Leef je met Jezus?

Leef je voor Jezus of leef je (samen) met Jezus?

 

Dit heeft met het motief, de overweging van het hart te maken.

Vertrouwen is de waarde.

Vertrouwen krijg je door de motieven, de overwegingen, de beweging van het hart te kennen, te proeven, te merken.

 

Het voorbeeld Elisa

Elisa en zijn knecht (2 Koningen 6)

 • De knecht werkte bij Elisa en werkte voor God
  • De knecht zag een groot leger, een grote bedreiging
  • De knecht berekende zijn kans, en die was klein
 • Elisa werkte samen met God, en wil dit zijn knecht ook leren.
  • Elisa zag wat God zag, de hemelse legermachten
  • Elisa wist dat zijn leven in Gods hand was, in leven of sterven.
  • Elisa leeft in vertrouwen.
  • Elisa werkt samen met God, wat hij bidt, dat gebeurd.
  • De knecht ziet ook de hemelse legers, de krijgsgevangenen worden goed behandeld.
  • Hij werkt het principe van God uit, doet wat goed is voor God, hemzelf, en de ander en het land.

 

Het voorbeeld waarin er geen leermeester was.

Abraham (en Hagar)

 • Abraham werkte voor God, met zijn hele hart, oprecht en loyaal.
 • Abraham struikelde in zijn werken voor God
  • Nam Loth mee, tegen het woord van God in, dit werd hem tot last
  • Vertelde dat Sarah zijn zus was ipv zijn vrouw om eigen leven veilig te stellen.  Dit bracht hem tot twee keer toe in de problemen.
  • Hij nam een slavin aan van de Farao, terwijl hij van de koning van Sodom niets wilde hebben. Hier kreeg hij veel last van, dit volk is later samen met de islam een groot probleem voor zijn nakomelingen geworden, zelfs Wilders* heeft last van deze keus.
  • Ging aan het werk voor God, door te vrijen met Hager ipv Sarah, hij werkte daarbij voor gelovige Sara ipv samen te werken met God.
 • Bij het offer van Izaak werkte hij samen uiteindelijk met God.
  •  Hij gaf wat God hem beloofd had, terug op het altaar en was bereid het los te laten.
  •  Zijn motief was nu anders:

Maar Abraham overwoog dat God de macht bezat Isaak uit de dood op te wekken, (Hebr. 6:19)

 

Teruggeven aan God maakt je vrij in je bediening. Je hoeft niet meer voor God te werken, maar je bent met Hem. Je werkt samen met Hem

 

Voorbeeld van Jezus

 • Jezus deelt steeds zijn hart, motieven met de discipelen, om ze te trainen voor hun taak. Ondanks dat ze ruzie maakten, streden om de hoogste plaats, aards keken,  geestelijker willen zijn dan de ander zijn,  bv door de bidden voor straf en veroordeling.  (Bidden om vuur uit de hemel)
 • Jezus leert hun gaandeweg uit een ander model werken te leven. Dit snappen ze pas na zijn dood. Drie jaar lang leeft Hij hun voor hoe Hij het bedoelde.
 • Hij leert hen een nieuw model van liefde om uit te denken, het genade model,  en het model van dienende leiderschap (voeten wassen ipv heersen over de ander)
 • Jezus geeft zijn discipelen vertrouwen, hij kent het motief van het hart van zijn discipelen, en ziet wat ze moeten leren.
 • Jezus laat mensen uitgroeien boven zichzelf en de mogelijkheden die ze zelf zien.

Zij waren verschillend in achtergrond, hadden verschillend ideeën hoe het Koninkrijk van Jezus er uit moest zien. Er waren zeloten bij en tolontvangers, (in de tweede wereld oorlog zou dit een NSB’er en ondergrondse verzetsstrijder zijn)

 

Resultaat

In Handelingen 15 zien we hoe dit kan functioneren,  het is een doorkijkje in een model van liefde, genade en dienen:

 • Christenen uit de Joden hebben een verschillende kijk op een situatie die zich voordoet en er ontstaat een felle woordenstrijd.  ( over het wel of niet besnijden)
 • Ze besluiten om een poging te doen om er met elkaar uit te komen.
 • Zij gaan daarom naar de moedergemeente in Jeruzalem om bemiddeling.
 • Daar komen de apostelen, oudsten en de gehele gemeente bij elkaar.
 • De apostelen brengen de standpunten in en enkele gelovige Joden reageren hier fel op. Ieder kan hier van horen, de leiding van de Heer zoeken en spreken wat ze menen dat de Heer hen duidelijk maakt.
 • Paulus en Petrus maken als leiders hun standpunten bekend.
 • Dan komt Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, en zegt nadat hij alles heeft gehoord: dit sluit aan bij wat in de schrift staat. Hij komt vervolgens met een voorstel, een alternatief wat beter is dan beide partijen afzonderlijk hadden.
 • Toen besloten de apostelen en de oudsten met instemming van de hele gemeente, (vs 22)
 • Hier zien we dat iedere afzonderlijke gelovige die Jezus liefheeft, ook het hart van anderen gelovigen die Jezus liefhebben weet te vinden.

 

Samenvatting:

 •  Werk jij samen met Jezus, of werk je voor Jezus? ( en daarbij soms tegen andere mensen waar Jezus van houdt?
 • Werk jij samen met je collega’s en werk je samen voor Jezus?
 • Als Jezus van jou, van je collega en van de ander houdt, kun jij dan ook van hen houden?
 • Wil jij je inzetten naar een alternatief te zoeken, samen met Jezus en met de ander, als er verschil van inzicht is?

Ik geloof dat we er dan altijd uitkomen en de beste weg met Jezus weten te vinden.

 

Filippenzen 2:2 

maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

 *  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders

Dit bericht is geplaatst in Bekering & Jezus met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.