De herder die van feestjes houdt

Een herder is een schaap kwijt.

Het verhaal van de herder die het verloren schaap gaat zoeken is een van de bekendste verhalen uit de bijbel.

Een schaap kwijt, in de beeldvorming een klein lammetje, wat eigenwijs zijn eigen weg gaat. De herder merkt het en laat 99 schapen (zonder herder) achter om het ene schaapje te zoeken.

Als hij het vindt, draagt hij het naar huis, en maakt een groot feest. Het verloren schaap is terecht en leeft.

De gelijkenis betreft een feest in de hemel wat volgt op de bekering van een zondaar.

De gelijkenis betreft een zoektocht van God naar het verlorene, het afgedwaalde, verdwaalde, of achtergebleven schaap. Jezus maakt dit praktisch door met mensen te praten die bekend staan om hun slechte reputatie.

In de verhalen en beeldvorming die daardoor ontstaat is het  verdwaalde schaap schuldig.

Heeft de herder niet opgelet?

Je kunt ook vragen waarom  het de herder niet eerder opgevallen is dat er een schaap afdwaalde van de kudde? Het is namelijk een kerntaak van de herder om de kudde bij elkaar te houden en schapen die zich te ver van de (grazende) kudde verwijderen te corrigeren.

Het is een vraag die nooit eerder bij mij opgekomen is, en waar ik niet een, twee, drie een antwoord op weet.

Ik neem het stuk er nog eens bij:

Lucas 15:1-7 NBV

Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.’ ‘Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Aanleiding is dat mensen die bekend zijn met God het feit moeten kunnen accepteren dat Jezus, ‘de Herder’ bezig is met het zoeken van het verlorene. In het beeld wat Hij gebruikt suggereert hij dat hij er vanuit gaat dat iedereen dit zou doen.

Vervolgens gaat hij naar vrienden en buren, die niet eens wisten dat hij een schaap kwijt was om te vertellen dat hij het kwijtgeraakte schaap heeft teruggevonden.

Vervolgens wordt de lijn doorgetrokken naar zondaars die zich bekeren en het feest wat volgt in de hemel.

Dit leidt tot nieuwe vragen:

Het schaap behoorde bij de kudde van de herder en moest desondanks gevonden worden. 99 andere schapen moesten alleen achterblijven, in de woestijn en elkaar helpen door de kracht van de kudde.

Als er vreugde was, betekent dit dat dit schaap nog geen rechtvaardige was niet bekeerd was en de andere 99 wel? of betekent het dat de andere 99 nog bekeerd moeten worden? En wat is bekering dan? Gaat dit wel over de wedergeboorte van een mens of gaat dit over het terugkeren naar de kudde?

Het laatste lijkt het meest aannemelijk. Jezus sprak met de Joden, en alle Joden waren bestemd om bij God te horen. Toch verdwalen er Joden en deze moeten gevonden worden en gedragen worden om weer bij de kudde te komen. Als ze niet gevonden worden, zijn ze overgeleverd aan de gevaren van de woestijn waar ze uiteindelijk zullen omkomen.

Enkele voorzichtige conclusies:

De herder in het verhaal is niet in staat om tijdig te voorkomen dat het schaap zich van de kudde verwijderd, de herder weet niet waar het is, want het gaat op zoek. De kudde is niet in staat geweest om te voorkomen dat een van hen de kudde verliet. Het horen bij een kudde is geen garantie tegen verdwalen.Wat dit verhaal in elk geval wel duidelijk maakt is dat Jezus van een feestje houdt als er iets goeds gebeurd!

Dit bericht is geplaatst in Column met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

1 Response to De herder die van feestjes houdt

Reacties zijn gesloten.