Jezus geeft les

 Jezus geeft les over hartsgesteldheid

 

Spreuken 4:23

Behoed uw hart boven alles wat er te bewaren is.

Spreuken 16:1

Een mens heeft overleggingen des harten.

Mattheus 5:3

Zalig zijn de armen van Geest.

  • Erkennen dat je zwak bent
  • Erkennen dat je een schuilplaats nodig hebt
  • Met je hele hart schuilen in Hem

Zalige zijn de nederige, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

  • Arm aan trots
  • Nederig zijn
  • Zelf niets hebbende.

Zalig zijn zij, die in alles wat ze doen of zeggen, ervoor kiezen volledig afhankelijk te zijn van God.

Nederigheid staat tegenover trots (onafhankelijkheid)

Arm van Geest, waar Gods tegenwoordigheid woont

Jesaja 57:15 

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. 

Het bereiken van de hartsgesteldheid van de arme van geest;

  • besef en erkenning dat je niets uit jezelf kunt doen of van jezelf hebt, waarmee je God kunt behagen
  • Iedere keer de keuze maken  voor volkomen afhankelijkheid van God, ook op gebieden waar je kennis of ervaring hebt.

Mattheus 5:8

Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien.

Psalm 24:3

Wie mag de berg van de HEER bestijgen,

wie mag staan op zijn heilige plaats?

Wie reine handen heeft en een zuiver hart.

 

Jacobus 4:8-10

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

 Een verdeeld hart is onstabiel, het richt zich op meer dan een ding. Dat maakt het hart onzeker voor de omgeving, omdat het hart op twee gedachte hinkt.(1Kon 18:21) Je weet dan zelf niet wat je aan je hart hebt, een ander weet het nog minder. Je komt voor verrassingen te staan met soms pijnlijke gevolgen.

In Psalm 86 :11 vraagt de psalmist om een verenigd hart, een hart dat uit verschillende stukken tot een geheel gemaakt wordt.

Gebieden van reinheid;

–          Non-vergevingsgezindheid/ergernis/aanstoot

o   Gebied van afwijzing is gevoelig voor aanstoot

o   Bij aanstoot verdwijnt de loyaliteit

o   In je gevoel wordt dit altijd bevestigd, dit is het werk van de duivel

o   Veiligheid; zorg dat je geen angst hebt voor mensen (Spreuken 29:25)

–          Reinheid van zeden/huwelijk

o   Hoererij, alle seksuele daden (en vormen van) buiten het huwelijk

o   Onreinheid, fantasie en gedachteleven, wat met name door de ogen gevoed wordt, maar ook door sfeer en geluiden.

o   Ontucht, Extreme handelingen op seksueel gebied.

–          Rein van woorden

o   Leven en dood liggen in de macht van de tong (Spreuken 18:20-21)

o   Een klein maar gevaarlijk lid (Jacobus 3:1-12)

–          Rein van vijandschap

o   Eenheid in plaats van verdeeldheid

o   Niet ingaan op het kwaad, omdat het kwaad daarop uit is.

o   Stichtend en opbouwend, ipv veroordelend.

–          Rein op gebied van motieven (schuilplaats voor religieuze geest)

o   Bij het bidden

o   Bij het geven

o   Bij het vasten

 

 

 

 

 

 

           

 

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *