Droom opgeven?

Dromen vermenigvuldigen.

‘Vind je het niet moeilijk om je droom op te geven?’

Dit is een vraag die ik de laatste tijd meermalen heb gekregen.

Het is een vraag waar ik niet direct een antwoord op heb en eerst flink over moet nadenken en een paar gesprekken met de Vader in de hemel over moet hebben om tot het volgende antwoord te komen:

‘Als het een droom is van de Droomgever, dan geef ik de Droom niet op, maar ik geef de Droom terug en ik focus opnieuw op de Gever van de Droom.’

Dit is het principe wat ik leer van Abraham. Hij leerde dezelfde les al eerder met Izaak, zijn door God zelf beloofde zoon. Het was in zijn tijd gebruikelijk om offers te brengen om de gunst van de goden te kopen. Het was een manier, een zeer onzekere manier overigens, om de goden te beïnvloeden.

God leert Abraham verschillende lessen tegelijkertijd toen Hij vroeg om Izaak te offeren. Ik noem even een rijtje met een selectie van verschillende lessen:

  • God heeft eerder beloofd dat hij zelfs de prijs zou betalen, waardoor een mens niet meer met zijn leven hoeft te betalen. Dit kun je lezen in Genesis, 15e hoofdstuk. Mens-offers zijn daarom niet nodig. Jezus zou later de prijs met zijn leven betalen aan het kruis op Golgotha.
  • Het deel van Abraham was dat hij een altaar moest bouwen, een altaar om God te aanbidden.
  • God aanbidden met het beste wat je hebt is maakt Hem erg blij.
  • God vraagt aan Abraham om Izaak te offeren op het altaar van aanbidding. Abraham begrijpt dat het God als eerste niet gaat om het grote volk maar om de eer van God.
  • Abraham had heel lang moeten wachten voor Izaak werd geboren. Al die tijd was hij op God gericht die hem een zoon beloofd had. Toen Izaak geboren was, is het goed mogelijk dat de vervulling van de droom zijn focus verlegde van de droomgever naar de droom zelf.
  • God stelt Abraham voor een keus en Abraham moest zijn focus weer van Izaak naar God brengen.

Abram geeft zijn droom terug, eert en aanbidt de Gever van Droom en krijgt zijn droom(kind) terug. Dit is de belangrijkste les die ik heb geleerd: God is belangrijker dan de gift, de Droomgever is belangrijker dan de droom die hij mij geeft. In deze volgorde.

Vermenigvuldiging

Een ander aspect is dat iets wat onrechtmatig ontnomen wordt, zevenvoudig vergoeding krijgt. God stelt dit in bij Kaïn. Je kunt dit lezen in Genesis hoofdstuk 4:15.

Spreuken 6:31 stelt dat een dief zevenvoudig moet vergoeden als hij betrapt wordt, als hij iets onrechtmatig neemt. Jezus spreekt  zelfs over een nog grotere vergoeding naar zijn discipelen die hem gevolgd zijn om het koninkrijk te bouwen: In Marcus hoofdstuk 10:30  lees ik dat Jezus spreekt over honderdvoudige vergoeding.

In het leven van Abraham zie ik dat hij de enige echte zoon die hij had op het altaar van aanbidding legt en door de focus op God zie je dat Abraham geloof krijgt, hij geloofde dat God hem Izaak door de dood heen weer terug kon geven. Lees hiervoor Hebreeën 11:17-19.

Hij kreeg Izaak terug nadat hij de focus had gericht op God en God had aanbeden door de aanbidding van het offer van zijn zoon. Zodra Abraham in de juiste verhouding met God was, hoefde het offer niet meer gebracht te worden en vind er vermenigvuldiging plaats. Het wonder gebeurd in Abrahams leven.

En na Izaak krijgt hij nog zes zonen bij Ketura terwijl hij zo oud was dat hij normaal gesproken geen kinderen meer kon krijgen). Sara was 127 toen ze stierf en Abraham was toen 137 jaar. Izaak was bijna veertig toen hij rouwde om zijn moeder. Abraham was dus mogelijk ongeveer 140 jaar oud toen hij opnieuw vader werd. Hij wordt 175 jaar.

‘Vind je het moeilijk om de droom op te geven?’

Is een droom opgeven moeilijk? Ja, het is voor mij een moeilijk proces geweest om de Droom terug te geven en te focussen op de Gever. Het proces is in 2012 begonnen en heeft bijna 3 jaar geduurd.

Vind ik het nu moeilijk?

Nee. Ik zie uit wat God gaat doen nu ik weer op Hem gefocust ben en Hij kan vermenigvuldigen,  Dat is wat ik geloof en dat Hij zal doen. En anders is het zoals de vrienden van Daniel zeggen: God kan ons verlossen, maar ook als hij het niet doet, wij zullen niet buigen voor iets anders dan God. (Daniel 3:16)

De vrije vertaling voor mij is dan als volgt: ‘Ik zal mijn focus houden op de God, of hij de droom nu zal vervullen en vermenigvuldigen of niet!’

Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.