Het Koninkrijk van God

Koninkrijk van God

Vragen:

Wat maakt dat de discipelen zo veranderd zijn na de opstanding van Jezus?

Wat deed Jezus bij zijn verschijningen?

Waar wordt de opstandingkracht van Jezus zichtbaar?

Wat deed Jezus tijdens zijn verschijningen?

Jezus sprak na de opstanding met de discipelen over het koninkrijk van God ( 40 dagen lang) tot dat hij naar de Hemel terugging.

Matt 28:18-20 

En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Handelingen 1:3-5 

Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

Ook sprak hij met hen over de Heilige Geest die zou komen om hen te helpen.

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 

Lucas 24:25-27

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

Wat deed dit met de discipelen?

Bij de Emmaüsgangers,  mensen die van Jeruzalem kwamen en ontgoocheld naar huis gingen.

Hun ogen waren bevangen:

Lucas 24:16

Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden.

 

Lucas 24:31-32

Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’

Hier zien we dat ze ook iets ervaren, ook het gevoel wordt beleefd

 

Ze ontvangen inzicht;

Lucas 24:44-45

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Ze verstaan de woorden van God.

Joh 8:32

En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Heb 11:3

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

 

Petrus veranderd van iemand die Jezus ontkent te kennen, naar een man die het opneemt voor Jezus.

Hand 2:14-36

Dit wordt een opwekking waarbij ongeveer 3000 mensen tot geloof komen.

 

Wat is het koninkrijk van God?

Kern van Jezus prediking;

 • Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.(Johannes 3:3)
 • Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
 • Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk(Johannes3:5-6)
 • Pas als het  goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.( Matt 24:14)

 

Prioriteit van God; 

 • Uw koninkrijk Kome in het Onze Vader (Matt 6:9-10)
 • Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matt 6:33) 
 • Het eeuwige komt voor het tijdelijke. (2 Cor 4:17-18)  De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
 • Alles werkt mee ten goede voor diegene die Hem liefhebben.(Rom 8:28)

Betekent voor de discipelen en voor ons dat er op verschillende gebieden een verandering moet komen om in lijn met Gods koninkrijk te komen.

 

Onze doelen mogen Gods doelen worden

 • Gods luister/plezier/genoegen

Onze prioriteiten mogen Gods prioriteiten worden;

 • Uw koninkrijk kome
 • Uw wil geschiedde.

Onze houding mag Gods houding worden

 • Oog voor details
 • Trouw in het kleine
 • Aandacht voor het kleine
 • Niets (kleins) verloren laten gaan.
 • Barmhartig en rechtvaardig (genade en recht) (Rom 11:12)
  • Dit betekent God liefhebben en het kwade haten.

Onze indeling van zaken mag Gods indeling/rangschikking worden.

v     Gelovig en niet gelovig ( Joh 3:18/3:36)

 • Vorm geen ongelijk span met een ongelovige (2 Kor 6:14-15)
 • Geef je vrijmoedigheid niet prijs (Hebr 10:35-39)

v     Licht en duisternis (1 Joh 1:5)

v     Waarheid of Leugen (1 Joh 1:6)

v     Gerechtigheid of zonde (1 Joh 5:170

v     Haat of liefde. (1 Joh 2:9-10/3:14/4:17-18)

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in De Kerk van Jezus met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.