Vervolgd volgen

Vandaag staan we stil bij de onze broeders en zusters die zusters die vervolgd worden omdat ze Jezus volgen.

Systematische vervolging leidde in de tweede wereldoorlog ben tot de uitroeiing van de Joden, het volg van Jezus.

De eerste tekst hierover staat in Genesis 3:15 NBG

Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3:15 NBG

Dit is de kern van de vervolging, Het verhaal van Gods Reddingsplan na de zondeval.

 1. De zoon van de vrouw vermorzelt de kop van de slang,
 2. De slang vermorzelt de de kinderen van de vrouw, Het bijt hen in de hiel waardoor zij niet goed lopen.

Zij mochten geen vrienden worden, want dan zou het kwaad vermengd worden met het goede. Doordat de mensen en de kerk achtervolgd worden door de slang, gaan zij op zoek naar Iemand die  zij kunnen volgen, Iemand die hen kan redden van de slang die hun vijand is geworden.

En dat is er maar één. Dat is Jezus. Hij vermorzelde de slang door zijn overwinning aan het kruis en triomfeerde door zijn opstanding uit de dood. In de strijd tussen het leven en de dood kon de Dood kon het niet winnen van het Leven. Hij die Leven is, overwon de dood!

De vervolging is in eerste instantie niet gericht op mensen, maar gericht tegen Jezus die bij de mens betrokken is. De slang strijd via de mens en via de kerk tegen God. Zijn vermorzelen van de kerk is gericht om God te raken. Het is doelgericht om Jezus uit de mens te halen, of de mens bij Jezus vandaan te halen.

Handelingen 4:26 (HB) De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde.’

God gebruikt de mens om de slang te verslaan. Dit kan alleen de kracht van God doen die in ons en door ons heen werkt. Dit als de gelovigen afhankelijk wil zijn van God en niet afgeleid wordt door allerlei zaken van de wereld. De wereld is het domein van de slang. Zowel het goede als het kwade achtervolgt jou met één doel: Scheiding brengen! En dat vraagt een keus van jou, maar daarover later meer.

De vijand probeert Jezus dus los te maken van de mens(en). Dat is het doel van vervolging. In de gelijkenis van de zaaier lezen we een aantal voorbeelden die kunnen helpen:

Deze gelijkenis gaat over het Woord. Jezus is het Levende Woord

 • Jezus wordt geroofd voordat het aandacht krijgt (doordat andere zaken aandacht in plaats Jezus die het levende Woord is)
 • Jezus krijgt een grote ruimte, maar Hij mag niet blijven als het moeilijk wordt (dus moeite heeft effect)
 • Jezus draagt draagt bijna vrucht, maar wordt dan verstikt (dus drukte heeft effect)
 • Jezus is het fundament en draagt vrucht door een mensenleven (dit is maar een kwart van het zaad in dit verhaal)

De vervolgers zijn in vier groepen in te delen:

 • Andere geloven,
 • ongelovigen,
 • Medegelovige
 • Jijzelf (Edith Eger vertelt hoe zij zelf in de gevangenis zit en bleef zitten, achtervolgd door gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt)

Vervolging kan zich in verschillend vormen laten zien.

In de kern gaat het om de vervolging van Jezus;

 • Door geweld of agressie, bedreiging (werkt met boosheid en angst) afleiding 
  • Als er een kerk bedreigd wordt door geweld, zoals de aanslag tijdens de Pinkstermis in  Nigeria is het het geweld openlijk.
 • Door ratio en wereldgelijkvormigheid (werkt met begeerte en trots) verleiding
  • Als de kerk bedreigd wordt door comfort van deze wereld, het denken van deze wereld dan is Jezus niet zo nodig een keus maken om te volgen wordt uitgesteld. Ook dit is een keus.
 • Door meningsverschillen (liefdeloosheid en verharding) misleiding
  • Als er meningsverschillen zijn wordt je misleid en afgeleid van Jezus.
 • Door onze eigen trots of hoogmoed, het zelf God willen zijn. We denken dat we goed zitten maar dat is zelfmisleiding.want, 

Jezus vraagt juist of we ons leven af willen leggen. Het lijden (kruis) op ons willen nemen omwille van het Koninkrijk van God. Hij vraagt ons om ons af te keren van de wereld (het vijandelijke domein van de slang) en ons te richten op de hemel, het domein van de Vader.

God zelf zette de vijandschap in werking, zodat we zouden zien dat we Jezus nodig hebben om gered te worden van het kwaad buiten ons en in ons.

Hij kent ons hart beter dan dat we het zelf kennen.

God wist dat we het anders zelf zouden blijven proberen, zonder resultaat.

Je ziet hier een hart met prikkeldraad eromheen.

Prikkeldraad wordt gebruikt om anderen op afstand te houden. Het kan ook gebruikt worden om iets gevangen te houden wat je niet kwijt wil.

Prikkeldraad (of pinnekesdraad)

Gedrag uit angst is als het ware een prikkeldraad versperring, een Concerta, een rol zoals deze in het leger gebruikt wordt om belangrijke objecten te beschermen tegen indringers die willen inbreken. 

Je kunt het ook andersom gebruiken zoals bij een gevangenis. Dan wil je juist dat er iets opgesloten blijft en niet kan uitbreken. Zoals prikkeldraad oorspronkelijk ook bedacht is om koeien in een wei te houden.

Prikkeldraad verhinderd de doorgang. Dit kan naar binnen of naar buiten zijn.

Prikkeldraad wordt meestal door jezelf gebruikt, vooral als je iets wilt beschermen. Je houdt anderen op afstand.

Anderen kunnen ook prikkeldraad gebruiken, meestal kun je dan ergens niet bijkomen. Dan word jij op afstand gehouden door anderen.

Figuurlijk gezien kunnen we zelf prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat we niet willen dat anderen te dichtbij komen. 

Maar ook de vijand kan prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat zij willen voorkomen dat jij tevoorschijn komt, te dichtbij komt of eropuit gaat.

Dit figuurlijke prikkeldraad is gedrag, meestal uit angst, wat we vertonen om afstand te creëren of anderen op afstand te houden. De psychologie noemt dit verdedigingsmechanisme die ons onvrij maken.

De Bijbel noemt dit prikkeldraad soms geestelijke bindingen die ons onvrij maken. Een duidelijk voorbeeld komen we tegen in Psalm 18. Daar staat dat angst banden geeft.

Jezus vraagt niet of jij je sterk wilt maken of verdedigen. Hij vraagt je bereidheid om raakbaar, om kwetsbaar te durven zijn, zoals Hijzelf dat ook was en is. Wil jij je leven afleggen? Wil jij je kruis vanwege Hem dragen en Hem volgen, Dat lijkt eng maar is juist sterk!

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op Jezus vertrouwd is onaantastbaar.

Petrus heeft dit van Jezus mogen leren: en wij mogen het van Jezus en Petrus leren

Het verhaal van Petrus voor de Pinksterdag

Hij zocht naar Iemand die hem kon helpen, een Redder 

Petrus had ook angst in zijn hart, toen hij Jezus de eerste keer zag, werd hij diep geraakt door de heiligheid van God en zijn eigen zondigheid. Hij vroeg of Jezus weg wilde gaan.

Hij durfde niet voor Jezus uit te komen. Toen het hem gevraagd werd door de mensen, sloeg de angst toe. Terwijl hij zelf in zijn overmoed had geroepen te willen sterven met Jezus ( even voor de duidelijkheid, Jezus had het hem niet gevraagd, maar hij had het zelf genoemd)

Petrus moest bevrijd worden van zijn angsten en gevuld worden met de liefde van de Vader, die alle vrees verdrijft. En jij, welke angsten nemen ruimte in die Jezus toebehoort?

Op de Pinksterdag wordt Petrus vervuld van Jezus kracht door de Heilige Geest. De eerste gemeente ontstaat, de kerk is geboren. (De angst was er misschien nog wel, maar Petrus volgde niet meer de angst, maar Jezus.)

En leefde zij toen lang en gelukkig? Nee, nog niet.

Het lijden is nog niet klaar. Maar zij waren wel bevrijd van hun angst.

Op de belijdenis van Petrus wordt de `kerk van Jezus Christus gebouwd

Het verhaal van Petrus na de eerste Pinksterdag.

Met Johannes genezen zij de verlamde man bij de tempelpoort, en geven de opgestane Jezus de eer. Dit tot grote frustratie van de Sadduceeërs die niet in de opstanding geloofde. Zij starten de vervolging van de discipelen, omdat ze strijden tegen de opstanding van Jezus.

Zij proberen de discipelen bang te maken door hen te bedreigen, maar het lukt niet. 

Kort na de Pinksterdag werden de discipelen in de gevangenis gezet, maar God redde hen eruit

Zij werden geslagen en bedreigd, maar bleven spreken over Jezus, hun hart was vrij.

Petrus werd later nogmaals in de gevangenis gezet en hij sliep rustig, Jezus had gezegd dat hij oud zou worden, zijn tijd was er nog niet. Door een engel wordt hij op wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de gevangenis.

Het loopt niet altijd goed af. Stefanus wordt gestenigd, maar zijn hart was vrij

Gelovigen worden vervolgd door Saulus, maar hun hart is vrij

Zij vluchten wel naar Antiochia, maar hun harte is vrij. Ze blijven spreken en daar onstaat een kerk, waardoor de toenmalige wereld bereikt werd. Hoe meer de kerk vervolgd wordt, hoe harder zij groeit. (Dit zien we nog steeds in landen waar de openlijke vervolging hopelijk aanwezig is.

Het is niet de vraag of we vervolgd worden. Maar hoe?

Als je niet vervolgd wordt is er waarschijnlijk zo weinig Jezus in jou te vinden dat je de moeite niet waard bent voor de slang om achter je aan te gaan. Of je draagt geen vrucht. Of hij weet dat je verstrikt zit in deze wereld. (Voorbeeld oudejaarsdienst)

God zelf heeft ingesteld dat de kerk vervolgd wordt, lazen we in Genesis 3:15

Hoe de kerk vervolgd wordt, verschilt.

Als de kerk niet vervolgd wordt, heeft  de kerk het geen betekenis voor het koninkrijk van God. Dit lezen we ook als waarschuwing in Openbaringen 3.

De grote vraag is dus niet of je vervolgd wordt, maar of je hart vrij is. Vrij van angst, (verdriet en boosheid) Zodat het vol kan zijn van Jezus en Hij zijn Geest kan kan laten stromen naar deze wereld, de wereld die zo hard Jezus nodig heeft.

Hoe ga je om met vervolging?

Als we dan niet aan vervolging kunnen ontkomen, dan is het wel goed om te weten hoe we met vervolging om leren gaan. (Dit kunnen we leren van de broeders en zusters die openlijk vervolgd worden)

Viktor Frankl, een joods psychiater overleefde het concentratiekamp. Hij leert dat we niet onze omstandigheden kunnen bepalen, maar dat alleen wij de keuze maken hoe we ons gedragen in die omstandigheden.

De bijbel zegt dat we ons hart moeten bewaken, omdat daar de bron van leven is. Boosheid, angst en verdriet kunnen we met Jezus hulp verwerken en loslaten.

Kijk vooruit, zoals Jezus deed. Hij heeft het kruis kunnen verdragen omdat hij verder keek, en de heerlijkheid zag waar hij naar op weg was  Hou jezelf en elkaar voor dat het lijden een keer stopt

Dank God onder alle omstandigheden en zeker ook bij lijden wat je meemaakt doordat je Jezus volgt.

Houdt vol met elkaar! De eerste gelovigen zochten elkaar steeds op, braken het brood met elkaar, aten met elkaar, deelden hun goederen met elkaar, baden met elkaar. Waar broeders in liefde samenwonen, daar gebied de Heer zijn zegen.  Samen heft de scheiding op.

Wat kun je nu doen?

Als je het Woord voor jou is en je weet dat Jezus iets van je vraagt, dan mag je een stuk van het prikkeldraad knippen. 

 • Als teken dat je wilt breken met gedrag wat voortkomt uit angst.
 • Als teken dat je kiest om op Jezus te vertrouwen. Dat lijkt kwetsbaar, maar is in werkelijkheid de grootste kracht. Als je hart vrij is, dan ben jij vrij en is heeft Jezus de ruimte om door jouw leven heen te werken en anderen te bereiken die lijden onder de vervolging.
 • Dat is de keus die jij maken. Jezus volgen, ook in de vervolging. Als je dat wil mag je voor als symbolisch teken voor jezelf een stuk van het prikkeldraad afknippen.
Dit bericht is geplaatst in Studies met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.