Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest?

Wie is die Heilige Geest? 

God heeft zich laten zien in drie gedaantes, alle drie hebben ze een bepaald karakter, een specifieke kleur  en bediening. Met elkaar vertegenwoordigen ze wie God is.

Ze dienen elkaar en vullen elkaar aan, ze zijn zo een dat ze niet te scheiden zijn.

  • De vader staat voor de kracht en openbaring en vaderschap.
  • De zoon staat voor de menswording, het zoonschap
  • De Heilige Geest vertegenwoordigd de vrouwelijke, moederlijke kant van God

De geest broedt

De geest geeft nieuw leven

De geest troost

De geest beschermd en leidt

 

De Heilige Geest is een persoon en Hij is God, de derde Persoon van de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Geest)
De Heilige Geest is een persoon

Hij heeft namen en een taak (Trooster, Voorspraak en wordt aangesproken met Hij en Hem.(Joh 14 &16)

De H.G. heeft verstand (Joh 14:25-26, Jes 11:2)

De H.G. heeft gevoelens (Ef. 4:30)

De H.G. heeft een wil (Hand. 16:6, 1Cor 12:11)

Het hebben van verstand, wil en gevoel zijn kenmerken van een persoon. Een kracht heeft dit niet.

 

Is de Heilige Geest een Persoon of een kracht? Dit is namelijk van groot belang.

Kracht;

ik moet de kracht beheersen wil ik er wat aan hebben.

Een kracht kun je gedeeltelijk hebben of helemaal

Persoon;

Als de H.G. een persoon is, heeft Hij invloed op mij en kan Hij mij beheersen, vervullen.

Met een Persoon kun je relatie hebben, met een kracht niet.

Een persoon is een eenheid, hij is er wel of hij is er niet.

 

De Heilige Geest is God

Hij wordt God genoemd

(2 Sam 23:2-3/Hand 5:3/1 Cor 3:16)

Hij bezit eigenschappen die alleen God heeft

(Psalm 139:7-10/1Cor 2:9-11/Hebr 9:14)

Hij doet werken die God alleen kan doen.

(Job 33:4/Johannes 3:3-6/1 Cor 6:11)

 

H.G. is derde Persoon van de Godheid (Drie-eenheid)

Er is maar een (1) God

(Jes 44:6)

De H.G. wordt vaak samen met de Vader en de Zoon genoemd.

(Marcus 1:9-13/Rom 15:30)

De H.G. wordt zowel de Geest van Christus als de de Geest van God genoemd.

(Matt 10:20/Lucas 4:18/Rom 8:9/Galaten 4:6)

 

Wat doet de Heilige Geest? 

Het werk van de Heilige Geest

De Heilige Geest werkt;

In mensen

•Voor je tot bekering/geloof komt

•Wedergeboorte

•Nadat je tot bekering/geloof bent gekomen

In de Gemeente

In de wereld

 

Het werk van de Heilige Geest Oude testament- drie bedieningen;

•De H.G. schept (Genesis 1;1-2, 26)

•De H.G. rust toe, geeft bekwaamheid (Richteren 3:9-10/ 15: 9-14)

•De H.G. maakt Gods wil bekend door profetie, openbaring van wie God is en wat Hij wil en wat Hij gaat doen.(Zacharia7:11-12/Petrus 1:20-21/ 2 Samuel 23;2)

 

Het werk van de Heilige Geest Tijdens Jezus leven op aarde:

• Maria wordt zwanger van de Heilige Geest (Matheus 1:18-20)

• God bevestigd Jezus in zijn bediening (Mat. 3:16-17)

• Jezus krijgt kracht voor zijn bediening op aarde (Lucas 4;1, 14-15, Matteus 12:28)

•Jezus krijgt kracht in zijn lijden en sterven (Hebreeën 9:14)

•Jezus krijgt kracht om op te staan uit de dood ( Romeinen 8:11)

 

Het werk van de Heilige Geest Na Pinksteren:

Heeft de Heilige Geest de taak om de  HEERE Jezus Christus en Zijn werk in het licht te zetten.

Hierin zijn verschillende fases en manieren van werken te onderscheiden.

 

Verschil in bediening;

Oude testament;

Enkele personen

Specifieke taak

Voor bepaalde tijd

 

Na Pinksteren;

Alle gelovigen

Om geestelijk te leven

Voor altijd

Werkt in en door gelovigen

Als antwoord op geloof en bekering

 

Wat doet de Heilige Geest in jou ( zalving in jou) 

Het werk van de Heilige Geest (in jou) Voordat je tot geloof komt:

Wil  de H.G. de mensen tot bekering brengen en doet dit door te overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid (Johannes 16;5-11)

Nodigt uit om het heil te ontvangen; (Openbaring 22:17)

 

Het werk van de Heilige Geest (in jou) Op het moment dat je tot geloof komt

•Doet de H.G. jou wedergeboren worden (Johannes 3)

•Wordt jij in de H.G. gedoopt (1Cor. 12: 12-13)

•Komt de H.G.  in je wonen (Rom 8 : 9)

•Maakt de H.G. jou  tot eigendom van God (Joh 1:12)

                        – Je krijgt het kindschap of zoonschap (Galaten 4:6, Geest van het Zoonschap)

                        – De H.G. verzegeld dit, ondertekent dit als het ware (Ef.1:13 Geest van de belofte)

                        – Onderpand als verzekering (Ef 1:14)

 

Het werk van de H.G. (in jou) Nadat je tot geloof bent gekomen;

De Heilige Geest gaat je helpen om als christen te functioneren

De Heilige Geest geeft je geloofszekerheid (Handelingen 8:16) H.G. is een onderpand, een polis, we zijn verzekerd

Hij Helpt Gods Woord te begrijpen (Johannes 16:13, Geest der waarheid)

Hij helpt om te bidden, Hij wordt ook de Geest der gebeden genoemd (Rom 8:26)

H.G. geeft kracht om te getuigen (Handelingen 1: 8, 4:4-13)

H.G. geeft geestelijke vrucht (Galaten 5:22)

H.G. geeft overwinning  over de zonde (Galaten 5:16)

De H.G. leidt ons leven als we dit toelaten (Handelingen 8, 10, 16)

 

Het werk van de Heilige Geest (in de gemeente) 
De Heilige Geest gebruikt de  plaatselijke gemeente als werkplaats om;

de individuele gelovigen op te bouwen in hun persoonlijk geloof.

gelovigen samen te leren werken als gemeente in het Koninkrijk van God

gelovigen te laten helpen bij de opbouw van de gemeente van Jezus Christus

dienstbaar te zijn  naar de ongelovige wereld buiten de gemeente, om het Koninkrijk van God te bouwen

 

De Heilige Geest doet dit door bedieningen, geestelijke gaven en onderlinge verbondenheid, de broeder/zusterband.

De H.G. geeft bijstand aan de gemeente om een  getuigen in de wereld te zijn

Iedere christen is een deel van de gemeente van Jezus Christus (ook wel het Lichaam van Christus genoemd)

De plaatselijke gemeente waarbij de christen aangesloten is,  is deel van de gemeente van Jezus Christus. (Deze gemeente is van alle tijden en van alle plaatsen)

De Heilige Geest geeft gaven aan de gemeente zoals de Geest dat wil (1Cor 12:11) om de bedieningen uit te voeren.

De christen die geestelijke gaven ontvangt krijgt deze niet voor zichzelf, maar om de gemeente te dienen.

Iedereen die de Heilige Geest ontvangen heeft (Geestesdoop), heeft een of meerdere gaven gekregen om te dienen

 De Heilige Geest in de gemeente kun je herkennen aan de volgende eigenschappen:

eenheid            (tegenover verdeeldheid buiten de gemeente)

verzoening        (tegenover vijandschap en ruzie)

gemeenschap   (tegenover eigenbelang, individualisme)

aanbidding       (tegenover eigen eer of aanbidding afgoden)

opbouw           (tegenover afbraak en verval)

 

De H.G. in de wereld 

De H.G. werkt in de wereld om ongelovige tot gelovige te maken. Het is de Heilige Geest die de wereld overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid.

Het is de Heilige Geest die de mens opzoekt en hem met Jezus in contact wil brengen.

In Genesis 1 lezen we al dat de Geest broedt, dit heeft twee betekenissen.

  1. De Heilige Geest zoekt nieuwe wegen om harten te bereiken,
  2. De Heilige Geest bereidt het hart voor om tot een geestelijke geboorte te komen.

 

De Heilige Geest zoekt ook wegen om het Koninkrijk van God baan te laten breken.

Dit kan door bedieningen te geven, mogelijkheden voor kerkplanting, scholen, ziekenhuizen en andere werken van barmhartigheid.

De Heilige Geest wil ook verschillende kerken en bedieningen bij elkaar brengen, zodat het allemaal functioneert als een lichaam wat een kant op gaat: richting Jezus.

 

Samenvatting/gebed 

Als je niet zoveel merkt van de Heilige Geest in je leven, maar je hebt een verlangen om er meer van te ontvangen, om helemaal vol te zijn, dan heb ik goed nieuws!

 

Jezus zegt in Lucas 11:13

Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen!’ 

 “Vader in de Hemel, Vervul mij met Uw Heilige Geest, van top tot teen. Ik vraag het u uit genade en in de naam van Jezus. Dank U dat U mij vervult. Heilige Geest, ga Uw gang en help mij om te leren wat ik leren kan.”

 

   

 

Dit bericht is geplaatst in Training. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.