Een Hemelse droom dromen

Mensen dromen aardse dromen. Soms komen deze dromen uit en soms blijken ze bedrog te zijn. Mensen kunnen ook dromen uit de hemel krijgen. Deze dromen zijn altijd waar maar niet altijd gemakkelijk te verklaren. Door deze dromen communiceert de Vader in de Hemel met zijn kinderen op aarde. Deze dromen kunnen inzicht geven, bemoedigen, of een waarschuwing of een oordeel bevatten.

Dromen over een situatie zonder beperkingen

Deze opdracht geef ik nogal eens bij de start van een coachtraject. Ik vraag de persoon om een verhaal te schrijven over zijn toekomst. De opdracht is om zich dan voor te stellen dat alles mogelijk is. Als er geen beperkingen in tijd, geld, mogelijkheden of iets anders, en alles is mogelijk wat jij wilt: hoe zou jou leven er dan uitzien?

Dromen van de Aarde.

Mensen dromen. Zij zien dan iets met hun voorstellingsvermogen. Soms is dit en verwerking van gebeurtenissen in het onderbewuste. Soms is het een vertolking van wat er in een mensenhart leeft aan verlangen.

Er zijn talloze Spreekwoorden en gezegden over dromen:

 • Herinner je gisteren, droom van morgen en leef vandaag
 • Droom alsof je voor altijd zult leven, leef alsof je vandaag zult sterven
 • De toekomst behoort aan hen, die geloven in de schoonheid van hun dromen
 • Droom alsof je onsterfelijk bent, leef alsof je alleen vandaag hebt
 • Zijn droom gaat in vervulling. 
 • De vrouw of man van zijn dromen.

Dromen kunnen ver weg zijn of lijken van het hier en nu. Het valt ook niet mee om luchtkastelen en te verwezenlijken mensendromen uit elkaar te houden.

“Dromen zijn bedrog” ‘Iemand uit zijn droom helpen’ zijn uitspraken die hun oorsprong vinden bij mensen die vinden dat je maar gewoon met beide benen op de grond moet blijven staan.

Mensendromen zijn 

 • Zijn soms gebaseerd op wat we graag willen, maar wat niet (direct) binnen ons bereik ligt. Een mooi voorbeeld vinden we in Jesaja 29:8 

Zoals iemand die honger heeft van eten droomt, maar toch hongerig blijft en iemand die versmacht van de dorst, over drinken droomt maar nog steeds dorst heeft als hij wakker wordt. Zo zullen uw vijanden dromen van een glorieuze overwinning en er geen behalen.

 • De loterij winnen (Zodat we niet meer hoeven werken?)
 • En prins op een wit paard tegenkomen
 • Een medaille winnen op de Olympische spelen
 • Een beroemd persoon worden
 • Iets belangrijks doen in je leven.
 • Kinderdromen: Wat je wil doen als je groot bent. (Als kind wilde ik visser worden en een hele grote vis vangen)

De oorsprong van de aardse dromen ligt meestal in de mens zelf

Veel van deze dromen zijn gericht op ons zelf. Ze komen voort uit een stuk gemis, iets wat we zouden willen, of waarvan we denken dat het ons leven volmaakt of compleet maakt.

De oorsprong van deze dromen is vaak gebaseerd op een gedachte die lijkt op;

 • Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig
 • Als ik dat kan, dan tel ik mee.
 • Als ik dat ben, dan ben ik belangrijk en zullen mensen goede dingen over mij zeggen.

Niet alle dromen komen uit en gemis, soms komt een droom ook voort uit een verlangen wie je als mens bent en wat je ermee wilt doen. Het is goed om deze menselijke dromen met de Vader te bespreken en daar soms stappen in te zetten.

Er zijn ook andere dromen dan fantasiedromen, dat zijn meer de nachtmerries;

 • Angstdromen, over ramp, onheil en falen wat er zou kunnen gebeuren
 • Pijnlijke dromen, over wat er ooit is gebeurd in je leven, 
 • Deze dromen putten je uit, benemen de moed om te leven, vragen bergen energie

Dromen van de Hemel.

In de bijbel komen we ook dromen tegen.

 • Soms geeft het een oordeel van God zoals bij de Schenker en de Bakker. (Genesis 40:5) en de Droom van Koning Nebukadnezar in Daniel 4:19
 • Soms zijn deze als een waarschuwing (De Engel die Jozef waarschuwde (Matt 1:20, Matt 2;12-13) dat hij Maria niet moet verlaten, of moet vluchten naar Egypte)
 • Soms zijn deze inzichtgevend en bevatten ze kennis van wat geweest is of gaat gebeuren. Dit lezen we bij Jozef met de korenschoven in Genesis 37:9 en Daniel 2:29-45 als hij een van de dromen uitlegt aan de Koning.

Dromen uitleggen kan een mens alleen als God het hem geeft. Daniel zegt dit ook zo tegen de Koning. (Daniel 2:23 en 28) Hij krijgt de uitleg van de droom van God. 

Om dromen uit te leggen is een hechte relatie met God een voorwaarde. In de tijd met God leer je God kennen en verstaan wat Hij wil en wenst. Hem verstaan is nodig om de droom te plaatsen in de context waar hij hoort en de juiste uitleg te geven.

De Profeet Joel spreekt over de uitstorting met de Heilige Geest met als gave dat mensen dromen zullen krijgen. (Joel 2:28 en Hand 2:17)

De dromen van de Hemel komen bij God vandaan

Geestelijke dromen zijn een instrument van God om te communicatie vanuit de hemel.

God heeft zelf ook een droom. Deze droom is gebaseerd om het voorstellingsvermogen van God. 

In dit voorstellingsvermogen richt Hij zich op relaties, zoals in de Drie-eenheid, maar ook met de mens. Als Hij ziet dat de mens behoefte heeft aan een gelijke, komen ook de relaties tussen mensen in beeld. 

De droom start bij de schepping: Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. (Genesis 1:26)

Toen deze droom aan diggelen viel, had God zijn Reddingsplan al klaar. Jezus zou naar de aarde komen om Herstel te brengen door te sterven aan een kruis en op te staan uit de dood.

God heeft nog steeds deze positieve gedachten over jou, ondanks alle omstandigheden. Hij laat zich niet van de wijs brengen door omstandigheden, maar veranderd omstandigheden zodat ze bijdragen aan zijn oorspronkelijk plan.

Wat dat is kunnen we onder andere lezen in Jeremia 29:11, Jeremia 31:3 en Psalm 139:16-18.

 • Heeft gedachte over je van heil en vrede
 • Gedachte van een toekomst vol hoop
 • Gedachte vol genegenheid, en tedere gevoelens
 • Meer positieve gedachte, meer dan er zandkorrels zijn op de aarde

Het wezen van God is goed, liefde, rechtvaardig, Zo zijn ook zijn gedachten.

 • Zijn gedachten over jou zijn goed, 
 • Vol liefde
 • Rechtvaardig (eerlijk)
 • God heeft geen negatieve gedachte over jou.
 • Dit is niet in zijn Wezen, dit is niet in zijn droom
 • Dit komt ook niet in Hem op.
 • Hij heeft dus ook geen negatieve gedachten over jou, alleen positieve! 

God heeft een blauwdruk voor je leven, een plan wat Hij tot volheid wil zien komen. Deze werken heeft Hij al voorbereid. (Efeze 2:10)

Je kunt ze uitvoeren met alles wat Hij je geeft. Als God je iets geeft om te doen, geeft hij ook wat daarvoor nodig is. Hij heeft je gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. (Efeze 1:4)

Nog voordat de aarde gemaakt werd was jij al in zijn hart en zijn gedachten. (Efeze 1:3) Hij heeft een boek geschreven over jouw leven waarin al je levensdagen al vermeld zijn: 

 • Hij heeft jou daarbij nodig, Hij gaat je niet dwingen, maar wil juist tot samenwerking komen
 • Hij wil je steeds openbaren wat de droom over je leven is
 • Tilt dan als het ware een tipje van de sluier op, om een glimp te geven over de kaart van je leven, de route die je kan gaan.

Je mag een stuk van de droom ”lenen”

 • Deze droom mag jij je eigen maken
 • Het wordt dan een droom die jij nastreeft, maar je streeft daarin Gods droom na
 • Het plan voor je leven wordt werkelijkheid als je de droom van God najaagt, omdat dit gebaseerd is op haalbaarheid en zijn koninkrijk

De vraag:

 • Wat is je mensendroom?
 • Durf je uit te stappen in die mensendroom?

Durf jij een stuk van Gods droom te lenen en het tot jouw droom te maken?

 • Wat is de Droom van God over jouw leven?
 • Wat Is de eerste stap voor jou om de droom van God te dromen en deze droom te vervullen?

Als je wilt kun je de Vader vragen of Hij jou wil laten zien wat de eerste stap is om het plan, de droom van God over jouw leven te laten zien. Hij wil je graag vertellen wat Hij in zijn boek heeft geschreven over jou. Net als bij opleidingen gaat dit stap voor stap en begin je bij Stap 1.

Tot slot:

De droom van God is geen bedrog.

Het is een reëel hemels leven, een eeuwig leven.

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.