Jaloersheid

 

Verslaafd aan jaloezie, de vergelijkingsziekte.

Tekst 1 Samuel 18:1-14. Wat is Jaloezie?

Jaloezie is een van de 7 doodzonden, zonden die tot de dood leiden als je er niets aan doet, dit komt omdat ze verder groeien.

Jaloezie is de enige van de 7 die je geen onmiddellijke vreugde geven. De andere 6 wel. Dit zijn woede, gierigheid, vraatzucht, begeerte, hoogmoed en luiheid.  Jaloezie;

 • Is gebaseerd op wrok en boosheid, dit zien we al bij Kain en Abel.
 • Verhinderd dat je kan genieten, als je het probeert ben je een boer met kiespijn.
 • Draait om jezelf op een verkeerde manier, het brengt je bij wat je niet hebt, en niet bij wat je wel hebt (en de anders soms niet)
 • Jaloezie maakt dat je gaat roddelen, “moet je kijken hoe die eruit ziet..” Je  maakt dan aanmerkingen op de ander omdat je aan het vergelijken ben. Als de ander wat minder is ben jij wat meer, is de onbewuste en onderliggende gedachte.
 • Jaloezie is niet vaag, je bent nooit op iedereen of op alles tegelijk jaloers

Bij jaloezie ben je constant aan het vergelijken. Je identiteit hangt af hoe je uit dit vergelijk komt.

Lucifer vergeleek zich met God en hij werd ontevreden, hij wilde niet afhankelijk zijn van de heerlijkheid van God. Hij wilde de heerlijkheid van God zelf zijn, onafhankelijk van zijn maker. Hij wilde als tak een boom zijn. Hij scheurde zich los van God en kwam erachter dat hij als tak niet zelfstandig kon leven. Jaloersheid gaat ver. Lucifer kon zelfs in de hemel niet genieten. Als dit in de hemel al mogelijk is, wat kan jaloezie dan wel niet op de aarde met je doen??

In Spreuken 6:34 staat : Want jaloersheid is een vuurgloed in een man, hij kent geen mededogen ten dage der wraak. In Spreuken  14:30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen.

En in Spreuken 27:4 Gramschap is wreed en toorn is overstelpend, maar wie zal voor jaloersheid bestaan?

Bewijs dat je niet jaloers bent;

Je bent blij met wat iemand anders heeft, je bent blij met het succes van een ander, je bent blij met het geluk van een ander. Je bent blij zonder je met de ander te vergelijken!!Vergelijken kan op een gezonde manier, bv door net zo liefdevol te willen zijn als Jezus, dit motiveert in positieve zin.

Gevolgen van jaloezie;

Jaloezie maakt dat niets goed genoeg meer is.Jaloezie maakt je bitter en wrok kan groeien (laat geen bittere wortel in je hart opschieten).

Jaloezie maakt je gebonden, je verliest je vrijheid en controle  (bij Saul zien we dat er een boze geest komt.

Jaloezie maakt je een slaaf (verslaving) Datgene waar jij jaloers op bent is belangrijker dan God en werkt als een drug, je wordt er High van. Het gaat je beheersen en je raakt je eigen ik kwijt.

 • Jaloezie; het zuigt de vreugde uit je leven weg.
 • Jaloezie; het vernietigd de mogelijkheden om te genieten
 • Jaloezie; het maakt dat  je nooit tevreden bent.

Bevrijding van Jaloezie (1 Sam 18:1-4)

 • Jonathan zijn identiteit ligt in God
 • Jonathan omarmt het plan van God, zelfs als het voor hem een risico heeft en het hem de troon kost
 • Jonathan maakt zich kwetsbaar naar David,  door zijn zwaard aan hem te geven en hem de mantel te geven
 • Jonathan geloofde dat Gods redding via David zou worden gerealiseerd
 •  Hij wist dat hij alleen een rol in het plan van God kon spelen als hij afstand deed van de troon.(En hij won in zijn eentje een veldslag)

 Jaloezie kun je overwinnen door:

 • Houding;
  • Liefde,  Hij vindt geluk in het geluk van David ( ..van een ander houden als van jezelf)
  • Kwetsbaarheid, in Johannes 17 legt Jezus uit waarom Hij zich kwetsbaar maakt; Ik geef de glorie die ik verdien weg, opdat mensen die de glorie niet verdienen deze toch zullen krijgen.( dit is het tegenovergestelde van jaloezie) leer dus om een ander iets te gunnen.
  • Afstand doen van het eigen ik, en accepteren dat onze vervulling komt via Jezus. (God liefhebben boven alles)
  • Een houding van een zoon / dochter aannemen, en niet die van een slaaf. Door in de positie van de van de zoon aan te nemen wordt je zoonschap je ware identiteit en de volheid van God je deel.( volledige erfenis)

VRAGEN

 1. Waartoe leidt jaloersheid in a) Gensis 4:4-8, Spreuken 12:12, Handelingen 17:5-6, en galaten 5:22-26?
 2. Je eigen geluk vinden in het geluk van de ander… kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven waarin je dat inderdaad zo aanvoelt? Of zou je toch een beetje jaloers als bij een andere gast relatieherstel plaatsvindt, terwijl het bij jou nog een niet wil lukken, of dat de ander net wel de begeleider krijgt die jij had willen hebben, enz. enz. wat gaat er door je heen als een ander succes heeft in zijn begeleiding of een meevaller krijgt in zijn leven?
 3. Heb jij net zoals Jonathan wel eens partij gekozen voor iemand, terwijl je wist dat dit sterk in je nadeel zou kunnen werken?
 4. Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gezegd dat God een jaloers God is ( Exodus 34:14, Deutronomium 5:9 en 32:21, Zacharia 1:14, Jacobus 4:15) Wat is het fundamentele verschil  met ons jaloers zijn? Let in dit verband onder meer op Ezechiel 39:25.

     

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *