Het Kruis

De verandering van bitter naar beter. Vergeving:

Ik ben deze week met een serie bijbelstudies begonnen over vergeven.

Een moeilijk onderwerp. misschien wel het moeilijkste onderwerp om over te spreken maar ook om te doen. vergeven. Het vragen en ontvangen van vergeving van God is een centraal thema in de bijbel.

Een strijdpunt in veel levens. Ik heb vaak gehoord: ‘Ik heb zoveel verkeerd gedaan, ik denk dat het te veel is om nog vergeving te kunnen krijgen.’

Nog moeilijker dan vergeving te ontvangen is om anderen te vergeven. ‘Hoe kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan?’ ‘Weet je wat ze met me hebben gedaan?’ ‘Het is niet eerlijk, de dader gaat vrolijk verder maar ik heb levenslang!’ ‘Het is te erg, ik kan niet vergeven!’

Het aller moeilijkst  is het vergeven van jezelf. Vergeven wat anderen aan je gedaan hebben is al moeilijk, maar wat jij jezelf hebt aangedaan is nog lastiger omdat je niemand anders de schuld kan geven dan jezelf. Je kunt een hekel krijgen aan jezelf  omdat jij door jezelf in een lastig parket terecht gekomen ben. En je weet er zelf ook niet uit te komen.

Luister maar naar de volgende uitspraken: ‘Dit vergeef ik mijzelf nooit!’  ‘Ik blijf het mezelf kwalijk nemen dat ik dat gedaan heb’

Jij klaagt jezelf voortdurend aan en blijft jezelf beschuldigen; ‘Eigen schuld, dikke bult, had je het maar niet zo dom moeten zijn?’  En er is een burgeroorlog gaande in je binnenste. Een burgeroorlog die geen eind lijkt te krijgen, omdat er geen oplossing in  het zicht is.

Dit is wat niet-vergeven doet: Het blokkeert herstel. Het blokkeert vrijheid. Het blokkeert verzoening. Het gevolg van niet vergeven is dat je bitter wordt van binnen, en de bitterheid neemt het levende leven uit je binnenste weg.

In de Bijbel wordt ook bij Mozes gesproken over bitterheid.

Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de HEER hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef. Exodus 15:22-25 NBV

Het water wat leven moest brengen was bitter. God wees een stuk hout aan dat Mozes in het bittere water moest werpen. het stuk hout wat God aanwees, alleen dat stuk hout moest Mozes in het water werpen. Niet een ander stuk. mogelijk lag er een kleiner stuk hout, een gladder stuk hout, een mooier stuk hout, een beter stuk hout. Maar God vroeg gehoorzaamheid aan Mozes om het aangewezen stuk hout in het water te gooien. Alleen door het aangewezen stuk hout zou er verlossing, zou er leven komen, zou het bittere water zoet en drinkbaar worden. In plaats van sterven zouden ze leven!

Eeuwen later wees God Jezus ook een stuk hout aan. Hij wees het kruishout aan als hout om leven te geven, om vergeving en verzoening te brengen, en om leven te brengen op bittere plaatsen.

Vergeving is alleen mogelijk door het kruis. en dan bedoelen we het kruis waarop Jezus stierf.

Waarom een Kruis?

Een Kruis was een martelwerktuig, met een mentale boodschap. Als je aan een kruis stierf was dat een vervloeking, een teken dat de aarde genoeg van je had, en de hemel  je niet aanvaarde. Het lichaam werd er normaal gesproken ook niet afgehaald, maar was voedsel voor de vogels van de hemel en de dieren van het veld. Vandaar dat Golgotha waarschijnlijk ook Schedelplaats heet, de schedels waren de enige resten die als overblijfsel bleven liggen. Een kruisdood was een onwaardige dood

Jezus en het kruis

God had juist dit kruis aangewezen als het hout waardoor er redding zou komen.

Het kruis waar een mens zonder zonde op werd gevonnist. Op hem kwam de vergelding neer.

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. – 1 Johannes 2:2 SV 1750

Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te nemen, om verzoening te doen tussen mens en God, tussen mensen onderling en in de verdeelde mens. Om bitterheid te veranderen.

Verzoening is relatieherstel, om tot verzoening te komen, is er vergeving nodig.beriedheid tot verzoening is nodig om bitterheid te veranderen.

We hebben allemaal gezondigd, zegt het Woord. En daardoor missen we de heerlijkheid  die God voor ons bedoeld heeft. – Romenen 3:23

We zondigen tegen God, we zondigen tegen anderen, we zondigen tegen de schepping en we zondigen tegen onszelf.

Daarmee zondigen we weer tegen de Schepper van dit alles. Zoals David sprak: ‘Tegen u alleen tegen u alleen heb ik gezondigd:’

En omdat we gezondigd hebben, hebben we allemaal vergeving nodig van God

We hebben ook vergeving nodig voor wat we anderen aangedaan hebben.

En ik heb vergeving nodig wat ik mijzelf heb aangedaan.

(Ik en jij, wij zondigen namelijk ook tegen onszelf. Bijvoorbeeld als ik anders over mezelf spreek dan hoe God over mij spreekt. De Vader spreekt nooit negatief over mij. als ik in ongeloof spreek, of als ik mijzelf uitscheld of zelfs vervloek. (met echte vloeken of milder; Jij zal ook nooit eens iets afmaken!) ook kan ik mezelf uitputten, slecht verzorgen, te veel of te weinig eten, snijden, drugs gebruiken waardoor lichaam beschadigd raakt, onnodige risico’s nemen. Onreinheid zoals porno binnen laten komen, of mijn lichaam gebruiken voor seks buiten de huwelijkse bescherming. Als ik hierdoor Aids krijg, kan ik het alleen mezelf verwijten.)

Voor al deze dingen is Jezus aan het kruis gestorven. Matt. 26:27-28

En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Dit is Gods oplossing: een stuk hout met een volmaakt offer: Het kruis van Jezus!

Het voelt soms als een standaardzin, een afgesleten term.

De afbeeldingen van de kruisiging krijgen soms bijna een romantisch karakter, net als de geromantiseerde geboorte in de stal. Wat in werkelijkheid een traumatische gebeurtenis was.

Daarom ik jullie iets vertellen over de kruisiging.

Het doel is dat we beseffen wat er gebeurde aan dat  ruwe houten Kruis op Golgotha.

Wat doet het kruis?

Het kruis was een martelwerktuig wat gebruikt werd om meest langdurige lijdensweg, onder de meest bizarre onmenselijke omstandigheden, de meest mensonterend en vernederende methode om een gruwelijk langzame en meest wrede dood te sterven, namelijk de dood door verstikking.

Het was niet het bloedverlies van de spijkers die door polsen en enkels of voeten werd geslagen. Het kwam meestal niet van een hartstilstand of schoktoestand. Het kon uren of dagen duren, afhankelijk van de methode die was toegepast en de gezondheid van de gekruisigde.

De gekruisigde hing aan de spijker die door zijn handen bij de pols waren geslagen, dwars door de zenuwbanen heen. Hij probeerde zich uit alle macht omhoog te drukken, wat ondraaglijke pijn opleverde door de spijkers die door de voeten waren geslagen, of door de enkel. Het koste ondraaglijke pijn om zich omhoog te drukken, wat nodig was om de longen ruimte te geven om lucht binnen te krijgen. Als de benen verzuurde liet de gekruisigde zich zakken en hing aan zijn armen, totdat zijn longen bijna dicht zaten of vol vocht kwamen, waardoor hij zich weer moest oprichten om niet te stikken.

De kruisdood was een vernedering voor de meest laagste klasse in het menselijk ras, zoals Piraten die door de Perzen werden geëxecuteerd. Alexander de Grote nam dit over en liet 200o inwoners van Tyrus kruisigen, de Romeinen namen de kruisiging over, maar nooit werd een romein gekruisigd.

Jezus werd gekruisigd tussen twee misdadigers. Hij moest zoals het de gewoonte was de dwarsbalk van ongeveer 50 kg dragen naar  de verticale paal die al op Golgotha stond. Je kunt je wel voorstellen hoe het is om  te vallen als je armen aan een balk gebonden zit.

Jezus wist dat alleen hij alleen via dit door God aangewezen stuk hout, het kruishout, het leven terug kon geven aan de mens.

Droom

Ik zag een keer in een droom iets wat ik met jullie wil delen. Ik zag Jezus aan het kruis, het was alsof de tijd stils stond en ik in een film stapte, ik voelde me een kleine jongen en keek tegen een torenhoog kruis op. Aan het kruis hing Jezus. Ik voelde van alles door mij heengaan, een vreselijke walging van een pijn die ik niet wilde voelen. Op ooghoogte zag ik zijn beschadigde voeten, met gebroken tenen, kapotte teennagel en verschillende diepe sneden in de voeten. Ik voelde de enorme spanning in de voeten en benen, zoals een gewichtheffer helemaal trilt als hij een te zwaar gewicht wil optillen. Ik voelde de pijn van verzuurde benen, ik zag de vierkante spijker in zijn voet zitten en de rimpels aan de bovenkant veroorzaakt door de druk  van het lichaamsgewicht, Uit alle macht probeerde Jezus zich op te heffen, onder ondraaglijk lijden, doordat zenuwen strakgespannen waren rond de vierkante spijkers.

Ik begon zachtjes te huilen, en kon niet meer naar boven kijken. Ik zag een blok waar de voeten van Jezus op vastgenageld waren, ik realiseerde me dat het blok schuin was en er ging een steek van pijn door me heen toen ik begreep wat dit betekende en hoe gemeen dit was:

Doordat het blok schuin was en niet recht, werd het lichaam tegen de ruwhouten paal geduwd, deze paal zat onder het bloed en wondvocht. Iedere keer dat Jezus zich opdrukte, maar ook als hij zich liet zakken, schuurde zijn kapot gegeselde billen en rug langs het hout. Na een paar minuten plakte dit vast aan het hout en werd weer losgescheurd bij de volgende beweging naar boven of beneden. Splinters van het hout drongen in zijn lichaam in zijn kapotgeslagen vlees. Ik kon het niet aanzien, mijn maag keerde zich om en ik strekte mijn hand uit naar het blok waar de voeten op stonden. Ik was als een klein kind en het enige wat ik kon bedenken was het blok recht duwen, zodat Jezus recht kon staan, zijn evenwicht beter kon bewaren en niet met zijn rug en billen langs het hout hoefde te schuren.

Het lukte niet, het blok zat te vast. Met tranen in mijn ogen keek ik omhoog en zag de ogen van Jezus, met tranen,  ik begreep dat het tranen waren om mij.

Hij zei met een liefdevolle stem, niet veroordelend, maar liefdevol:  “ Niet doen Kees, dit is nodig om jouw diepste pijn te genezen”

Hoe pas je het kruis toe in je leven?

De splinters van het ruwe houten kruis die in het vlees van Jezus drongen, dragen een geheim bij zich. Het bloed van Jezus wat in het hout trok ook.

Het kruis is het teken van de dood, De splinters van het kruishout kwamen in zijn lichaam, in de pijn die hij droeg en doodde ook die pijn en het verdriet, maar hij wil ook bitterheid wegnemen en een beter, een gezond leven geven

Zoals het hout door Mozes in het brakke water gegooid werd en het water gezond maakte, zo mogen wij het kruis toepassen in ons leven. als we het kruis in ons vlees brengen, ons vlees kruisigen, brengen we de dood in ons zondige vlees.

Maar Jezus ruilde aan het kruis! Jezus legde zijn leven af (op het kruis, het kruis was het middel om  het leven af te leggen. het bloed van Jezus trok in het kruis, het werktuig van de dood en bracht leven in de dood. Het kruis kon Jezus niet vermoorden (Johannes 10:18) Jezus bracht zijn bloed in het kruis, betaalde daarmee de prijs voor het leven en legde het leven vrijwillig af.

Het is daarmee niet klaar, door de bovennatuurlijke werking van God werd het water bij Mozes veranderd  in zoet, drinkbaar water wat leven geeft.

Door de bovennatuurlijke werking van de kruisdood van Jezus veranderd jou leven van dood  naar levend leven. (het bewijs is dat Jezus opstond uit de dood!)

Jezus ruilt met Jou, Hij heeft de pijn die jij anderen hebt aangedaan in zijn lichaam aan het kruis gebracht, maar ook alle ziekte. De zonde en de emotie die bij  jouw zonden hoort, kwam in zijn ziel. hij voelde ook de pijn en de zonde die tegen jouw werd begaan, beide heeft hij in zijn ziel gedragen,

Dit is de ruil:  legde vrijwillig een volmaakt leven af, jij mag vrijwillig je oude zondige leven afleggen en een volmaakt nieuw leven van Jezus ontvangen.

Net als Jezus mogen wij het oude leven vrijwillig afleggen, door het kruis  van Jezus zijn werk te laten doen.

Als je weet wat Jezus voor jou over heeft gehad en welke pijn hij heeft gekend aan het kruis, waar hij hing in jouw plaats zodat jij dat nooit hoeft mee te maken.

Als dit je dankbaar maakt, dan is het ook makkelijker om door de dankbaarheid ook anderen te vergeven. Het doet Jezus verdriet als je ook niet jezelf vergeeft. Jij wil toch ontvangen wat Jezus voor jou aan het kruis wist te bereiken? Hij hing daar  om jouw diepste pijn te genezen. Dit gaat een stap verder. Deze genezing wil je toch niet missen door jezelf of anderen niet te vergeven?

Als je gebed nodig hebt:

Voor hen die vergeving nodig hebben, omdat ze geen verzoening hebben met God, bidt ‘Vader in de hemel, vergeef mij mijn schuld, en ik zal ook anderen vergeven.’

Voor hen die bitterheid in hun binnenste vinden, omdat ze het moeilijk vinden om anderen te vergeven die hen pijn hebben gedaan en omdat het nog steeds zo’n pijn doet.’Vader in de hemel, help mij om steeds weer te vergeven en los te komen van deze pijn.’

Voor hen die bitter zijn naar zichzelf, die zichzelf verwijten, aanklagen en moeite hebben om zichzelf te vergeven.

‘Vader in de hemel, help mij om mijzelf te vergeven zoals u dat ook doet.’

Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

2 Responses to Het Kruis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.