Gevoelens – Schuldgevoel

Schuldig voelen

Schuldig voelen kun je op twee manieren:

1. Door Schuldbesef, je beseft dat je schuldig bent door het overtreden van een (morele) regel

a. God geeft schuldbesef over iets wat je hebt gedaan, zodat je de weg van vergeving en herstel kunt gaan.

2. Door schuldgevoel, je wordt geplaagd door een algemeen gevoel schuldig zijn, je niet precies waaraan je schuldig bent en je weet al helemaal niet hoe je hier van verlost kan worden. Of je gelooft dat je er niet van verlost kan worden.

a. De duivel geeft schuldgevoel, hij wil je lamleggen, vertellen hoe slecht je bent en dat er geen oplossing voor is.

b. Je kunt ook jezelf een schuldgevoel geven door onjuiste gedachten of woorden te geloven als waarheid. Deze onjuiste woorden kunnen door andere mensen tegen jou gezegd zijn.

Het nieuwe verbond.

2 Kor 3:6

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Door het kruis, gered buiten de wet om.

Rom 3:21-24

Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Toen de wet werd gegeven in de Sinaï werden 3000 mensen gedood omdat ze een afbeelding van God hadden aanbeden. Op 1e pinksterdag werken 3000 mensen wedergeboren, terwijl ze net daarvoor de zoon van God hadden gedood.

De wet geeft een waas, een sluier

2 Kor 3:14

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.

2 Kor 3:5-7 HTB

Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de Heilige Geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven. Toch begon het oude verbond, dat tot de dood leidde, met zo’n stralend licht, dat de Israëlieten het niet konden verdragen naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf die zij moesten gehoorzamen, straalde zijn gezicht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van voorbijgaande aard.

Vrij van leugen worden door geloof in Jezus

Om vrij te zijn van leugen heb je de zalving (kracht) van God nodig.

Zalving is de Kracht van God, wat God doet, zijn werken.

Glorie van God is zijn heerlijkheid, het is wie God is in zijn Zijn. Denk maar aan zijn naam: Ik BEN.

Je zou ook kunnen zeggen dat de Glorie van God de aanwezigheid van God is en de kracht van God de werking die je kunt zien of voelen, bv aanraking, genezing, bevrijding, vertroosting e.d.

Door niet onder de zalving te zijn, komt verlamming en verdwijnt de glorie van god

Kracht is wat goed doet, glorie is wie God is.

Leugen van de wet is dat je door het goed te doen, gered kunt worden. Dit geeft een bedekking, een sluier. De wet staat tegenover het Kruis en de genade. De sluier is dat je Jezus niet ziet. Deze sluier is geestelijk en kan alleen geestelijk worden bestreden.

2 Kor 10:3-6

We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld Met deze (geestelijke) wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens blijven gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid die nog de kop opsteekt.

2 Kor 3:17

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.