In His Love – Gehoorzaam en liefde

In His Love – liefde en gehoorzaamheid

Thema.

Liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar.

ten commands

 

Johannes 15:12-14

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

 

Doel.

Liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar.   

  • Als we luisteren naar wat Jezus zegt, hebben we intimiteit met Jezus en de Vader.
  • Als we niet luisteren naar de Waarheid (Jezus) en doen wat Hij zegt, missen we de liefde.

Principe.

Liefde leidt naar gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid leidt naar geloof. Geloof leidt naar daden. De daden leiden weer naar intimiteit.

 Woorden van Jezus

Jezus geeft een gebod om te gehoorzamen:

Joh 13:34 

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

 

Jezus zegt dat we niet allen moeten horen naar woorden of geboden, maar ze moeten doen. Dan hebben ze kracht.

 

Matheus 7:24-25 

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een                        verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.

 

Dit was een principe wat ook al in de bijbel stond zoals Jezus hem kende (OT)

 

Deutrononium 29:9  (29:8)

Houd u daarom aan de regels van dit verbond, opdat u slaagt in alles wat u doet.

 

Gehoorzaamheid leidt tot intimiteit

 

Jeremia 11:4  

Which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them, according to all which I command you: so shall you be my people, and I will be your God:

 

Werkwijze.

Het gebod geldt voor de onderlinge relatie tussen mensen en tussen de mens en God.

 liefde en geboorzaamheid

Johannes 15:7

Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

 

Mt 22:37-39 

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Dit is het grote en eerste gebod.

Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

 

Ga 5:14 

Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

 

Dit gebod geldt ook voor het omgaan met andere zaken, zoals geld, tijd, eer, macht, etc.

 

Mt 6:24 

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

 

Als we gehoorzaam zijn, kunnen we begrijpen wie God is en komen we in contact met God

 

1Johannes 5:2 

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.

 

1Johannes 3:18

 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

1Johannes 4:7

 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

 

Intimiteit Met God, door gehoorzaamheid aan God geeft  troost;

Ps 145:20  

De HEER waakt over wie hem liefhebben,

maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’

 

 Ro 8:28 

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

 

Toepassing en tips

 Jezus geeft zelf een aantal dingen aan die Hij verwacht dat we kunnen doen. Dit zijn niet altijd de gemakkelijkste dingen.

 

Lukas 6:29 

Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.

 

Matheus 5:22  

Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

 

Matheus 5:23 -24

Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft,

laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.

 

Matheus 5:27 -28  

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

 

Mattheus 5:44  

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

 

Mattheus 6:14  

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;

 

Mattheus 6: 19-20  

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

 

Mattheus 5:6

 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

 

Mattheus 5:7 

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

 

Mattheus 5:9 

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

 

Opdracht.

Test;

Hoeveel opdrachten/geboden/richtlijnen van Jezus ken je?

  • Hoeveel heb je er van uitgevoerd?

Gehoorzamen en liefhebben is met liefde en uit liefde gehoorzamen.

  • Hoe heb je ze uitgevoerd? Met een hart vol liefde of met tegenzin?

Als je het met tegenzin gehoorzaam bent geweest, is dit niet uit liefde,

  • waar ontbreekt het je aan liefde?
  • Vraag Jezus eens om in dit specifieke punt liefde te geven
  • Oefen het nogmaals.

Waar wil je groeien in leren liefhebben en gehoorzamen?

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Training met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.