Doop in de Heilige Geest

Doop in de Heilige Geest

Aanwijzing uit de bijbel;
 Johannes de Doper voorzegt de doop in de Geest:
Matt 3:11
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Johannes (de discipel) schrijft dat dit zichtbaar was voor Johannes de Doper;
Joh 1:33 
En ik kende Hem niet; maar die mij zond om te dopen met water, die zeide  tot mij: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven,  deze is het, die met de Heilige Geest doopt.
Jezus herhaalt dit;
Handelingen 1:5
Want Johannes heeft met water gedoopt, maar gij zult met de Heilige  Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Petrus herinnert zich dat als hij de Heilige Geest ziet vallen op het gezelschap bij Cornelius, de Romeinse hoofdman;
Handelingen 11:16
En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. 
Paulus leert het in zijn onderwijs:
1 Cor 12:13
want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.
Principe
Heilige Geest ontvangen / Doop in de Geest
De laatste opdracht die de discipelen ontvangen bij  de hemelvaart van Jezus is dat ze moeten wachten. Ze moeten wachten op de kracht van de Heilige Geest. Ze worden op de eerste Pinksterdag gedoopt in de Geest en ontvangen de gift (gaven) van de Geest.
            Dan kunnen ze gaan naar het einde der aarde, om de boodschap van Jezus te brengen, om wonderen en tekenen te doen, die daarop volgen.
Handelingen 2 (Discipelen ontvangen de Heilige Geest op de Pinksterdag)
o       spreken in andere talen
o       tongen als van vuur op hun hoofden
o       geluid zoals een sterke wind
Handelingen 8:15-17 (Fillipus in Samaria)
o       HG viel op hen, was zichtbaar en herkenbaar voor de anderen
Handelingen 9:17-18 (Saulus  in Damascus)
o       Saulus wordt de handen opgelegd
o       Ogen werden geopend
o       Vertelt later dat hij in tongen spreekt
Handelingen 10: 44-46 (Cornelius, de Romeinse hoofdman)
o       spreken in tongen
Handelingen 19:6 (gelovigen in Efeze)
o       tongen
o       profeteren
Conclusie:
Soms waren er tongen, soms niet.
Soms werden er handen opgelegd, soms niet
In alle gevallen was het wel zichtbaar en was het ontvangen van de H.G. er direct. Dit moet dan de (dorea) gift geweest zijn.
Als de bijbel spreekt over de negenvoudige gave van de Geest, wordt het woord charisma gebruikt.
Spreken in Tongen
Het spreken in tongen heeft twee betekenissen
  • De eerste behandeld Paulus in 1 Korinthe 14, waar hij uitlegt dat een profetie via een vreemde taal, alleen gesproken mag worden in de gemeente als er ook een uitleg volgt. Dit kan een ander persoon zijn, of dezelfde persoon die de uitleg ontvangt nadat hij de boodschap in de vreemde taal heeft uitgesproken.
  • Het andere spreken in tongen is de taal van engelen, zoals het ook wel wordt genoemd. Dit is een gebedstaal voor persoonlijk contact met God. Deze gebedstaal gaat buiten het verstand om, en wordt geleid door de Heilige Geest. Hiervoor is het nodig dat je jezelf overgeeft aan de leiding van de Heilige Geest en de controle over wat je uitspreekt loslaat.
    Door de persoonlijke gebedstaal wordt je zelf opgebouwd. Het lijkt op het zuchten van de Geest,
Een tong met uitleg in de gemeente is tot opbouw van de gemeente, vandaar dat Paulus ook aangeeft dat dit alleen maar mag als het woord ook uitgelegd wordt. (door de zalving die op je is)
De gebedstaal is voor opbouw van jezelf, voor de persoonlijke opbouw, voor aanbidding van God als woorden te kort schieten, als lied tot lofprijs voor God, of als wapen in geestelijke strijd. (omdat het een geestelijke, hemelse taal is, kunnen demonen dit niet verstaan en weten ze niet wat er gebeurd, terwijl ze wel ervaren dat hun kracht en invloed verdwijnt)
Ontvangen van (persoonlijke) tongentaal
De persoonlijke gebedstaal is voor iedereen beschikbaar. De taal van het spreken in een vreemde taal om een boodschap voor de gemeente door te geven is een gave van de Heilige Geest, die deze uitdeelt wanneer hij wil en aan wie hij wil.
In de bijbel zien we dat de mogelijkheid om in tongen te spreken vrij gezet wordt bij de doop in de Heilige Geest. Meestal gebeurt dit door gebed met handoplegging. Maak hier geen wet van, God kan ook op andere manieren werken.
Vraag God vrijmoedig om de persoonlijke gebedstaal. Maak er geen status van. Paulus waarschuwt in de Corinthe-brief juist tegen de status. Hij wijst aan dat de liefde de hoogste weg is, en dat we moeten streven om te profeteren.
Praktijk is oefenen.
Als je tongentaal wil ontvangen, vraag dan of iemand voor je bidt, het liefst een oudste in de gemeente die ook in tongen spreekt.
  • Stel je open voor wat God wil doen. 
  • Wees ontspannen en verwachtingsvol, voorkom kramp.
  • Ga gewoon eens oefenen. In gebed kun je dit doen door in meerdere talen te bidden en dit af te wisselen. De overgang naar woorden die je niet kent is dan minder groot.
  • Ga gewoon ontspannen oefenen.
Een buitenlandse taal spreek je ook niet direct vloeiend. Als kind begon je ook te brabbelen. Ouders zijn apetrots op de eerste woordjes, ook al lijkt het nog niet echt. Zo is God ook blij als je een eerste woordje zegt in een voor jou onbekende taal. Hij moedigt je aan, net als ouders, om meer woorden te gaan spreken.
   
Dit bericht is geplaatst in Training met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.