Op weg van Pasen naar Pinksteren

Prikkeldraad en kokosnoten

Na zijn opstanding bereidt Jezus zijn discipelen voor op Pinksteren. Hij moedigt hen aan om versperringen en muren weg te halen zodat de Geest kan gaan stromen vanuit hun hart.

In deze tweeluik kijken we wat dit ons te zeggen heeft.

Het is de week na Pasen. De discipelen zijn nog niet bijkomen van de traumatische dood van Jezus (deze dreunt nog na) en nog minder van de miraculeuze opstanding uit de dood.(die moet nog even landen)

Petrus

Stek je eens voor hoe Petrus probeert om een perspectief te ontdekken in deze onverwachte ontwikkeling. Probeer eens in zijn schoenen te gaan staan en je voor te stellen hoe dat voelt.

Eerst viel hij zichzelf enorm tegen dat zijn dapperheid verdwenen was, daarna zag hij het leed in de ogen van Jezus. De dood van zijn vriend is het zwaarste wat hij heeft meegemaakt en dan de opstanding die daarna kwam. En wat moet bij doen met de uitspraak van Maria, die hem vertelde dat ze Jezus had gezien. Zij moest dit aan de discipelen en aan Petrus vertellen. Wat betekent het  dat Jezus hem apart noemt?

Thomas

Of Thomas. Hij lijkt een moedig man. Hij is het die zegt: laten we met Hem sterven als Jezus richting Jeruzalem gaat om Lazarus op te wekken uit de dood (Johannes 11:16). 

(denk daarbij aan de Oekraïens militairen die willen sterven om hun vrouwen en kinderen een kans te geven op een toekomst buiten Rusland.) Uit overlevering weten we ook dat Thomas het evangelie het verst over de wereld heeft gebracht, tot achter India.

Verdriet.

Hij is misschien wel het diepst geschokt van allemaal dat de vijand Jezus te pakken heeft gekregen, en dat Jezus dit toeliet. Ook hij is gevlucht en ontkomen in die nacht, net als de anderen. Ze hebben helemaal niet gestreden voor de goede zaak en nu is alles verloren. Ze zouden het koninkrijk van David weer herstellen toch? Hij blijft verbijsterd achter als zijn toekomstbeeld aan gruzelementen ligt, naast zijn zelfbeeld, zelfs zijn Godsbeeld klopt niet meer.

Verdrietig heeft hij zich afgezonderd en hij s alleen met zijn verdriet als Jezus verschijnt aan de discipelen. Als hij hen later opzoekt kan hij niet blij zijn. Het lijkt erop alsof hij in de ontkenning zit, Eest is hij Jezus kwijtgeraakt en nu mag hij ook niet rouwen?

Ontkenning is de eerste fase van de rouwcurve. De schrik, ontzetten in verbijstering van een ingrijpende gebeurtenis als een plotselinge dood van een geliefde kan de menselijke ziel overbelast raken door heftig verdriet. Het zet alles in het werk om dit verdriet de baas te blijven. 

Ontkenning is de eerste fase en werkt als een verdedigingsmechanisme. Als het niet waar is hoef je niet te gaan voelen. De ziel is er nog niet aan toe om het verdriet, de pijn van het gemis te gaan voelen. (En dat is wel nodig om het verdriet te verwerken, om troost toe te laten) daarom gaat het zich verdedigen en wil het voorkomen dat het hart geraakt wordt. Ontkenning is als het waren prikkeldraadversperring wat aangelegd wordt om de acceptatie buiten de deur te houden. Dat zou teveel pijn doen.

Prikkeldraad (of pinnekesdraad)

Gebonden door prikkeldraad.

Ontkenning is als het ware een prikkeldraad versperring, een Concerta, een rol zoals deze in het leger gebruikt wordt om belangrijke objecten te beschermen tegen indringers die willen inbreken. 

Je kunt het ook andersom gebruiken zoals bij een gevangenis. Dan wil je juist dat er iets opgesloten blijft en niet kan uitbreken. Zoals prikkeldraad oorspronkelijk ook bedacht is om koeien in een wei te houden.

Prikkeldraad verhinderd de doorgang. Dit kan naar binnen of naar buiten zijn.

Prikkeldraad wordt meestal door jezelf gebruikt, vooral als je iets wilt beschermen. Je houdt anderen op afstand.

Anderen kunnen ook prikkeldraad gebruiken, meestal kun je dan ergens niet bijkomen. Dan word jij op afstand gehouden door anderen.

Figuurlijk gezien kunnen we zelf prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat we niet willen dat anderen te dichtbij komen. 

Maar ook de vijand kan prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat zij willen voorkomen dat jij tevoorschijn komt, te dichtbij komt of eropuit gaat.

Dit figuurlijke prikkeldraad is gedrag wat we vertonen om afstand te creëren of anderen op afstand te houden. De psychologie noemt dit verdedigingsmechanisme die ons onvrij maken. Thomas heeft het gedrag van terugtrekken en zichzelf isoleren. Wat doe jij?

De bijbel noemt dit prikkeldraad soms geestelijke bindingen die ons onvrij maken. Een duidelijk voorbeeld komen we tegen in Psalm 18. Daar staat angst centraal in plaats van verdriet.

Angst

Gevangen in angst en verdriet

Thomas en Petrus zullen naast verdriet om het verlies ook angst gevoeld hebben. Angst hoe het nu verder moet. 

Angst is een helpend gevoel wat ons alert maakt als we in gevaar zijn, of als we iets kunnen verliezen wat we niet kwijt willen raken. Of als we iets niet krijgen wat we graag willen hebben.

Angst is een lastig gevoel en vraagt dat we erdoorheen gaan. Alleen door het onder ogen te zien, het aan te gaan en er doorheen te gaan verdwijnt angst. Soms kan je angst zo groot zijn dat je hulp nodig hebt om erdoor heen te gaan. David schreeuwt het in zijn angst uit naar de Heer.

PSALM 18:5-7

Banden van de dood hadden mij omvangen, 

beken van verderf joegen mij angst aan.

Banden van het graf omringden mij, 

valstrikken van de dood bedreigden mij.

In mijn nood riep ik de HEERE aan, 

ik riep tot mijn God; 

Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, 

Het zijn vooral woorden die gebruikt worden om angst te verspreiden als verdedigingsmechanisme. 

David beschrijft dat in Psalm 38:12 

Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken; 

wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden 

en bedenken de hele dag listen.

Hier zien we dat niet David zelf, maar zijn vijanden ‘het prikkeldraad’ hebben aangelegd om David gevangen te houden en een poging doen om hem te vernietigen.

Naast verdriet kan ook angst dus een aanleiding zijn om anderen weg te houden van je hart. In gedrag wordt dit hoorbaar door de woorden die je spreekt.

Intermezzo

In Psalm !8 (vanaf vers 8) gaat de Heer reageren als David hem aanroept. (Dit kun je thuis nalezen)

Dat mag jij ook doen. Als je in nood zit helpt het om de Heer aan te roepen, Het helpt beter dan prikkeldraad. Misschien denk je dat jij David niet bent, en de Heer niet naar je luistert. Het eerst klopt wel en het tweede klopt niet. 

Laten we eens kijken naar Psalm 107.

Daar lezen we het volgende in vers 1 en 2;

Prijs de Heer, want Hij is goed. 

Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Dat zullen alle mensen zeggen 

die door Hem zijn gered van hun vijanden.

Jij mag ook bij alle mensen horen die dit zeggen. God is onveranderlijk. Ook vandaag wil hij bevrijden en dit kan jouw dag van bevrijding zijn als jij de Heer aanroept. Aan het eind van de prediking krijg jij daar de gelegenheid voor. Je mag dan biddend een stuk van het prikkeldraad losknippen, symbolisch als daad van geloof en vertrouwen. 

 • Een daad van geloof omdat je gelooft dat God reageert op jouw hulpgeroep en je gaat bevrijden.
 • Een daad van vertrouwen omdat jij God gaat vertrouwen in plaats van de door jezelf aangelegde prikkeldraadversperring.

Psalm 107 laat zien dat je God voor alle problemen aan mag roepen:

 • Vers 4, Er waren mensen verdwaald, zij waren de weg of zichzelf kwijtgeraakt.
 • Vers 10, Er waren mensen ongehoorzaam geweest er die in de duisternis en de schaduw van de dood zaten, gevangen in ijzer en ellende en zij hadden doodsangsten.
 • Vers 17 Er waren mensen die ongerechtigheid gedaan hadden, zij hebben angsten vanwege pijn.
 • Vers 23, Er waren zeevarenden met angst voor natuurgeweld

Hele verschillende groepen mensen  die allemaal gered en gezegend werden door de Heer.

Maar eerst gaan we terug naar het laatste gevoel wat een rol speelt bij verlies.

Boosheid.

Boosheid hoort thuis in een proces van verlies. Kun jij je voorstellen dat Petrus boos is op zichzelf en zichzelf veroordeeld om zijn keuzes en gedrag? Zijn grote mond en zijn laffe verloochening. 

Kun jij voorstellen dat Thomas boos is vanwege het verlies  wat hem overkomt? Van  bijvoorbeeld zijn droom? Door Jezus geweldloze gedrag viel zijn toekomst in duigen. Hij wist nu niet meer wat hij moest doen als werkloze discipel. Hoe zou jij je voelen?

Boosheid is een gevoel wat extra energie geeft. Het is bedoeld om recht te zetten wat scheef is gegaan. Als dit is gedaan is de boosheid ook weer weg. Het gevoel van boosheid helpt om te ontdekken wat je nodig hebt. 

(Soms vertellen mensen dat ze niet tegen onrecht kunnen. Op zichzelf prima. Maar als onrecht je boos maakt mag jij jezelf afvragen of je nog boos bent op onrecht wat jou is aangedaan dat je die boosheid nog steeds bij je draagt?)

Het lastige van boosheid is dat je er kracht van krijgt. Mensen willen boosheid soms niet loslaten omdat het lekker sterk voelt om boos te zijn. Op die manier wordt de kracht boosheid gebruikt als prikkeldraad om de ander op afstand te houden in plaats van een poging om dichter bij elkaar te komen.

Als je boosheid niet gebruikt om tot een oplossing te komen gaat het zijn vernietigende werking doen. Uiteindelijk vernietigd het anderen. (Poetin) of het vernietigd zichzelf omdat het naar binnen keert. En dat is gevaarlijk voor jezelf.

Achitofel

Een voorbeeld hiervan komen we in de bijbel tegen bij Achitofel. (2 Samuel 15-17)

Achitofel is de beste adviseur van David. Hij is ook de opa van Bathseba. Vermoedelijk heeft het overspel van David heeft hem boos gemaakt, maar hij heeft hier niets mee gedaan. Op het moment dat Absalom een samenzwering op touw zet tegen zijn vader David sluit Achitofel zich bij hem aan, terwijl hij wijs genoeg was om te zien dat Absalom onrechtvaardig bezig was. Het lijkt zijn manier om wraak te nemen op David en hem te laten doden. Als Absalom zijn raad niet opvolgt trekt Achitofel zijn conclusies. Hij regelt zijn zaken en hangt zichzelf op. De boosheid heeft hij niet los kunnen laten en de kracht van deze boosheid dit kost hem zijn uiteindelijk zijn eigen leven. 

Terug naar vandaag:

De dag van Thomas

Een week na zijn opstandig ontmoet Jezus Thomas, en helpt hem uit zijn verdriet. Het verdriet waar Thomas zelf niet uitkwam. Lezen Johannes 20:26-29)

Geloven is vertrouwen op gesproken woorden uit de mond van God

“Je vertrouwt me omdat je naar mij kunt staren. Gelukkig zijn de mensen die vertrouwen op mij zonder dat ze naar me kunnen staren”

Samenvatting:

Jezus helpt Thomas om zijn prikkeldraad te verwijderen. Hij wil jou vandaag ook helpen.

Als verdriet, angst en boosheid aanvaard worden helpt het om met verlies of moeilijk situatie om te gaan. 

Maar eigen verdriet, angst en boosheid kunnen ook leiden tot gedrag waardoor er een verdediging gelegd wordt rondom het hart, om anderen op afstand te houden. 

Ook een ander kan met zijn verdriet, angst of boosheid jouw gevangen proberen te houden. 

Jezus weet hoe het werkt. Hij wil je graag bevrijden van de prikkeldraadversperringen die jij of anderen neer gelegd hebben om je hart. 

Is het ook jouw dag?

Hij wil je helpen maar dat doet Hij niet zonder jouw instemming. 

Daarom mag je naar voren komen als je aan de slag wil met je verdriet, waardoor jij je terug bent gaan trekken.

Je mag naar voren komen als je aan de slag wil met je angst, waardoor je bent gaan vermijden

`

Je mag naar voren komen als je boosheid voelt en niet vernietigd wil worden, maar ook anderen of jezelf niet wil vernietigen.

Je mag dan biddend een stuk van het prikkeldraad losknippen, symbolisch als daad van geloof en vertrouwen. 

 • Een daad van geloof omdat je gelooft dat God reageert op jouw hulpgeroep en je gaat bevrijden.
 • Een daad van vertrouwen omdat jij God gaat vertrouwen in plaats van de door jezelf aangelegde prikkeldraadversperring.

Je mag een stukje van prikkeldraad afknippen, terwijl je de Heer aanroept en hem vraagt om je te bevrijden.  

Als je gebed wil, dan kan dit kun je dit vragen. 

Wees gezegend!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bomen

Vandaag wil ik met jullie gaan ontdekken wat de bomen in de bijbel  te zeggen hebben. In het algemeen en één boom in het bijzonder. Dit  laatste verhaal is door een bijzonder persoon geschreven.

De rechtvaardigen zullen groeien als een palmboom.

Het is net vakantie geweest. Bomen spelen in de vakantie vaak een rol. Als je palmbomen ziet weet je zeker dat je buiten Nederland op vakantie bent. Door corona zat dat er dit jaar niet in. De tekst die boven komt is die uit Psalm 92:13-15

De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. (Psalmen 92:13-15 NBG51)

Nu is een palmboom meer een gras dan een boom, maar we kunnen er veel van leren.

Zoals de diepe penwortels en het uitgebreide wortelgestel wat ervoor zorgt dat hij stevig staat.

Bij de groei wordt hij beperkt en wordt er gewicht op gelegd om de wortel de kans te geven om goed te ontwikkelen. Dit voorkomt dat omvalt bij een hevige storm. 

Palmbomen bij elkaar zijn een oase, een veilige plek in een woest gebied, Het geeft veiligheid, beschutting tegen de wind,  schaduw en er is voedsel en water. Hoe mooi is het als er gemeenschappen zijn van heiligen die voor oases zorgen in deze chaotische wereld?

Oprechte mensen zijn een zegen voor een stad en doen die groeien en bloeien, de invloed van goddelozen is echter vernietigend. (Spreuken 11:11 HTB)

Je vertrouwt op de bomen als je in je hangmat ligt.

Er zijn verschillende soorten bomen. Als je in de vakantie een hangmat gespannen hebt, zoek je daar goede bomen voor uit. Je wilt erop kunnen vertrouwen dat deze bomen de hangmat kunnen dragen. Vanuit het thema vertrouwen kunnen we naar bomen kijken.

We gaan enkele bomen langs om te kijken wat we daarvan herkennen

De gezonde boom

De kwetsbare boom

De trotste boom

De boomstronk

De rechtvaardige is als een gezonde boom.

De gezonde boom is de boom die floreert. 

Jeremia 17: 7-8spreekt erover:

Maar als iemand op Mij vertrouwt, zal Ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan.

Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem.

Ook Psalm 1 spreekt over deze boom, die de rechtvaardige verbeeld die nog met de goddeloze wil samenleven, maar zich richt op de Heer.

Een mens die op een ander mens vertrouwd is als een kwijnende boom die staat te verpieteren in een steenwoestijn.

De zwakke/ kwetsbare boom

Daar tegenover staat de kwetsbare boom, de boom die kwijnend en moeizaam bezig is om te overleven. Jeremia zegt daarover dat dit kan komen doordat de mens niet op God vertrouwd.

Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. 

Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land (Jeremia 17:5-6)

De mens die op zichzelf vertrouwt is als een boom die trots boven alles uitsteekt.

De trotse boom

De trotse boom heeft God niet in beeld en vertrouwd op zichzelf. Een bijzonder verhaal komen we tegen in Daniel 4. Het bijzondere is dat dit hoofdstuk grotendeels is geschreven door een heiden.

Het is best een lang verhaal en we gaan het nu lezen:

Dit is een boodschap van koning Nebukadnezar aan alle volken en landen van de wereld. 

Ik wens u allemaal grote vrede toe.

Ik wil u vertellen wat voor wonderlijke dingen de Allerhoogste God met mij heeft gedaan.

Want Hij doet geweldige dingen! Indrukwekkende wonderen! Hij is voor altijd Koning, Hij regeert door alle eeuwen heen!

Ik, Nebukadnezar, woonde rustig en gezond in mijn paleis.

Op een nacht had ik een vreselijke droom. Ik was erg onrustig over wat ik in die droom had gezien. Het maakte mij bang.

Daarom liet ik alle wijze mannen van Babel bij mij komen om mij de droom uit te leggen.

Ze kwamen allemaal: de geleerden, de tovenaars en de waarzeggers. Ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden me niet vertellen wat hij betekende.

Tenslotte kwam Daniël bij mij (ik had hem naar mijn god vernoemd en de naam Beltsazar gegeven. In hem woont de geest van de heilige goden). Ik vertelde hem mijn droom.

Ik zei: “Beltsazar, jij bent het hoofd van de wijze mannen, want ik weet dat in jou de geest van de heilige goden woont. Jij kan elk raadsel oplossen. Vertel mij dus de betekenis van de droom die ik heb gehad.

Dit is wat ik droomde. Ik zag plotseling midden op de aarde een heel hoge boom staan.

Die boom werd steeds groter en sterker en zijn top kwam tot aan de hemel. Hij was tot aan het eind van de aarde te zien.

Hij stond prachtig in blad, en er zaten zoveel vruchten aan dat er genoeg was voor iedereen. De wilde dieren zochten bescherming in de schaduw van de boom. Tussen de takken woonden de vogels.

De droom ging verder terwijl ik zo in mijn bed lag. Ik zag een wachter, een engel, uit de hemel komen.

Hij riep luid: ‘Hak de boom om en kap zijn takken af. Stroop zijn bladeren af en gooi de vruchten weg. Jaag de wilde dieren bij hem vandaan. Jaag de vogels weg uit zijn takken.

Maar laat de stronk in de grond staan. Doe er een band omheen van ijzer en koper. Laat hem zo in het gras staan. Hij zal water krijgen van de dauw en tussen de wilde dieren staan.

Zijn binnenste zal veranderen, zodat hij zich niet langer als een mens gedraagt, maar als een dier. Dit zal zeven jaar duren.

Dat is het vonnis van de wachters. Het is een bevel van de heilige engelen. Hierdoor zullen de mensen toegeven dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen. Hij maakt koning wie Hij wil. Ja, zelfs de gewoonste mens kan Hij koning maken.’

Dit is de droom die ik had. Beltsazar, vertel mij wat het betekent, want niemand van de wijze mannen uit mijn koninkrijk kon dat. Maar jij kan dat wel, omdat de geest van de heilige goden in jou woont.”

 De koning vertelt verder: Beltsazar was geschokt en bleef een poosje zwijgend staan. Ik zei: “Beltsazar, wees niet bang mij te vertellen wat de droom betekent.” Beltsazar antwoordde: “Mijn heer de koning, ik zou willen dat de droom over uw vijanden ging.

U zag een grote, sterke boom, die zo hoog was dat hij tot aan de hemel kwam. Hij was tot aan het eind van de aarde te zien.

Er zaten zoveel bladeren en vruchten aan dat er genoeg te eten was voor iedereen. De wilde dieren zochten er bescherming onder en de vogels woonden tussen de takken.

Die boom bent u, mijn heer de koning. U bent groot en machtig geworden. Uw macht reikt tot aan de hemel. U heerst over de hele aarde.

Toen zag u een wachter, een engel, uit de hemel komen. Die zei: ‘Hak de boom om en vernietig hem. Maar laat de stronk in de grond staan, met een band er omheen van ijzer en koper. Laat hem in het gras staan. Hij zal water krijgen van de dauw en tussen de wilde dieren staan. Dat zal zeven jaar duren.’

Dit is wat dat betekent, mijn heer de koning. Het is de straf die de Allerhoogste God u gaat geven.

U zal bij de mensen weggejaagd worden en tussen de wilde dieren wonen. U zal gras eten als een koe en van de dauw drinken. Er zal zeven jaar voorbij gaan, totdat u zal toegeven dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen. Dat Hij de macht geeft aan wie Hij wil.

De engel zei dat de stronk van de boom moest blijven staan. Dat betekent dat u weer als koning zal regeren zodra u toegeeft dat de God van de hemel regeert.

Daarom wil ik u deze raad geven, mijn heer de koning: stop met het doen van dingen die God niet goed vindt. Wees goed voor de arme mensen en heers als een rechtvaardig koning. Dan zal dit allemaal misschien niet met u gebeuren, maar zult u in vrede blijven leven.”

Maar wat ik gedroomd had, gebeurde met mij, koning Nebukadnezar.

Want toen er twaalf maanden voorbij waren, wandelde ik op een keer op het dakterras van mijn koninklijk paleis in Babel.

En ik zei: “Kijk toch eens! Wat heb ik van Babel toch een prachtige stad gemaakt. Dankzij mij is Babel zo geweldig geworden!”

Ik was nog maar net uitgesproken, of er klonk een stem uit de hemel: “Ik zeg u, koning Nebukadnezar, dat u vanaf dit moment geen koning meer zal zijn.

U zal bij de mensen worden weggejaagd en tussen de wilde dieren wonen. U zal gras eten als een koe en er zal zeven jaar voorbij gaan, totdat u toegeeft dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen. Dat Hij de macht geeft aan wie Hij wil.”

Op datzelfde moment gebeurde wat ik had gedroomd: ik werd bij de mensen weggejaagd, at gras als een koe en dronk van de dauw. Mijn haar werd zo lang als de veren van een arend en mijn nagels werden zo lang als de klauwen van een vogel.

Maar aan het eind van die tijd keek ik, Nebukadnezar, omhoog naar de hemel en kwam mijn verstand terug. Toen prees ik de Allerhoogste God. Want Hij is de God die eeuwig leeft. Hij is voor eeuwig Koning: Hij regeert door alle eeuwen heen.

Vergeleken bij Hem zijn de mensen helemaal niets. Hij doet wat Hij wil met de bewoners van de hemel en met de mensen op de aarde. Niemand kan Hem tegenhouden als Hij besloten heeft iets te doen. Niemand kan tegen Hem zeggen: ‘Wat doet U daar?’

In de tijd dat mijn verstand terug kwam, kreeg ik ook het koningschap terug. Ik werd weer geëerd. Mijn raadgevers en ministers kwamen weer naar mij toe en ik regeerde weer als koning. Ik werd nog machtiger dan daarvoor.

En nu eer en prijs ik, Nebukadnezar, de Koning van de hemel. Alles wat Hij doet is goed en rechtvaardig. Hij weet trotse mensen weer nederig te maken.

Een stronk is alles wat overblijft van een boom.

4. De stronk van wat eens een boom was.

 1. De stronk van wat eens een boom was.
  1. Nebakadnessar wordt hersteld als koning nadat hij God de eer gaf. De trotse Koning erkent God en komt weer in verbinding met zichzelf en met anderen.
  2. Jezus herstel de eer van Israel door het verloren koningsschap van het huis van David weer op te pakken dit van de aarde naar een hemels niveau te brengen.
Nieuwe scheuten groeien uit een oude stronk.

Jesaja 11:1 zegt: Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon geboren worden uit de familie van Isaï (de vader van koning David).

God de Vader kan veel meer dan we denken of beseffen. Hij laat een heiden vertellen hoe groot hij is. Hij maak ook levend wat dood lijkt en verloren lijkt.

Dat is onze God. Hij geeft wat nodig is en nog veel meer.

Onze rol is kleiner dan we denken en de rol van God is groter dan we denken.

 • Zoals een boom wordt geplant, iets wat hij zelf niet kan, zo worden wij ook ergens geplaatst waar we mogen leven.
 • Als we op die plaats stevig gegrond en geworteld raken in de  peilloze diepe liefde van God, dan komt God komt tot zijn doel met ons, met welke boom we ons ook vergelijken:
 • Sterke gelovigen geeft hij wat ze nodig hebben om sterk te blijven in vertrouwen en vrucht te dragen.
 • Zwakke gelovigen geeft hij wat zie nodig hebben om een sterke en krachtig in vertrouwen te worden. Als jij j hier in herkent mag je opnieuw je vertrouwen stellen op God.
 • Ongelovigen (of gelovigen) die  op zichzelf vertrouwen leert Hij dat ze niets kunnen zonder Hem. Ook zij mogen leren om met God rekening te houden. (Als jij je hierin herkent kun je God de eer geven en hem vragen betekenis aan je leven te geven)
 • Gevallen en gebroken mensen richt Hij op en brengt hen tot herstel. Daar mogen ze op vertrouwen, zodat ze weer kunnen groeien naar een sterk vertrouwen. Jezus liet zijn leven los, om  jou je leven terug te geven
Bomen van leven staan langs de weg en de rivier.

God kan veel meer en doet veel meer dan we denken.

In het paradijs stond één boom van leven (en een boom van goed en kwaad)  maar In het nieuw Jeruzalem staan aan beide kanten van de rivier bomen van leven.

Vertrouw op Hem en je zult niet beschaamd uitkomen.

Geplaatst in Artikelen | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Trompetklimmer

De Trompetklimmer tiert welig in onze tuin. Of is het een welig tieren?

Welig betekent weelderig en dat is deze Trompetklimmer zeker met een weelde aan mooie bloemen, die zichtbaar maken hoever de uitlopers over de schutting heen hangen tot in de tuin van de buurman.

Tieren betekent hier goed gedijen. Naast goed gedijen is deze plant vooral aan het uitdijen.Welig tieren is dus ‘in overvloed groeien’.

Daarbij bedenk ik mij twee dingen.

Één, Om de buurman niet aan het tieren te krijgen kan ik de Trompetklimmer beter een beetje beperken in zijn grensoverschrijdende drang om zijn weelde te verspreiden.

Twee, wat wordt de wereld er mooi van als we met elkaar kunnen genieten van de weelde van schoonheid van het karakter van de Schepper die dit rondbazuint door deze Trompetplant.

De Trompetklimmer tiert welig en brengt zijn schoonheid ver over de grenzen.
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ademnood of Ademruimte?

Opgelucht ademhalen in een vergiftigde atmosfeer.

De vakantietijd is een tijd om op adem te komen

Het zou zo een aanvulling kunnen zijn op Prediker 3 die stelt dat er voor alles een tijd is.

Je kunt zeggen dat er een tijd van school of werken is en een tijd van vakantie

Het moment van vakantie is voor sommigen van ons aangebroken, voor anderen al weer voorbij.

Voor hen die vakantie hebben is het een tijd om op adem te komen, hoplijk raak je niet buiten adem als je weer aan de slag bent.

Vandaag gaan we het hebben over geesteliik ademhalen, net als gewoon ademhalen van belang is voor ons lichaam is geestelijk ademhalen belangrijk voor onze geest. Je blijft in evenwicht en je geloof gaat zich ontwikkelen. Het helpt om bij de God de Vader te blijven of om terug te keren als je afgedwaald bent.

Zelf heeft het me geholpen om uit een dilemma te komen tussen bekeerd zijn maar dit niet voelen omdat je opnieuw gezondigd hebt. ‘Ben ik nou wel of niet bekeerd?’ Was de grote vraag voor mij.

Jij hebt waarschijnlijk een ander thema, maar geestelijk ademhalen werkt hetzelfde.

Wat ik geleerd heb is het volgende:

Een zondaar loopt nog rond met zijn zonden en is er nog niet mee bij de Heer geweest.

Een Heilige zondigt ook nog steeds, maar gaat er direct mee naar de Heer, zodat de lucht tussen Hem de Heer weer opklaart en niet vergiftigd wordt.

1. Ik leg het principe van geestelijk ademhalen uit

2. We gaan kijken hoe het  werkt in het verhaal aan Uria

3. En vraag jullie om het toe te passen in je eigen leven

HET PRINCIPE

geestelijk ademhalen vergelijken we eerst met onze natuurlijke ademhaling om de basis te begrijpen.

We ademen in om zuurstof te krijgen en we doen dit de hele dag. Langer dan een minuut geen zuurstof binnenkrijgen is al lastig voor ons. Zuurstof is leven

We ademen ook weer uit en daar zitten alle afvalstoffen in. Als we dit afval niet uitademen gaan we dood omdat we vergiftigd worden.

Geestelijk Ademhalen werkt ongeveer hetzelfde:

We ademen afvalstoffen uit door onze zonden te erkennen en uit te spreken naar God en naar mensen.

1 Johannes 1:9

Indien wij onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.(NGB)

Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.(Het Boek)

Zonden is een wat beladen woord. Voor vandaag zou ik de definitie “afstand scheppen” willen gebruiken. Alles wat ons op afstand zet van Onze Vader in de Hemel, van onze geliefde en naasten hier op aarde en en van onszelf is zonde. 

We ademen zuurstof in door ons te laten vullen door de Heilige Geest, of zo je wilt, met Ruach, dezelfde adem die God Adam in zijn neus blies waardoor hij een levend wezen werd.

Het is een opdracht van God, zoals je lezen kunt in 

Efeze 5:18

Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest.

Als we God erom vragen dan geeft hij wat we vragen als dit naar Zijn wil is. 

Hoe werkt het in de praktijk van alle dag?

Als je weet dat er iets is wat afstand schept, 

 • Erken wat er mis is gegaan en vraag de Vader hier vergeving voor. 
 • Geloof dat Hij je vergeeft en je reinigt. Dat mag je geloven op grond van Zijn woord.

1 Johannes 5:14

We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is.

Vraag de Vader om de Heilige Geest, en dank Hem dat Hij dit doet op grond van zijn belofte in Lucas 11:13. Je ontvangt dan nieuwe kracht om dichtbij God, dicht bij de ander en dicht bij jezelf te komen en te blijven. 

Lucas 11:13

Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?”

Als je niet weet of er iets tussen jou en de Vader instaat wat afstand schept, of je weet niet wat er tussen jou en Vader instaat en afstand zou kunnen scheppen, kun je dit aan de Heilige Geest vragen: “Heilige Geest, wilt u me laten zien wat er tussen mij en de Vader instaat?” En Hij laat het je weten. Je ziet iets voor je wat er gebeurd is of je moet ergens aan denken.

Als je niets te zien krijgt, dank dan dat er niets tussen in staat en ga in vrijmoedigheid verder. Het kan wel zijn dat de Vader de dag erop wel iets met je op wil ruimen omdat je dan verder kunt groeien. De Vader heeft nu eenmaal zijn eigen agenda 😉

————-

Gebed: Vraag eens aan de Heilige Geest wat afstand brengt tussen jou en je Vader, je naasten en de schepping.  

Vraag wat je gedachten vergiftigt en waar je ademruimte kan krijgen 

————-

Het verhaal van Uria

Dan gaan we nu naar het verhaal van Uria kijken hoe het principe van Geestelijk Ademhalen werkt. Het verhaal van Uria kunnen we lezen in 2 Samuel 11 en in  1Kronieken 20

Uria is Dood! De bode komt met deze boodschap bij David in het paleis en David reageert heel anders dan iedereen verwacht.

Uria is een vriend van David, één van zijn 30 helden. Ze kennen elkaar door en door van de vele veldslagen die ze meegemaakt hebben. En nu is zijn vriend dood. David lijkt niet geschokt te zijn, terwijl hij bekend staat om zijn diep doorleefde gevoelens en het uiten van emoties. Ze hadden boosheid verwacht, maar er kwam gelaten berusting. Het leek wel opluchting.

Het verhaal begint als volgt: David is niet meegegaan met de strijd en verveelt zich in het paleis, ligt tot laat in de middag op bed, tot hij in de avond een mooie vrouw ziet, zo ongeveer onder zijn paleis. Hij laat vragen wie zij is, maar hij wist als koning natuurlijk precies wie er dicht bij hem in de buurt woont. Hij laat haar komen en in plaats van een stad verovert hij de vrouw van zijn vriend Uria.

Na dit slippertje kom er een bericht dat ze zwanger is geworden van dit avontuur. David  krijgt het benauwd en gaat manipuleren met maatregelen. Hij laat Uria van het slagveld komen om te praten over de oorlog. David hoopte dat Uria bij zijn vrouw Batsheba zou slapen zodat de geboorte van een 7 maandkindje in zijn schoenen geschoven kon worden.

Het is een vreemde situatie. In het leger vinden ze het vreemd dat een belangrijke commandant naar het paleis komt om te overleggen, iets wat normaal via boodschappers gebeurd. In het paleis zal geroddeld en gegist worden wat er aan de hand is. Eerst Batsheba, en nu Uria? Wat is hier aan de hand?

Uria gaat niet naar huis, maar slaapt bij de wachters. Dan moet hij ineens een dag extra blijven.  Hij wordt dronken gevoerd maar gaat weer niet naar zijn vrouw, zoals David had gehoopt. 

David is verblind door de zonde en vergiftigd in zijn denken, Uria niet. Hij weet ook wel dat  niet werkt als hij weer op het slagveld komt en de andere soldaten horen dat hij even verlof heeft gehad en bij zijn vrouw is geweest.

Als David ziet dat zijn plan om de zwangerschap in de schoenen van zijn vriend te schuiven mislukt is, geeft hij Uria een brief mee voor de generaal Joab, waarin zijn eigen doodvonnis staat. Hoe erg kunt je door je vriend verraden worden? Uria zal de afstand aangevoeld hebben. Uria zal het vreemd gevonden hebben om van het slagveld geroepen te worden door de koning om te overleggen over de aanpak van de oorlog.  Hij zal het nog vreemder hebben gevonden dat hij een brief meekrijgt waar de instructies instaan. Dit had hij dan toch ook zelf aan Joab kunnen vertellen?

Joab voert de instructies uit en laat zijn strijdmakker omkomen door het leger terug te trekken op een belangrijk moment. De achterhoede dekt de voorhoede niet meer. Hij wordt in de steek gelaten en verraden, overgeleverd aan de vijanden.  Het is een wrede en gewetenloze actie, waarvan Joab een gedetailleerd en subtiel verslag stuurt naar David.(let op details, er wordt nu weer gewoon een boodschapper gestuurd)

Een heftig verhaal. Niets is zo heftig als verraad, alleen verraad door een vriend is erger.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

David

David kwam op afstand, hij komt in ademnood, krijgt het benauwd als zijn zonden aan het licht lijkt te komen. Zijn ziel werd vergiftigd door angst als hij denkt aan de gevolgen.

 • Hij kan niet meer helder denken omdat hij vergiftigd wordt in zijn verstand, het mistig wordt in zijn hoofd.
 • Hij kan niet meer helder zien, en wordt blind voor rechtvaardigheid
 • Hij komt op afstand van anderen en is alleen bezig hoe hijzelf zijn hachje kan redden
 • Zijn persoonlijkheid veranderd, hij is niet meer de koning naar Gods hart, die rechtvaardig handelt, maar de koning als alle anderen die macht gebruikt voor zichzelf, om te manipuleren, om te doden, om maatregelen te nemen en de mooie vrouw van zijn vriend op te eisen voor zichzelf

Joab

Joab is een andere speler in dit verhaal.  Waarom deed Joab niets voor Uria?

Hij werd een hard of wreed man genoemd door David. 

Misschien dacht hij :Als David dit al met zijn vriend doet, wat zou hij dan niet met hem kunnen doen? Joab stond had boter op zijn hoofd omdat hij Abner en Amasa had gedood zonder toestemming van David en David had hem nog niet berecht (Deed Salomo later wel)

Joab stond op afstand, hij was niet zuiver en zijn ziel werd vergiftigd door zijn honger naar macht.

————-

Herken jij je in dit verhaal  als de David die maatregelen neemt ten kosten van anderen om er zelf goed mee weg proberen te komen?

————-

Of herken jij je meer in Joab, die in de greep van de macht (of het geld) is, waardoor zijn denken vergiftigd wordt?

————-

Of herken jij je in Uria? Je hebt iemand trouw gediend maar dan veranderd de tijd en zit je ineens in de weg. Je wordt verraden en onterecht aan de kant gezet? Jezus kent dit gevoel heel goed, en wil jou kracht geven om dit te dragen en te verwerken

————-

Hoe loopt het af en wat kunnen wij hiervan leren?

Uria is een man met karakter.

 • Hij blijft trouw aan zichzelf.  Hij laat zich niet van de wijs brengen door de tactische manipulatieve maatregelen van David. Hij blijft op zijn hoede, zelfs als hij teveel wijn op heeft blijft hij zich helder gedragen en verraad zijn mannen in de oorlog niet.
 • Hij blijft trouw aan zijn onbetrouwbare koning
 • Hij gaat terug met het bericht onder zijn arm waar zijn doodvonnis in staat. 
 • En moedig ondergaat hij zijn lot, samen met de andere mannen die geofferd werden.
 • Hij vertrouwd dat God voor hem op zal komen en het onrecht zal wreken, nu of straks.

Joab blijft onveranderd

Joab blijft onveranderd op afstand. Hij gaat het niet aan met David en klaart de lucht niet. Later als David oud en zwak is verraad hij de koning door de kant van Adonia te kiezen. Uiteindelijk sterft hij doordat Salomo hem laat terechtstellen voor zijn daden. Vergiftigd blies hij de laatste adem uit.

David leert geestelijk ademhalen, zijn ademnood wordt ademruimte!

Als God hem aanspreekt door een gelijkenis van de Profeet Nathan komt David tot inkeer. En dat is wat God zo mooi aan hem vindt. De man die zichzelf op afstand heeft geplaatst wordt door God de Vader dichtbij gehaald.

David geeft ons een mooi voorbeeld hoe je weer ademruimte krijgt als je het benauwd hebt.

Psalm 32 vertelt ons dat hij zijn schuld belijdt:

Maar tenslotte vertelde ik U 

dat ik U ongehoorzaam was geweest. 

Ik verborg niets voor U. 

Ik vertelde U alles wat ik verkeerd had gedaan. 

Toen vergaf U het mij en U deed mijn schuld weg

Hij blaast de giftige lucht uit die hem benauwd

En haalt opgelucht adem: (Psalm 32:10)

Geef me een zuiver hart, God! 

Maak mijn geest nieuw en sterk.

(Create in me een clean hart, o God, is een lied wat dit bezingt.)

Wat kan jij hiervan leren?

Uria vertrouwde erop dat God recht zou doen, en dat heeft God gedaan door zijn Zoon Jezus te sturen, die het leed heeft gevoeld toen hij als slachtoffer aan het kruis hing.

Joab wees het af, maar Jezus ging ook voor hem aan het kruis. Niet alleen voor hem, maar voor alle daders.

David kwam tot inkeer en hoefde niet zelf te sterven. Zijn zoon uit het overspel stierf wel en wijst daarmee op Jezus, de zoon die voor alle zonden aan het kruis in de benauwdheid kwam, om jou en mij ademruimte te geven.

Jezus overbrugde de kloof van afstand. Het is aan jou of jij reageert op roep van de Vader om dichterbij te komen.

Ik wil je vragen om je hart te openen voor de Heiige Geest, zodat Hij je kan laten zien hoe jij geestelijk kunt blijven ademhalen en dichter bij de Vader kan komen zodat je de volheid van zijn Liefde kan leren kennen

Geplaatst in Artikelen | Een reactie plaatsen

‘Liefde blijft alleen bewaard als je haar weggeeft’*

‘Geluk dat we alleen voor onszelf zoeken, is nergens te vinden

Want geluk dat minder wordt als we het met anderen delen, 

is niet groot genoeg om ons werkelijk gelukkig te maken’

Het grootste geluk is het delen van het leven, met zijn ups en downs.

Zonder angst om jezelf of de ander te verliezen.

De grootste vreugde van geluk is geven aan de ander wat de ander nodig heeft.

Ik ben het aan het leren van mijn mijn grote vriend.

Wie maak jij gelukkig vandaag?

* van Thomas Merton

Geluk groeit als je het deelt.
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Vaderdag.

Vaderdag is een dag waarop vader in de schijnwerper staat. 

Iedereen heeft een vader. Sommigen zijn heel blij met hun vader. Anderen juist helemaal niet. Weer anderen zitten er tussenin.

Het is bekend dat de vader een belangrijke rol speelt in het opgroeien van jongens en meisjes.

Om een man te worden wil de jongen van zijn vader horen dat hij uit het goede hout is gesneden en dat hij voldoet als man. Dat geeft hem zelfvertrouwen.

Een meisje heeft het van haar vader nodig om te horen dat ze leuk is en er goed uitziet. Dat geeft haar zelfvertrouwen.

Je ben je gelukkig te prijzen als je deze bevestiging bij het opgroeien hebt gekregen.

Als je dit niet gekregen hebt is dat een groot gemis. Grote kans dat je dit gemis nog steeds aan het compenseren bent en alsnog op zoek bent naar deze  broodnodige bevestiging.

Als je geluk hebt zijn er andere mannen in je leven die de vaderrol overgenomen hebben waardoor je bevestigd bent.

Weet je dat je ook een Vader in de hemel hebt? Je ziet hem niet maar hij is wel.

Hij is dol op je! Hij ziet je zitten en hij wil er zijn voor je. Hij leeft een hemelse cultuur waarin jij floreert. (Hier kan ik een boek over schrijven en dat ga ik ook doen) 

Hij wil je Vader zijn. 

Niet voor één dag, maar voor altijd!

De Vader ziet je zitten1
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hondentrouw

Honden staan bekend om hun trouw aan de baas. Zij blijven ook trouw als hun baas hun slecht verzorgd. Ze zijn altijd dankbaar en blij als ze hun baasje zien. Hun aanhankelijkheid is onvoorwaardelijk en ik blijf dat zo bijzonder vinden. Zij passen zich aan hun baasje aan en blijven trouw.

Baasjestrouw is wat minder. Het lijkt erop dat de baasjes meer op zichzelf gericht zijn. Zij willen graag een pup als ze zich alleen voelen, maar doen hem wel als hij te lastig wordt, teveel tijd kost en het lastig is om op vakantie te gaan.

Kijk ook eens naar dit bericht over spijtbaasjes.

https://www.nu.nl/coronavirus/6139612/spijtbaasjes-zoeken-vaker-nieuw-thuis-voor-coronapuppy-vraag-neemt-af.html

Als ik in de spiegel kijk is dit best wel confronterend. Mijn vriend lijkt veel op een pup, en ik helaas op een baasje.

Als ik in de spiegel kijk weet ik gelijk wat ik wil leren.

Honden zijn trouwer dan hun baas, zoals God trouwer is als de mens.
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen, Uncategorized | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Water

Water is van levensbelang voor ons leven. 

Alles is nu groen en groeit snel door voldoende regen. Afgelopen jaren zagen we het tegenovergestelde en waren akkers graslanden bruin van de droogte.

Water en daarmee ook de regen is een zegen waardoor we niet verhongeren maar leven. Een reden tot dankbaarheid. 

Die dankbaarheid voel ik wat minder als ik in de regen fiets. Het mopperen gaat mij dan makkelijker af dan het zegenen. 

Is dit slim? Iets verwensen wat een levensbehoefte is, vraag ik mij af?

Toch merk ik dat dit vaak gebeurd. Herken jij dit ook?

De zegen van de regen is niet altijd leuk, voelt niet altijd fijn en komt voor ons niet altijd op het juiste moment.

Maar het blijft een zegen.

En reden tot dankbaarheid!

Vandaag ga ik dankbaarheid oefenen als ik in de regen op de fiets zit. Doe je mee?

Zonder water is er geen leven mogelijk. Leer mij om blij te zijn met zegeningen het het te zegenen!
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

De schoonheid van de grote schilder

Door deze foto raakt het mij opnieuw dat de hemelkoepel iedere dag een nieuw schilderij is. 

Net als het besef dat de grote schilder iedere dag bezig is om een nieuw schilderij te tonen in de hemelkoepel. 

Sterker nog: het schilderij verandert meerdere keren per dag. 

Wat wij onstabiel weer noemen geeft De grote schilder de kans om een compleet nieuw kleurenpalet te gebruiken. Soms binnen vijf minuten. Daar kunnen zandschilders niet tegenop. 

Momenteel kijk ik tegen en grijze lucht aan. Hoe zou het leven eruit zien als we alleen maar grijze luchten kennen? Zonder enige variatie of verandering?

Het zou effectief genoeg zijn. Genoeg licht voor de bomen en planten. Genoeg vocht voor de planten door de spetjes die af en toe uit de grijze lucht vallen.

Mijn grote behoefte aan schoonheid vervult de grote schilder die kleurrijk, creatief en artistiek is.

Herken jij de behoefte aan schoonheid?

De hemel vertelt Gods eer.
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kruislings rusten

Heb je al last van vakantiekriebels? 

Met dit mooie zomerweer kruipt het verlangen aan de vakantie naar boven. Mooi weer en vakantie horen een beetje bij elkaar. 

De vakantie is soms een tijd van heerlijk ontspannen rusten. Met een boek in de hangmat lekker luieren. Niets hoeven in en tijd waarin zoveel moet. Stilstaan waar je anders voorbij holt.

We hebben allemaal op zijn tijd een periode van onthaasten nodig in deze gehaaste samenleving, die door Psychiater Dirk de Wachter tien jaar gelden al een speedboot werd genoemd.

Naast rusten en niets doen, houden veel mensen ook van een actieve vakantie. Zij zoeken naar avontuur, spanning en uitdagingen. Gelukkig kan dit ook weer nu de corona zich rap aan het terugtrekken is.

Bij mijn hartrevalidatie leerde ik dat dit kruislings rusten heet. Als je lijf rust nodig heeft kun je het best met een boek in een hangmat gaat liggen lezen.

Als je hoofd rust nodig heeft kun je het best lichamelijk iets actiefs gaan doen.

Daarbij bedenk ik zelf: Als je geest rust nodig heeft kun je stilstaan bij het Kruis van Jezus, die ook jouw vriend wil zijn.

Wie van de drie, wat past het best bij jouw situatie?

Actief rusten of passief rusten? Het kruis geeft rust voor de ziel.
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen