Niveau in genezingen

Genezing en de te onderscheiden niveau’s

 Jezus is het medicijn.

Exodus 15:26

 Ik ben uw Heelmeester 

Er zijn 39 hoofdziektes.

Jezus heeft de 40 min een zweepslagen gekregen, dat is voor iedere hoofdziekte een slag.

                Jesaja 53:5

Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken.Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing 

Niveau 1

Algemene genezing loopt voorspoedig

Niveau 2

Er is een zalving van genezing.

          Markus 6:56

Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas 

Niveau 3

Vloek gebroken, ontstaan door boze geesten

            Lucas 13:1-13

Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan.Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,‘en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. 

Niveau 4

Doven, blinden en doofstommen genezen

Matteus 15:31

De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. 

Niveau 5

Uitdrijven van sterke machten met demonen, vaak in combinatie met krachtgave

Maanzieke knaap

          Marcus 9:17-29

En een uit het volk antwoordde en zeide: Meester! ik heb mijn zoon hier  tot U gebracht, die een stomme geest heeft, en waar hij hem aangrijpt, scheurt hij hem, en hij schuimt en knarst met  zijn tanden, en teert uit; en ik heb met uw jongeren gesproken, dat  zij hem zouden uitdrijven; maar zij kunnen het niet.En Hij antwoordde hun en zeide: O gij ongelovig geslacht, hoelang zal Ik  bij u zijn, hoelang zal Ik bij u zijn? Breng hem hier tot Mij.En zij brachten hem tot Hem; en zodra de geest Hem zag, trok hij hem heen  en weer; en hij viel op de aarde en wentelde zich en schuimde.En Hij vroeg zijn vader: Hoelang is het, dat hem dit wedervaren is?  Hij zeide: Van zijn kindsheid af;en dikwijls heeft hij hem in het vuur en in het water geworpen om hem om  te brengen. Maar kunt Gij wat, zo ontferm U over ons en help ons.En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk  voor hem, die gelooft.En terstond riep de vader van het kind, en zeide met tranen: Ik geloof,  Heer, help mijn ongeloof!Toen nu Jezus zag, dat het volk toeliep, bedreigde hij de onreine geest,  en zeide tot hem: Gij stomme en dove geest, Ik gebied u, vaar uit van  hem en kom voortaan niet meer in hem!Toen schreeuwde hij, en trok hem heen en weer, en voer uit; en hij werd  alsof hij dood was, zodat ook velen zeiden: Hij is dood.Maar Jezus greep hem bij de hand, en richtte hem op; en hij stond op.En toen hij thuis kwam, vroegen Hem zijn jongeren alleen: Waarom  konden wij hem niet uitdrijven?En Hij zeide: Dit geslacht kan nergens door uitvaren dan door bidden en  vasten. 

Niveau 6

Scheppingskracht wordt openbaar, iets wat er niet is, wordt geschapen

Genesis 2:21-22

Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.
Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.

Niveau 7

Bijzondere kracht –> Doden staan op uit de dood.

                 Joh 11:17

 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.

                Joh 11:37

Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’

Joh 11:43

Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’

Joh 12:1

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt.

Nadenker 

We zien dat algemene genezing bijna altijd aanwezig is en bijzondere genezing uit niveau 7 zeldzaam zijn. Zo geneest een krasje op de huid binnen enkele dagen en zorgt het voor weinig problemen

We zien ook mensen die ziek worden aan bijvoorbeeld kanken, hier zien we relatief weinig genezing, maar sterven mensen veelal aan deze ziekte.

Voor God is het een niet moeilijker dan het ander, dit liet Jezus zien.

Voor ons de opdracht om te ontdekken: Hoe gaan we net als Jezus met ziekte en genezing om, zodat een ieder die om genezing komt, genezen wordt?

Dit bericht is geplaatst in Herstel & Genezing met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.