstand gehouden door anderen.

Figuurlijk gezien kunnen we zelf prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat we niet willen dat anderen te dichtbij komen. 

Maar ook de vijand kan prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat zij willen voorkomen dat jij tevoorschijn komt, te dichtbij komt of eropuit gaat.

Dit figuurlijke prikkeldraad is gedrag wat we vertonen om afstand te creëren of anderen op afstand te houden. De psychologie noemt dit verdedigingsmechanisme die ons onvrij maken. Thomas heeft het gedrag van terugtrekken en zichzelf isoleren. Wat doe jij?

De bijbel noemt dit prikkeldraad soms geestelijke bindingen die ons onvrij maken. Een duidelijk voorbeeld komen we tegen in Psalm 18. Daar staat angst centraal in plaats van verdriet.

Angst

Gevangen in angst en verdriet

Thomas en Petrus zullen naast verdriet om het verlies ook angst gevoeld hebben. Angst hoe het nu verder moet. 

Angst is een helpend gevoel wat ons alert maakt als we in gevaar zijn, of als we iets kunnen verliezen wat we niet kwijt willen raken. Of als we iets niet krijgen wat we graag willen hebben.

Angst is een lastig gevoel en vraagt dat we erdoorheen gaan. Alleen door het onder ogen te zien, het aan te gaan en er doorheen te gaan verdwijnt angst. Soms kan je angst zo groot zijn dat je hulp nodig hebt om erdoor heen te gaan. David schreeuwt het in zijn angst uit naar de Heer.

PSALM 18:5-7

Banden van de dood hadden mij omvangen, 

beken van verderf joegen mij angst aan.

Banden van het graf omringden mij, 

valstrikken van de dood bedreigden mij.

In mijn nood riep ik de HEERE aan, 

ik riep tot mijn God; 

Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, 

Het zijn vooral woorden die gebruikt worden om angst te verspreiden als verdedigingsmechanisme. 

David beschrijft dat in Psalm 38:12 

Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken; 

wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden 

en bedenken de hele dag listen.

Hier zien we dat niet David zelf, maar zijn vijanden ‘het prikkeldraad’ hebben aangelegd om David gevangen te houden en een poging doen om hem te vernietigen.

Naast verdriet kan ook angst dus een aanleiding zijn om anderen weg te houden van je hart. In gedrag wordt dit hoorbaar door de woorden die je spreekt.

Intermezzo

In Psalm !8 (vanaf vers 8) gaat de Heer reageren als David hem aanroept. (Dit kun je thuis nalezen)

Dat mag jij ook doen. Als je in nood zit helpt het om de Heer aan te roepen, Het helpt beter dan prikkeldraad. Misschien denk je dat jij David niet bent, en de Heer niet naar je luistert. Het eerst klopt wel en het tweede klopt niet. 

Laten we eens kijken naar Psalm 107.

Daar lezen we het volgende in vers 1 en 2;

Prijs de Heer, want Hij is goed. 

Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Dat zullen alle mensen zeggen 

die door Hem zijn gered van hun vijanden.

Jij mag ook bij alle mensen horen die dit zeggen. God is onveranderlijk. Ook vandaag wil hij bevrijden en dit kan jouw dag van bevrijding zijn als jij de Heer aanroept. Aan het eind van de prediking krijg jij daar de gelegenheid voor. Je mag dan biddend een stuk van het prikkeldraad losknippen, symbolisch als daad van geloof en vertrouwen. 

  • Een daad van geloof omdat je gelooft dat God reageert op jouw hulpgeroep en je gaat bevrijden.
  • Een daad van vertrouwen omdat jij God gaat vertrouwen in plaats van de door jezelf aangelegde prikkeldraadversperring.

Psalm 107 laat zien dat je God voor alle problemen aan mag roepen:

  • Vers 4, Er waren mensen verdwaald, zij waren de weg of zichzelf kwijtgeraakt.
  • Vers 10, Er waren mensen ongehoorzaam geweest er die in de duisternis en de schaduw van de dood zaten, gevangen in ijzer en ellende en zij hadden doodsangsten.
  • Vers 17 Er waren mensen die ongerechtigheid gedaan hadden, zij hebben angsten vanwege pijn.
  • Vers 23, Er waren zeevarenden met angst voor natuurgeweld

Hele verschillende groepen mensen  die allemaal gered en gezegend werden door de Heer.

Maar eerst gaan we terug naar het laatste gevoel wat een rol speelt bij verlies.

Boosheid.

Boosheid hoort thuis in een proces van verlies. Kun jij je voorstellen dat Petrus boos is op zichzelf en zichzelf veroordeeld om zijn keuzes en gedrag? Zijn grote mond en zijn laffe verloochening. 

Kun jij voorstellen dat Thomas boos is vanwege het verlies  wat hem overkomt? Van  bijvoorbeeld zijn droom? Door Jezus geweldloze gedrag viel zijn toekomst in duigen. Hij wist nu niet meer wat hij moest doen als werkloze discipel. Hoe zou jij je voelen?

Boosheid is een gevoel wat extra energie geeft. Het is bedoeld om recht te zetten wat scheef is gegaan. Als dit is gedaan is de boosheid ook weer weg. Het gevoel van boosheid helpt om te ontdekken wat je nodig hebt. 

(Soms vertellen mensen dat ze niet tegen onrecht kunnen. Op zichzelf prima. Maar als onrecht je boos maakt mag jij jezelf afvragen of je nog boos bent op onrecht wat jou is aangedaan dat je die boosheid nog steeds bij je draagt?)

Het lastige van boosheid is dat je er kracht van krijgt. Mensen willen boosheid soms niet loslaten omdat het lekker sterk voelt om boos te zijn. Op die manier wordt de kracht boosheid gebruikt als prikkeldraad om de ander op afstand te houden in plaats van een poging om dichter bij elkaar te komen.

Als je boosheid niet gebruikt om tot een oplossing te komen gaat het zijn vernietigende werking doen. Uiteindelijk vernietigd het anderen. (Poetin) of het vernietigd zichzelf omdat het naar binnen keert. En dat is gevaarlijk voor jezelf.

Achitofel

Een voorbeeld hiervan komen we in de bijbel tegen bij Achitofel. (2 Samuel 15-17)

Achitofel is de beste adviseur van David. Hij is ook de opa van Bathseba. Vermoedelijk heeft het overspel van David heeft hem boos gemaakt, maar hij heeft hier niets mee gedaan. Op het moment dat Absalom een samenzwering op touw zet tegen zijn vader David sluit Achitofel zich bij hem aan, terwijl hij wijs genoeg was om te zien dat Absalom onrechtvaardig bezig was. Het lijkt zijn manier om wraak te nemen op David en hem te laten doden. Als Absalom zijn raad niet opvolgt trekt Achitofel zijn conclusies. Hij regelt zijn zaken en hangt zichzelf op. De boosheid heeft hij niet los kunnen laten en de kracht van deze boosheid dit kost hem zijn uiteindelijk zijn eigen leven. 

Terug naar vandaag:

De dag van Thomas

Een week na zijn opstandig ontmoet Jezus Thomas, en helpt hem uit zijn verdriet. Het verdriet waar Thomas zelf niet uitkwam. Lezen Johannes 20:26-29)

Geloven is vertrouwen op gesproken woorden uit de mond van God

“Je vertrouwt me omdat je naar mij kunt staren. Gelukkig zijn de mensen die vertrouwen op mij zonder dat ze naar me kunnen staren”

Samenvatting:

Jezus helpt Thomas om zijn prikkeldraad te verwijderen. Hij wil jou vandaag ook helpen.

Als verdriet, angst en boosheid aanvaard worden helpt het om met verlies of moeilijk situatie om te gaan. 

Maar eigen verdriet, angst en boosheid kunnen ook leiden tot gedrag waardoor er een verdediging gelegd wordt rondom het hart, om anderen op afstand te houden. 

Ook een ander kan met zijn verdriet, angst of boosheid jouw gevangen proberen te houden. 

Jezus weet hoe het werkt. Hij wil je graag bevrijden van de prikkeldraadversperringen die jij of anderen neer gelegd hebben om je hart. 

Is het ook jouw dag?

Hij wil je helpen maar dat doet Hij niet zonder jouw instemming. 

Daarom mag je naar voren komen als je aan de slag wil met je verdriet, waardoor jij je terug bent gaan trekken.

Je mag naar voren komen als je aan de slag wil met je angst, waardoor je bent gaan vermijden

`

Je mag naar voren komen als je boosheid voelt en niet vernietigd wil worden, maar ook anderen of jezelf niet wil vernietigen.

Je mag dan biddend een stuk van het prikkeldraad losknippen, symbolisch als daad van geloof en vertrouwen. 

  • Een daad van geloof omdat je gelooft dat God reageert op jouw hulpgeroep en je gaat bevrijden.
  • Een daad van vertrouwen omdat jij God gaat vertrouwen in plaats van de door jezelf aangelegde prikkeldraadversperring.

Je mag een stukje van prikkeldraad afknippen, terwijl je de Heer aanroept en hem vraagt om je te bevrijden.  

Als je gebed wil, dan kan dit kun je dit vragen. 

Wees gezegend!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.