Ontmoeting met vrouwen

Ontmoeting met de vrouwen in de BijbelDe Samaritaanse vrouw – eerherstel 

Johannes 4:9

De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen.

Deze vrouw ontmoet Jezus bij de waterput buiten de stad op het heetst van de dag. De vrouw vermeed de andere stadsbewoners, omdat ze zich sociaal buitengesloten voelde. Als dan ook nog een Jood, en een man, haar vraagt om water snapt ze het echt niet meer. Deze zeer ongebruikelijke en eervolle vraag brengt een omkeer in haar leven. Door vraag en wedervraag komt Jezus bij de kern van haar situatie: vijf mannen gehad en vijf keer afgewezen. Samenwonend met de zesde man komt ze Jezus tegen. Hij legt de wortel van pijn in haar hart bloot, maar brengt ook innerlijke genezing, hoop en toekomst voor deze vrouw. De ontmoeting met de zevende man is zo ingrijpend, dat ze haar waterkruik laat staan en iedereen in de stad op de hoogte brengt wat haar is overkomen. Uiteindelijk is er eerherstel, haar stadsgenoten geloven in Jezus, niet omdat zij over Hem  heeft vertelt, maar omdat ze ook een ontmoeting hebben met Jezus.

De vrouw die betrapt was tijdens overspel – vrijspraak

Johannes 8:3-4

En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.

Jezus doorziet de menigte, Hij ziet dat het hen niet gaat om het welzijn van de vrouw, nog haar man, gezin en familie. Hij ziet dat het hen gaat om Hem klem te zetten tussen de wet en de genade. Het mooie wat Jezus doet is een waarde van het Hemels Koninkrijk laten zien:

Waarheid en Liefde.

We kennen het verhaal van de vrouw niet. Zij was in overspel beland. Was zij ongelukkig? Was zij gedwongen? Wilde ze een leegte in haar leven opvullen met aandacht van een man die de hare niet was.

Zij komt echter in een zeer lastige situatie terecht. Zij wordt betrapt, de doodstraf stond haar te wachten. In plaats van een snel vonnis wordt ze gebruikt om Jezus klem te zetten. Openlijke schande voor haar, vernedering. Dan ontmoet ze Jezus in al zijn gracieuze hoffelijkheid. Hij lijkt niet onder de indruk van de beschuldiging, nog geschokt door de ernst van haar daad. Geen enkele afkeuring blijkt uit zijn optreden. Hij heeft verder gekeken, door de buitenkant heen.

Dit blijkt uit zijn weerwoord: ‘Inderdaad, de doodstraf staat op overspel, en het vonnis zal voltrokken moeten worden. Laat hij die nooit gezondigd heeft ( op dit gebied) de eerste steen oppakken en starten met het vonnis’.

Verbaast ziet deze vrouw dat een Man haar het leven redt. En Hij is geen doetje, dat merkt ze ook wel. Pittige woorden krijgt ze mee. ‘Zondig niet meer!’ Maar ze heeft in de ogen van de Man Jezus gekeken en zijn hart gezien. Ik geloof dat het haar gelukt is.

Vrouw met bloedziekte – lichamelijke genezing

Mattheüs 9:20

En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. 

Deze vrouw had geen genezing kunnen vinden voor haar kwaal, zij had veel moeite, tijd en geld geïnvesteerd, maar zonder resultaat. Niemand had haar kunnen genezen. Geen enkel medicijn of therapie had het gewenste herstel gebracht.

Hoewel ze alleen de kwast van zijn kleed aanraakt, weet Jezus dat iemand hem heeft ontmoet en kracht van Hem heeft gekregen. Hij wil weten welke vrouw dit is geweest, en bemoedigd haar in haar geloof.

Deze vrouw merkt dat Jezus haar geneest. Zij is van een onreine vrouw, die niet aan sociaal leven kon deelnemen veranderd in een reine vrouw met mogelijkheden.

Maria van Magdala – bevrijding 

Markus 16:9

Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

De eerste ontmoeting met Jezus was levensveranderend voor haar. Hij dreef zeven boze geesten uit haar en zij was een vrij mens!  Vrij om in deze wereld te leven. Zij volgt haar redder en ziet hem sterven aan een kruis.

Intens verdrietig gaat ze na de sabbatdag naar het graf om haar redder de laatste eer te bewijzen. Intens verdrietig wordt ze wanhopig als ze het graf leeg vindt. Ze ontmoet de tuinman, tenminste, dat denkt ze. Dan zegt de Tuinman haar naam, en ze hoort dat het Jezus is. Zij is de eerste vrouw die Jezus in levende lijve ziet als Hij is opgestaan.

Voor de tweede maal is dit een levensveranderende ontmoeting. Zij wordt weer bevrijd, van verdriet, pijn en wanhoop. Zij is vrij om eeuwig te leven, met haar  uit de dood opgestane Redder.

En jij nu?

Wil je ook eerherstel? Heb je vrijspraak nodig van wat er mis ging? Of heb je genezing nodig, innerlijk of lichamelijk? Heb je bevrijding nodig?

Vraag Jezus om in je leven en in de situatie te komen. Ontmoet Jezus en laat hem toe in de situatie. Laat je ontmoeten door Jezus, ontmoet Hem en zie hoe het je leven zal veranderen!

 

 

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *