Lijst met vloeken door zonde

Overzichtslijst van in de bijbel genoemde vloeken door zonde

In de Bijbel worden vloeken genoemd die tot stand komen door zonde met een bloedschuld. In de Bijbel stond de doodstraf (of verwerping uit het volk) als vergelding op deze zonden. Dit was nodig om de vloek tot stilstand te brengen en niet verder te laten verspreiden.

Nu is er redding door de kruisdood van Jezus. Het geeft wel aan dat er nog steeds een sterke macht achter deze zonden zit, waar je van vrij moet komen. Dit kan door Jezus!

 • Occulte zonden: mediums, waarzeggers, helderzienden enz. (Leviticus 20:6).
 • Seksuele zonden: ongeoorloofd en onnatuurlijk geslachtsverkeer, incest en verkrachting (Deuteronomium 27:20-23, Leviticus 20:10-15,1 Samuel 2:22 en 3:13:
 • Het sluiten van onbijbelse verbonden door rituelen, ceremonies en eden (Exodus 23:3:
 • Afgoderij en valse goden (m Deuteronomium 27:14,15).
 • Verachten van ouders (Deuteronomium 27:16, Exodus 20:12).
 • Geweldpleging: het niet respecteren van grenzen (Deuteronomium 27:17).
 • Bedrog: fraude, oplichting en diefstal (Deuteronomium 27:18).
 • Slavemij, racisme, vreemdelingenhaat, etnische zuiveringen (Deuteronomium 27:19)
 • Onschuldig bloed vergieten: moord, zelfmoord, abortus (Deuteronomium 27:25).
 • Negeren van Gods wet (Deuteronomium 27:26).
 • Het niet dienen van de Heer met vreugde (Deuteronomium 28:47).
 • Onrecht tegen zwakken en hulpeloze personen door onderdrukking en/of mishandeling (Spreuken 28:27).
 • Niet om de armen geven (Spreuken 28:27).
 • Vertrouwen op de mens en niet op God (Jeremia 17:5-6).
 • Kwaadspreken, roddel, haat, bitterheid, jaloezie (Jeremia 18:18, Jakobus 3:8-10). J Stelen, vals zweren en meineed (Zacheria 5:1..,4).
 • Valse beloften aan God (Maleachi 1:14).
 • Nalaten van het geven van de tienden aan de Heer (W Maleachi 3:8-9).
 • Mislukken van de relatie tussen ouder en kind (Maleachi 4:6).
 • Religiositeit en wetticisme (Galaten 3:10).
 • Zelf opgelegde vervloekingen (Genesis 27:13, 46).

 

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *