Jezus, de Weg

Jezus redt

 

 

Alleen door Jezus kan men gered worden.

Je kunt Jezus niet aanvaarden als een persoon die goed heeft geleefd zonder zijn woorden te aanvaarden.

Er zijn twee mogelijkheden over de woorden van Jezus:

 • Wat Hij zegt is waar;
 • Wat Hij zegt is een leugen, en Hij is dan een leugenaar.

Jezus zelf laat daar geen ruimte voor. Hij zegt dat Hij de Waarheid is!

Als Hij een leugenaar is, zijn er twee mogelijkheden:

 • Hij wist dit van zichzelf en Hij was bewust een leugenaar.
 • Hij wist dit niet van zichzelf, Hij had last van zelfmisleiding.

Beide mogelijkheden komen niet overeen met de diepgang, samenhang en oprechtheid van zijn lessen.

Als Jezus woorden waar zijn kun je er twee dingen mee doen:

 • Wijs zijn door Zijn woorden aan te nemen en de woorden te gaan doen.
 • Dwaas zijn door Zijn woorden niet serieus te nemen en verder te leven.

Een tussenweg is er niet.

Woorden die Jezus heeft gesproken:

 • Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de vader dan door Mij.’
 • Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 • Joh 10:9 Ik ben de deur, als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Woorden die anderen hebben gesproken over de naam van Jezus

 • Hand 2:21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 • Hand 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
 • Rom 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewerkt, zult gij behouden worden.
 • Rom 10:13 Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
 • 1 Tim 2:5 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus.

De woorden van Jezus zijn lastige woorden, altijd al geweest. Waarheid en wijsheid zijn niet gemakkelijk en goedkoop, wel goed en genezend.

1 Cor 1:18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

 

De woorden van Jezus zijn lastig, ook voor zijn volgelingen. Zij moesten een keus maken om Jezus te blijven volgen en dat kost een prijs. Zij beseften dit heel goed. Petrus besefte dat ook. Hij wist dat hij zijn aardse leven en gedachte los moest laten om hemels leven te krijgen.

Joh 6: 60-69 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’  Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.‘Daarom heb ik jullie gezegd, ‘zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven,en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’

Jezus woorden waren ook lastig voor een jonge rijke man. Zijn bezit en zijn vertrouwen op dit bezit werden een struikelblok voor hem om te doen wat Jezus hem vroeg.

Matheus 19:16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze, ‘antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen…

En Jij? Wat kies jij?

Geloof jij dat Jezus de waarheid spreekt? Ga zijn woorden dan ook in de praktijk brengen en ontvang eeuwig leven.

 

Als jij dit wilt kun je het volgende tegen Jezus zeggen:

“Jezus, ik zie dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik vraag u daar vergeving voor. Ik besef dat u de prijs hebt betaald voor mijn missers, door Uw leven als een offer te geven. Ik wil U gaan volgen op de weg die naar eeuwig leven leidt. Ik vraag U om mij daarbij te helpen. Geef mij kracht om op de goede weg te blijven. Ik ontvang uw vergeving en liefde. Ik dank U voor alles wat U voor mij deed en gaat doen”

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bekering & Jezus met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

1 Reactie naar Jezus, de Weg

 1. Jan Weide schreef:

  Geloof maakt meer kapot dan je lief is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.