Identiteit door liefde

Identiteit in de liefde van de Vader:

Efeziërs 3:17

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Ik vraag Hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen.

Ask the Father with his great glory to give you the power to be strong in your spirits. He will give you that strength through his Spirit. I pray that Christ will live in your hearts because of your faith. I pray that your life will be strong in love and be built on love.

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.

Verdieping van geloof

Vier vertalingen van deze schitterende tekst die aangeeft hoe ons geloof kan groeien.

Ten diepste is er maar een ding waardoor het geloof kan groeien, dat is als de liefde groeit. En de liefde groeit door het kennen van de Vader.

Als je de Vader kent en beter leert kennen, dan leer je zijn hart beter kennen. Als je zijn hart leert kennen dan leer je ook zijn liefde kennen, Zijn liefde is volmaakt dus ook volmaakt in wijsheid.

Liefde is waarheid dus ook volmaakt in waarheid. Er zitten gewoon geen tegenstrijdigheden of onjuistheden in. Het is volledig volmaakt en compleet goed.

Jezus als voorbeeld

Jezus was geworteld en gegrond in de liefde van de Vader. Jezus kon zich als mens overtreffen door die liefde en de relatie die gebaseerd was op liefde. Zijn identiteit was gebouwd was op de liefde van de Vader.

Hij wist dat zijn liefdevolle Vader hem niet in de steek zou laten en Hij er niet alleen voor stond ondanks de periode aan het kruis waar de Vader afstand nam. Hij wist dat dit weer zou veranderen, en dat Hij zou opstaan uit de dood omdat de dood geen vat heeft op liefde.

Omdat Jezus de liefde van de Vader kende was in staat om bovenmenselijke inspanning en druk te verdragen. Deze liefde geeft dus een kracht aan het innerlijk van de mens, waar deze tekst ook over spreekt.

Jezus was niet onder de indruk van gezagsdragers in de synagogen en tempel.

Hij was niet onder de indruk van de Romeinse gezagsdragers. Hij was niet onder de indruk van tegenstanders. Hij was niet onder de indruk van ongelovige die hem het leven zuur probeerde te maken. Hij was ook niet onder de indruk van goede daden, of de wonderen die zijn discipelen deden. Hij was ook niet onder de indruk van de wonderen die hij zelf deed. Hij leek ook niet onder de indruk te zijn van vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, die aan zijn voeten zaten.

Jezus was onder de indruk van geloof.

Verschillende malen zegt Jezus dit als Hij geloof tegenkomt:

  • ‘Zo’n groot geloof ben ik in Israel niet tegengekomen’
  • ‘Uw geloof heeft u gered’
  • -Hij verwonderde zich over haar geloof-

Hij was onder de indruk van liefde

  • ‘Deze daad zal altijd over gesproken worden’ (Als Maria zijn voeten zalft)

Hij was onder de indruk van verraad van Petrus, zijn discipel waar Hij van hield en kijkt hem aan. Het lijkt er op dat mensen met geloof iets van de liefde geproefd hebben.

Jezus zegt: ‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad‘ – Joh 13:34

Gevaren die het kennen van de liefde van de Vader bedreigen:

  • Zoals ik nu doe, schrijven over de liefde van de Vader, ipv de liefde van de Vader beleven
  • Werken voor de Vader, ipv werken met de Vader (denk daarbij aan de oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon, hij werkte voor de vader maar mistte het hart van diezelfde vader)
  • Eigen gedachte over de Vader. De Vader is wie Hij is, niet wie ik denk dat Hij is of de karikatuur die ik van de Vader heb gemaakt of meegekregen.

Herstel van Identiteit

Door in de aanwezigheid van de Vader te zijn en naar zijn woorden te luisteren. Als je wilt, durft en kunt ontvangen wat de Vader je wil geven ga je ook steeds meer jezelf terugzien in de Vader en de vader in jou. Dit proces van vergelijken heet identificeren. De liefde van de Vader helpt om jezelf terug te vinden bij hart van de Vader. Luister naar Hem, zoek naar zijn aanwezigheid en koester de aanwezigheid.

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.