Kerstmaaltijd

Ben jij bij de maaltijd? In de Bijbel nemen maaltijden een belangrijke plaats in bij relaties. In het oosten is het gewoonte om gastvrij te zijn. Ook eet je niet met vijanden. Als je met iemand gegeten hebt, kun je hem niet meer doden.

Jezus was ook regelmatig bij maaltijden, zorgde voor brood voor vijfduizend mensen, was bij het laatste avondmaal. Hij werd beschuldigd dat hij at met zondaren.

Lucas 15:2

De Farizeeën en de schriftgeleerden zeiden geërgerd: ‘Die man gaat met zondaars om en eet met hen.’

Een van de eerste maaltijden waar Jezus of God bij betrokken is, lezen we in het verhaal van Abraham, God bezoekt Abraham en eet met hem. (Genenis 17:1-8) Even later zegt God: Zal ik voor Abraham verbergen wat ik van plan ben? (18:17) Jakobus noemt vervolgens over Abraham; hij werd een vriend van God genoemd. (Jac.2:23b)

Jezus vertelde ook verhalen tijdens maaltijden, maar ook over maaltijden.

Lukas 14:16-17

Hij zeide tot hem: Iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: Komt, want het is nu gereed.

Jezus vertelt dat Hij graag bij ons leven betrokken wil worden.

 Openbaring 3:20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus noemt ons zijn vrienden, net als zijn discipelen, als we hem volgen.

Met zijn vrienden wil hij graag eten, dit doen ze ook regelmatig.

Jezus vertelt ook een verhaal over een maaltijd:

Dit lezen we in Lucas 15.

Dit hoofdstuk is een herhaling over iets wat kwijt is geraakt.

 • In het eerste verhaal is het een schaap wat kwijt is, en door de herder wordt opgezocht.
  • Daarna organiseert de herder een feest.
 • In het tweede verhaal is het een geldstuk wat kwijt is geraakt en gevonden wordt na een grote schoonmaak.
  • Daarna organiseert de vrouw een feest.
 • In het derde verhaal is het de vader die zijn twee zonen kwijtraakt.
  • Als de jongste verloren zoon terugkomt, organiseert de vader een feest met een maaltijd.

jongste verloren zoon

Veel beweging rondom deze maaltijd.

De jongere zoon had de vader veracht door hem dood te wensen, want hij vroeg de erfenis terwijl zijn vader nog in leven was.

 • De vader had hem kunnen onterven, maar had hem een derde deel van zijn bezit gegeven. De oudste kreeg in die tijd een dubbel deel, dus twee derde
 • De zoon had het bezit er opgemaakt en kwam berooid terug. Hoewel hij zijn vader dood heeft gewenst, neemt de vader hem opnieuw aan als zoon en erfgenaam.
 • De vader richtte een maaltijd aan, om zijn schaamte te genezen.

Jezus vertelt verder over de verloren oudste zoon, als les voor mensen die denken dat ze een goede zoon zijn, omdat ze niet weglopen maar bij de vader in de buurt blijven.

De oudste zoon is net zo verloren en van de vader verwijderd als zijn jongere broer. (Je kunt je afvragen wat hij zijn jongste broer heeft geleerd, waardoor deze de benen heeft genomen).

De reactie van de oudste zoon op de terugkeer van zijn broer is niet netjes;

 • Hij wordt boos over een keus van de Vader.
 • Hij wil niet naar binnen komen, is dus ongehoorzaam
 • en laat de vader komen en zet hem daarmee voor schut. Hierdoor kon ook hij zijn erfenis verliezen.
 • Hij spreekt hem niet eens aan, maar leest hem de les, uit zijn kwaadheid.
 • Hij leeft uit angst, en niet uit liefde. Hij deed wat hij dacht dat de vader van hem vroeg, uit angst om de te verliezen, en om de vader te bewegen hem te geven wat hij wilde hebben voor zichzelf. Net als de jongste, maar deze maakte zich los van te vader om te krijgen wat hij wilde hebben voor zichzelf.
 • Heeft een slechte broer nodig om een goede zoon te zijn (hoe zit het bij ons, hoe vergelijken we ons met anderen die “slechter”zijn om onze eigen dingen goed te praten?)
 • Hij roemt zijn goede werken, Hij maakt zich beter dan de ander. dit maakt een farizeeër van je, je gaat vertrouwen op je werken en de beloning eisen van God.(is God bespelen door je christelijke werk)
 • Hij Beschuldigt zijn vader van oneerlijkheid (evenals de werkers in de wijngaard, die een betere beloning verwachte op grond van hun werken)
 • Hij is het niet eens met de vader die zijn broer weer opneemt in het gezin,
 • Hij beseft dat hij de prijs ervoor betaald (44% tov 55 % van de erfenis)
 • Hij zegt tegen zijn vader;”die zoon van u” de vader antwoordt met : ‘ jouw broer”
 • hij heeft het niet in de gaten dat hij net zo van de vader vervreemd is als zijn jongere broer dit was.

Vraag jij je wel eens af of je een goede zoon of dochter bent?

De Broer:

In de lijn van de verhalen zou in het derde verhaal ook en zoektocht moeten plaatsvinden, net als in de eerste twee.

Wie zou in het derde verhaal op zoek kunnen gaan, maar heeft het nagelaten? Ik geloof dat de oudste broer op zoek had kunnen gaan. Er zijn verhalen van broers die vermiste broers gingen zoeken. Er zijn films gemaakt naar zoektochten van naar een overgebleven zoon, als al zijn broers zijn overleden. Jezus is de derde broer, de broer die wel ging zoeken.

Wat zou ik doen?

 • ?

Wat zou Jezus doen?

 • Jezus zag dat ik en jij en wij allemaal als broers en zussen van hem verloren waren, voor altijd gescheiden van de vader.
 • Jezus is uit de hemel gekomen, heeft de Vader achtergelaten om ons te zoeken.
 • Dit is Kerst. Jezus is de zoon die naar de aarde komt.
 • Jezus wil ons terugbrengen naar de Vader, zodat we maaltijd kunnen hebben met de Vader erbij.
 • De Vader wil met je eten als met een vriend, zoals met Abraham.

eten met Jezus

Openbaring 3:20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Vertel Jezus:

Jezus, ik begrijp dat u mijn grote broer bent. Ik erken dat ik afgedwaald ben en God de Vader kwijt ben. Maar ik zal opstaan en teruggaan naar de Vader en Hem vergeving vragen. Dank u dat U de prijs betaalde, zodat ik weer in het gezin van God opgenomen kan worden. Help mij om dicht bij de Vader te blijven.

 

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *