Jezus ontmoet Petrus

Een ontmoeting met Jezus verandert een leven.

Er volgen een aantal voorbeelden uit de tijd van Jezus leven op aarde. Daarna volgt er een aantal ontmoetingen van mensen die leven in 2012. Jouw ontmoeting met Jezus kan daar ook bij komen te staan. 

Petrus wordt geroepen door Jezus 

Matteus 4:18-20

Toen Hij nu langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers.

En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.

Petrus was op zoek, had al eerder gezocht naar Jezus. Als Jezus langskomt en hem roept, laat hij alles achter en wordt een leerling van Jezus.

Petrus na de verloochening

Lukas 22:61

En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.

Jezus kijkt Petrus aan en ziet hem echt. Jezus ziet wat er in het hart van Petrus leeft, wat het motief is waarom hij nu zegt Jezus niet te kennen, terwijl hij dezelfde avond nog belooft heeft Jezus te volgen, al zou hij ervoor moeten sterven.

Petrus ontdekt dat hij dubbele motieven in zijn hart heeft als hij Jezus in de ogen kijkt.

Petrus na de wonderlijke visvangst

Petrus was weer gaan vissen. Hij zal wel gedacht hebben dat hij het verpest had bij Jezus. Hij pakte zijn oude beroep weer op,  ze vangen niets tot een man op het strand zegt dat ze het beter aan de andere kant van de boot kunnen proberen. dan ontmoet hij Jezus opnieuw:

Johannes 21:7

De leerling van wie Jezus bijzonder veel hield, zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, deed hij zijn bovenkleren aan die had hij uitgetrokken en sprong in het water.

Johannes 21:15-17

Toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen?’ Petrus zei: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid dan mijn lammeren.’ Opnieuw vroeg Jezus hem: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief?’ Petrus zei: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed dan mijn schapen.’ Voor de derde maal vroeg Jezus hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Toen werd Petrus verdrietig omdat Jezus hem voor de derde maal vroeg: ‘Houd je van mij?’ ‘Heer, u weet alles,’ antwoordde hij, ‘u weet toch ook dat ik van u houd.’ ‘Weid dan mijn schapen.

Jezus ziet Petrus en Petrus ziet Jezus. Petrus heeft Jezus lief. Jezus heeft Petrus lief.

Hij gaat Petrus vragen stellen om de relatie weer te herstellen.

  • Hij vraag of Petrus hem onvoorwaardelijk liefheeft. Petrus denkt aan de verloochening, heeft geleerd hoe zij hart in elkaar steekt en zegt: ‘Ik heb u lief als een vriend’.
  • Jezus vraag het nogmaals en Petrus antwoord nogmaals; ‘Ik heb u lief als een vriend’.
  • De derde keer vraagt Jezus of Petrus hem lief heeft als een Vriend. Petrus wordt verdrietig omdat Hij het niveau van Jezus niet kan halen en merkt dat Jezus afdaalt naar zijn niveau. Petrus antwoordt: ‘U weet toch dat ik van U houd als een vriend’.

Petrus heeft geleerd dat Jezus hem wil ontmoeten op het niveau waar hij is. Hij hoeft zich niet beter voor te doen.

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.