Afwijzing

Afwijzing, liefde wordt ontzegd.

Wat doet liefde; bevestigen en aanvaarden. Wat doet afwijzing; afgekeurd en geweigerd worden.  

Afwijzing voelt als; geweigerd worden/gemeden worden/verwaarloosd worden/afgekeurd worden/versmaad worden/ vertrapt worden/ genegeerd worden/ gekwetst worden/ gebruikt worden/ misbruikt worden.

Gevolgen van afwijzing;

Angst om opnieuw afgewezen te worden/ opnieuw pijn gedaan te worden. Ontwikkelen van een scheefgegroeide persoonlijkheid.

Gaat daarom reageren op afwijzing door verdedigingmuren te bouwen

–         actief

–         passief

Afgewezene gaat zelf ook afwijzen;

–         zichzelf en anderen

Ontstaan van afwijzing;

 • Voor de geboorte;

–         ongewenste zwagerschap

o       verwekt uit lust ipv liefde

o       vanuit overspel of ontucht

–         afwijzing in de baarmoeder;

o       te vlug na de trouwdag

o       te snel op het vorige kind

o       angsten tijdens de zwangerschap

§         crisis/ oorlog

§         geldzorgen

§         twijfel aan moederschap/vaderschap

o       conflicten tijdens de zwangerschap

o       nakomertje, terwijl gezin eigenlijk compleet was

o       overweging van abortus

o       ongemakkelijke zwangerschap

 • Na de geboorte

o       Kind voldoet niet aan verwachting

§         Geslacht

§         uiterlijk

o       Kind heeft afwijkingen

o       Het kind gedraagt zich lastig, huilt bv veel

o       Kind moet in de couveuse en in gescheiden van de ouders

o       Adoptie

o       Vondeling

o       Dood van een van de ouders/echtscheiding

o       Plaatsing in kindertehuis

 

Passieve mishandeling

–         Lichamelijke verwaarlozing, je krijgt te weinig eten, slaap, zorg , huisvesting en kleding.

–         Emotionele armoede, je hoort nooit dat ouders blij met je zijn, dat ze van je houden.

–         Je wordt niet geknuffeld, getroost, gekoesterd en er worden geen leuke en lieve dingen tegen je gezegd.

 

Actieve mishandeling

–         je wordt geraakt door negatieve, harde woorden

–         je kan worden geslagen, of lichamelijk gepijnigd

–         je wordt emotioneel, lichamelijk,religieus of seksueel misbruikt.

–         Afwijzing op school

–         Afwijzing in de pubertijd

–         Afwijzing in relaties/huwelijk gezin

–         Afwijzing op het werk

–         Afwijzing in de vriendengroep

–         Afwijzing als ouders

Voorbeeld van Jezus

We hebben moeite met schaamte, we hebben moeite met de schaamte van de ander. Zo beelden we Jezus af met een lendendoek. In werkelijkheid waren de Romeinen niet zo aardig. Als ze duidelijk wilde maken dat iemand niet gewenst was, als ze hem al bijna doodgeslagen hadden, dan gaan ze hem niet nog eens netjes een broekje aandoen.

Jezus werd vervloekt, uitgelachen, gepest, vernederd.

En toch kon Hij het aan; waarom?

Omdat hij van zijn vader gehoord had, tot twee maal toe, dat hij de geliefde zoon was,

Jezus wist wie hij was ( Door de doop en ontmoeting met Elia/ Mozes). Hij wist wat zijn missie was, Hebreeën 2:14?). Hij vraagt vergeving voor zijn vijanden en zet hen daarmee vrij.

 

Hoe komt Hij zover?

 • Zijn moeder was een tiener die zwanger was voor ze getrouwd was.
 • Normaal zou ze beschuldigt worden en gestenigd, Jezus zou dan zijn gestorven in de moederschoot.
 • Jozef kiest om haar niet te beschuldigen, maar haar te verlaten,
 • God spreekt tot hem door een Engel. En Jozef blijft bij zijn verloofde,
 • Zonder de beschuldiging ging iedereen ervan uit dat hij de Vader was en zich niet had kunnen beheersen,wat een grote schande en onreinheid met zich meebracht
 • In het dorp kregen ze zo een naam
 • Jezus werd geboren in een stal, er was geen normaal huis voor hem beschikbaar.
 • Dit zal dus ook geen normale verzorgde bevalling zijn geweest.
 • Jezus moest vluchten naar Egypte, het land van de slavernij. Drie jaar woonde hij in de vreemde als een  vluchteling/asielzoeker.
 • In zijn dorp werd hij ongetwijfeld geplaagd , omdat hij een voorechtelijk kind was. Hij was zonder zonde, maar ze zullen hem er steeds op zijn verkeerd getimede afkomst gewezen hebben.
 • Zijn vader en moeder begrepen hem niet toen hij twaalf was. Ze waren boos op hem toen hij met zijn hele hart met God bezig was. Ze verweten hem dat hij hen ongerust had gemaakt.
 • Later waren zijn broers/zussen het die niet in hem geloofde ( 4 broers en 2 zussen; Matt 13:55-56).
 • De mensen in het dorp wezen hem af, namen aanstoot aan hem.
 • Als hij verteld over het koninkrijk heeft hij steeds conflicten met de schriftgeleerde en de Farizeeërs die hem betwisten.
 • In zijn dorp willen de mensen hem uit de synagogen doden.
 • Op een gegeven moment verlaten al zijn volgelingen hem zo ongeveer, omdat ze zijn leer te radicaal vinden.
 • Zijn vrienden laten hem in de steek op het moeilijkste moment in zijn leven.
 • De menigte roept, Kruis hem ( je bent vervloekt door God en de mensen)
 • En het allerergste: God keert hem de rug toe in de drie uren durende duisternis.
 • Vervolgens komt hij in het dodenrijk terecht, waar hij het evangelie predikt aan de mensen die bij Noach geen gehoor  hadden gegeven (1 Petrus 3:20)

Ik wil met jullie kijken waarom Jezus dit deed.

Er zijn meer wonderen van het kruis, maar ik noem nu alleen de afwijzing, genezing/verzoening/ect laat ik even zitten.

Jezus hing naakt aan het kruis, in zijn blootje. Niemand durft het zo af te beelden, het is te erg.

Toch was dit zo en hoorde het bij zijn bemiddelingswerk.

Hij moest de drinkbeker van de toorn van God leegdrinken, waarin alle pijn, verdriet, boosheid, angst en verkeerde vreugde zat. Hij was veracht en verlaten

Hij proefde de bitterheid ervan, en voelde de emotie van God erover in zijn lichaam. Hij heeft de zonde in zijn lichaam op het kruis gebracht.

Jezus heeft de pijn gevoeld en een omkeer op het kruis gebracht. Als We Jezus in de pijn van afwijzing toelaten, komt die omwisseling ook in de pijn. Jezus opstandingkracht zal de pijn van afwijzing genezen, er kan rouw zijn en herstel van emoties, waardoor je weer normaal kan gaan voelen.

Jezus houding tijdens zijn Kruisiging;

Vader vergeef het hun.

Jouw houding tijdens en na afwijzing;

Vader ik vergeef hen. (dit om gebondenheid te voorkomen)

Therapie; is therapeeuo, innerlijke wonden genezen.

 Voorbeeld van David.

 • Hij hoort er niet bij als de zonen van Isai allemaal aanzitten aan het feestmaal met de profeet
 • Waarom niet? Was hij niet belangrijk genoeg of was hij een kind van een bijvrouw of zoiets?
 • David wordt later door zijn broer afgewezen als hij bij het kamp komt, zijn broers beschuldigen hem ervan ‘dat hij met zijn brutale neus vooraan wilde staan als er gevochten ging worden.’
 • Door de Reus Goliath te verslaan zou hij de schoonzoon van Saul worden, doordat Merab hem beloofd was. Op de dag van de bruiloft wordt ze echter uitgehuwelijkt aan Adriel uit Mechola. Daarna mag David dan trouwen met Michal de andere dochter van Saul.
 • Saul geeft hem eerste een opdracht waarbij je normaal gesproken het leven bij zou inschieten.
 • Daarna krijgt hij van zijn schoonvader te horen dat hij hem dood wenst, twee maal krijgt hij een speer naar zich toe geworpen.
 • Jarenlang is hij op de vlucht voor zijn schoonvader en leeft hij al een opgejaagd dier in de woestijn, in grotten en uiteindelijk zelf bij de vijand…
 • Als David de kans krijgt om zich te wreken doet hij dit niet. Hij vindt steeds steun bij God en zoekt hem steeds op in zijn grootste nood.
 • Eenmaal krijgt afwijzing vat op hem, David heeft op de een of andere manier een zwak voor vrouwen.
 • Als hij Nabal wil doden, nadat deze hem beledigd heeft, redt Abichail hem van moord. Hier zien we een verkeerde reactie op afwijzing.

Later zien we dat David een van zijn vrienden verraad, door met zijn vrouw naar bed te gaan en daarna een poging om hem bij zijn vrouw te laten slapen.

Als dit niet lukt laat hij hem vermoorden. Uria was een van de dertig helden van David. Hierdoor komt er meer afwijzing in het leven van David, met name door zijn eigen kinderen. Absalom wil koning worden, vermoordt zijn halfbroer die zijn zus heeft verkracht,’

David grijpt niet in en Absalom grijpt naar het koningschap. Zijn trouwe raadgever verraad hem, mensen beschimpen hem en   hij moet de schande dragen dat zijn zoon met zijn vrouwen naar bed gaat, op klaarlichte dag.

 

Toch was David een man naar Gods hart.

Op het moment dat de zonde in zijn hart aan het licht werd gebracht, bekende hij en bekeerde hij zich. Dit in tegenstelling tot Kain, hij voelde zich ook afgewezen door God. Hij voelde zich de mindere van zijn broer Abel. God geeft hem aan dat hij de zonde die op de loer ligt, buiten de deur moet houden.

Hij doet dit niet, en hij vermoord zijn broer. De gedachte was dat God dan niet meer om hem heen kon en hem wel aan moest liefhebben.

Dit is een destructief patroon van afwijzing waar velen mee te maken hebben. Verteerd door Jaloezie gunnen ze de ander geen succes of liefde, omdat ze dan zelf graag willen hebben.

Wat wil jij doen met je afwijzing? Wil je genezing ontvangen van Jezus? Vraag het Hem. HIj belooft dat Hij je helpt.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.