De Heilige Geest

De Heilige Geest

Jezus belooft de Trooster

Joh 14:16-32

Inleiding:

De vorige keer hebben  we gezien dat Jezus de Messias was, die al eeuwen van tevoren door de profeten was voorzegd en door God al in het Paradijs was beloofd.

We zagen dat Jezus niet precies voldeed aan de verwachting die de mensen van een Messias hadden, maar dat Hij toch de mensen toonde dat alleen Hij  alle macht had in hemel en op aarde, en dat niemand tot de Vader kan  komen dan door Hem.

In Joh 14:16 lezen we dat Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn dood en hen belooft dat Hij ze niet alleen achter zal laten, maar dat er Iemand komt die meer is dan Hij.

Jezus bedoelt dan niet Iemand die hoger geplaatst is maar meer mogelijkheden heeft: Jezus was ook mens en kon maar op een plaats tegelijk zijn. De Trooster is Heilige Geest en Hij kan overal zijn, zoals ook staat in Joh 16.

Wie is nu de Heilige Geest die Jezus ons beloofd?

1. De Heilige Geest is een persoon

De Heilige Geest is geen kracht of invloed maar een persoon.

  1. Dit weten we omdat De Heilige Geest aangesproken wordt met Hij, Hem (is een persoonlijk voornaamwoord) en ook met een andere Trooster (Joh 16:7) Ook worden in de bijbel enkele kenmerken genoemd die alleen maar op een persoon van toepassing kunnen zijn.
  2. In Joh 14:25-26 lezen we het volgende: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Hier zien we Dat de H.G. ons die dingen wil leren die Jezus gezegd heeft.De Heilige Geest heeft dan dus verstand.
  3. In Efeziers 4:30 lezen we nog een kenmerk van de Heilige Geest, er staat:  En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlos­sing. Als we de H.G. Kunnen bedroeven, betekend dat dus dat Hij ook een gevoel  heeft.
  4. Het volgende kenmerk van een persoon is het hebben van een wil, dit wordt ook gezegd van de H.G. in Handelingen 16:6, waar Paulus verhinderd wordt om her Woord in Asia te spreken en ook als ze naar Bitynie willen reizen, laat de Heilige Geest het niet toe.
  5. De Heilige Geest heeft een ambt, dat ook alleen maar door een persoon kan worden uitgeoe­fend en niet door een kracht, dit kunnen we lezen in Joh 14 en 16.Trooster komt vanuit het Griekse ‘Parakleet’, dat is advocaat of voorspraak. Letterlijk betekent het: iemand die geroepen is om naast je te komen staan. Hij vervangt Jezus, spreekt Zijn woorden en geeft Zijn liefde. 

We zien dus dat de Geest alle kenmerken van een persoon heeft, en dat is belangrijk voor ons. Met een kracht of een invloed kun je geen relatie hebben, met een persoon wel. Een kracht of een invloed moet jij beheersen om er iets aan te hebben, en je kan er een gedeel­te, een stukje van hebben. De Heilige Geest is een persoon en die heb je helemaal of je hebt Hem helemaal niet, dus nooit een gedeelte.

 

2. De Heilige Geest is God

Maar de Heilige Geest is niet alleen een persoon. Hij is ook volledig God en in de Bijbel wordt Hij zo ook genoemd.

In 2 Sam 23:2-3  gebruikt David woorden God en Geest voor hetzelfde, dit kan alleen als het ook hetzelfde is.

De Heilige Geest bezit ook alle eigenschappen die alleen God bezit en niemand anders,  want Hij is eeuwig (Hebr. 9:14), heilig (Ef. 4:30), alwetend (1Cor 2:9-11), waarheid (Joh14:16-17) en alomtegenwoordig (Ps. 139:7-10)

De Heilige Geest doet ook dingen die alleen God kan doen: De Geest schept (Job3:4), De Geest doet wedergeboren worden (Joh 3:3-6) De Geest maakt levend (Joh 6:63) De Geest maakt rechtvaardig (1 Cor. 6:11) en de Geest heiligt (2 Tes. 2:13)

 

3. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid

Hij is de derde persoon van de Goddelijke drie-eenheid, Hij is gelijk aan God de Vader en Hij is gelijk aan God de Zoon. De Heilige Geest is net zoveel God als God de Vader en God de Zoon. Het was God persoonlijk zelf, die als God de Zoon naar de aarde afdaalde om mens te worden.Het was God persoonlijk zelf die als een duif op Jezus neerdaalde en hem kracht en wijsheid gaf voor Zijn  bediening hier op aarde.  Het was God persoonlijk zelf, die God de Heilige Geest beloofde, als God de Zoon weer terug is in de hemel.Het is God  persoonlijk zelf, die als God de Heilige Geest in ons hart woont of wil komen wonen.   

 

4. Het werk van de Heilige Geest

Het is de taak van de Geest om Jezus Christus in de schijnwerpers te zetten. Zoals de schijn­werper in gebouw verlicht in het donker en we het gebouw duidelijk kunnen zien, zo wil de H.G Jezus en zijn werk in het licht zetten, zodat wij het duidelijk kunnen zien. De lamp zelf kunnen we niet zien, maar we kunnen niet zonder de lamp, want dan hebben we ook geen licht en kunnen we niets zien. Zonder de Heilige Geest kunnen we God niet vinden.

  • Het is de Heilige Geest, dus God zelf, die ons overtuigt van zonde, van oordeel  en  van gerechtigheid. en die ons uitnodigt tot het heil (Op 22:17)
  • Het is de H.G., dus God zelf, die wedergeboren doet worden.Op het moment dat we wedergeboren worden komt de Heilige Geest in ons komt wonen  en ons maakt tot eigendom van God. Iedereen die wederomgeboren is heeft de Heilige Geest ontvangen en de H.G. Bevestigd dat ook in ons hart, zoals in Romeinen 8:16 staat: die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
  • Maar de H.G. wil ook helpen in ons gebed, met het begrijpen van de bijbel, met het getuigen van ons geloof.
  • Ook helpt de H.G. om vrucht te dragen en om onze zonden te overwinnen en ons leven te leiden. Als je er goed over nadenkt is bijzonder, dat God, die zo groot en machtig en heilig is, per­soonlijk  in ons hart wil komen wonen als God de Heilige Geest en ons met alles wil helpen, zodat we een leven kunnen leiden, vol van vruchten, een leven tot eer van Hem.

Vragen; 

1. Welke plaats heeft de H.G. in jouw leven?

2. Waarom is het belangrijk dat de H.G. een persoon is en geen ‘kracht’ of  ‘invloed’?

3. Wat zegt het jou dat de H.G. God is?

4. Helpt het je dat je weet dat  DE TROOSTER  er is om naast je te komen staan?

Dit bericht is geplaatst in De Kerk van Jezus. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.