Vooraf aan ‘de geestelijke wapenrusting’

Hoe maak jij je sterk in de Heer en gebruik je de sterkte van zijn macht? Dezes studie probeert hier een antwoord op te vinden.

Geestelijke wapenrusting met helm des Heils

In de bijbel staat een gedeelte over de wapenrusting van God. Het wordt ook wel de geestelijke wapenrusting genoemd. De bedoeling is om stand te houden in de strijd. Om je te verdedigen tegen het kwaad wat op ons af kan komen.

Het gedeelte over de geestelijke wapenrusting begint met een enkel zinnetje wat de aandacht trekt. Zoek uw kracht in de Heer, in zijn sterke macht.(GNB)

We lezen de tekst uit Efeze regel 10 als volgt in nog drie vertalingen:

  • Wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. (HSV)
  • Wees sterk in de kracht van de Heer (BB)
  • Word sterk door een met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken (HTB)

Als we naar overeenkomsten kijken dan zien we dat het gaat over twee verschillende krachten of sterktes:

Het hebben het sterken in de Heer en de het benutten van zijn grote kracht/macht.

De proces van deze studie is als volgt gegaan;

1. We kijken eerst wat de bijbel hierover zegt in vergelijkbare teksten

2. Dan kijken we naar de betekenis van de woorden

3. Vervolgens bidden we voor wijsheid.

4. En als laatste beschrijven we een interpretatie en toepassing

1. We kijken eerst wat de bijbel hierover zegt in vergelijkbare teksten

Als eerst vinden we twee teksten in hetzelfde boek. Deze teksten geven veel dezelfde woorden aan en helpt ons om te zien waar de kracht vandaan komt en waar we op kunnen vertrouwen.

  Efeze 1:19

en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Efeze 3:16

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

Paulus stelt dat de kracht van God de allerhoogste kracht is en er geen macht is die daar tegenop kan. Als we echt geloven wat we geloven en we kunnen geloven dat die kracht ook in ons werkt, dan hebben we hier een fantastische basis voor ons leven.  

Paulus spreekt in mooie woorden over de zegen vanuit de hemel die aan ons als gelovigen gegeven is. Het is onvoorstelbaar om te weten dat het Gods kracht is die in ons werkt. Omdat het Gods kracht is, beschikken we er niet over zonder God. Maar juist als we op God vertrouwen, dan is Hij bij ons en zijn grote kracht ook. Kracht van God staat dus in verband met onze relatie met God.

Deuteronomium 20:4 

want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen

Verbonden met elkaar door een woord.

Wat is ons aandeel dan? Als God het doet, hoeven wij dan niets meer te doen? 

In de volgende bijbelgedeelte vraagt God ons ook iets te doen. Hij vraagt of wij onszelf willen overwinnen. God werkt graag met ons samen. Hij vraagt van ons dat we doen wat we kunnen, en dan doet Hij wat wij niet kunnen. Wij kunnen onszelf overwinnen door moed te  vinden, te grijpen en vast te houden. Dit lezen we ook in de volgende teksten.

Zacheria 8:9

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Grijp moed,

1 Kronieken 28:20

Vervolgens zei David tegen zijn zoon Salomo: Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de HEERE zult voltooid hebben.

2 kronieken 15:17

U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk.

Hoe ziet de samenwerking met God de Vader er dan uit?

Als wij geven wat wel hebben, dan geeft God wat we niet hebben. 

Onze eigen kracht laten we los, want het voegt niets toe. Dat is best lastig. Het is voor een mens nu eenmaal makkelijker om op zijn eigen kracht te vertrouwen, hoe klein deze ook is, dan vertrouwen op eigen kracht loslaten en volledig vertrouwen op de kracht van de Heer.

Als we dat toestaan dat God met ons mag samenwerken dan komt zijn kracht over ons. We zijn dan niet sterk in onszelf, maar in de verbinding met de Heer zijn we onoverwinnelijk. Niet omdat wij zo sterk zijn, wij zijn eerder kwetsbaar en zwak, maar omdat hij zo sterk is. 

2 Corinthiërs 12:9

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Colossenzen 1:11

terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Fillippensen 4:13

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

2. We kijken naar de betekenis van de woorden

Het woord KRACHTIG kan ook vertaald worden met toenemen in kracht of moed.

Het woord KRACHT wordt vertaald als kracht of sterkte. Het grondwoord is dunamis, waar ook ons woord dynamiet aan ontleend is. 

Het woord MACHT kan ook vertaald worden met natuurlijke bekwaamheid vrijheid van handelen, macht uitoefenen met bekwaamheid. 

Deze woorden gaan uit dat er met macht iets positiefs uitgewerkt kan worden en bescherming geboden kan worden tegen kwaad wat bedreigend is voor het goede.

Het beschrijft vooral de positieve kracht van macht. Of het integer gebruik van macht wat weer heel anders is dan de strijd tussen de primaire macht en de controlerende macht.

3. Vervolgens bidden we voor wijsheid en luisteren naar de Heer.

De tekst geeft een wisselwerking aan. Van onszelf zijn we zwak en kwetsbaar en we vinden geen kracht of sterkte in onszelf om daar iets betekenisvols mee te doen voor God de Vader. 

De Vader is oppermachtig en heeft zoveel kracht voor ons beschikbaar die we ontvangen als we op hem vertrouwen. 

Ten diepste gaat het hier om de vraag of we een relatie aan willen gaan, waardoor we een compagnon worden in de missie van de God de Vader. We beschikken samen over alles wat er nodig is. 

De grote vraag lijkt niet te zijn of we (samen) sterk genoeg zijn, maar of we ons willen en durven verbinden met de Vader.

En dat is ook eigenlijk geen vraag. Zonder God de Vader zijn we niets en met Hem zijn we alles. 

De grote vraag lijkt te zijn of we bereid zijn om naar de Heer, God de Vader te blijven kijken.

En toch wil de Vader dat we voor Hem kiezen vanuit ons hart…

4. En als laatste beschrijven we een interpretatie en toepassing.

Alles bij elkaar genomen mogen we interpreteren dat God in relatie met ons wil staan op basis van vertrouwen. 

We mogen dan ook interpreteren dat zijn kracht dan ook onze kracht is.

Paulus roept ons op om te vertrouwen op de kracht die de Heer ons geeft, als we op Hem vertrouwen en ons met hem verbinden. Of beter, als we toestaan dat de Heer zich met ons mag verbinden. 

Door verbinding met de Heer komt de kracht van de Heer in ons en kan geen vijand meer tegen ons samen op.

Dit kunnen we toepassen door anders te denken. Samen met de Heer zijn we uiteindelijk onoverwinnelijk, want de Heer is onoverwinnelijk.

We kunnen ons denken dan richten op de Heer (en de dingen die boven zijn) en niet op onszelf of omstandigheden.

Pas dan zullen we ook ervaren dat we binnen de kracht van de Heer en de sterkte van zijn macht vallen en onaanraakbaar zijn voor vijanden.

Samengevat: 

Het allerbelangrijkste is om van hart tot hart verbonden te blijven met de Heer.

Vanuit de Heer kunnen we dan moedige stappen zetten als het nodig is.

Samen sterk als je eenbeat met de Grote!

Dit bericht is geplaatst in Studies met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.