Jezus en het goede nieuws

Jezus is gekomen om ons goed nieuws te brengen.

Dit werd was al jaren geleden gezegd door de profeten:

De geest van God, de HEER, rust op mij,

want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan geketenden hun bevrijding.

Jesaja 61:1

Jezus zei het ook zelf.

Lucas 4:21

Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

Jezus wilde overal het goede nieuws brengen.

Lucas 4:43

Maar hij zei tegen hen: ‘Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden.’

Zijn volgelingen werden erop uit gestuurd om het goede nieuw te brengen.

Marc 16:15

En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Mensen die het goede nieuws horen, herkennen en aanvaarden worden zelf ook brengers van goed nieuws en leren anderen wat het goede nieuws is.

2 Tim 2:2

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.

Goede nieuws moet goed nieuws zijn.

 • Als je ziek bent is genezing goed nieuws. (Matt 4:23)
 • Als je onderdrukt wordt, is verlossing goed nieuws. (Ps 146:79
 • Als je vast zit, gebonden bent, is losmaking goed nieuws. (Ps 146:7)
 • Als je honger hebt is eten goed nieuws. (Ps 146:7)
 • Als je alleen bent, is vriendschap goed nieuws. (Joh 15:15)
 • Als je geplaagd wordt door demonen, is bevrijding van demonen goed nieuws. (Matt. 8:16)
 • Als je geplaagd wordt door verkeerde keuzes in je leven, is vergeving goed nieuws. (Hnd 10:43)
 • Als families uit elkaar liggen, is verzoening goed nieuws. (Mal 4:6 (3:24))
 • Als je huwelijk in staat van scheiding verkeerd, is herstel goed nieuws. (1Co 7:11)
 • Als je kinderloos bent, is het hebben van kinderen goed nieuws. (Jes 56:4-5)
 • Als je afgewezen bent, is bevestiging goed nieuws, (Lucas 15:22)
 • Als jou onrecht is aangedaan, is gerechtigheid goed nieuws, (Lucas 18:7)
 • Als je denkt dat niemand van je houd, dan is de boodschap dat Gods liefde voor jou onuitputtelijk, oneindig en nooit falend is, goed nieuws. (Rom 8:35-39)
 • Als je bang bent om dood te gaan, is het eeuwig leven in Gods aanwezigheid goed nieuws. (Joh 10:28)

Jezus is het Goede Nieuws

Het goede nieuws wat Jezus bracht:

Joh 10:10b

‘Ik ben gekomen zodat jullie leven hebben in overvloed’

Jezus heeft ook iets over zichzelf gezegd;

Joh 14:6

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij’

Het goede nieuws is een Persoon.

Dit betekent dat Jezus zelf het goede nieuws is. Het goede nieuws is niet een leerstelling, maar een persoon! Het goede nieuws is dat je een relatie met deze persoon, met Jezus kunt hebben.

Als je een relatie hebt met Jezus, dan heb je alles!

Lucas 15:31

Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe.

Goed nieuws bestaat uit drie gedeeltes;

Goed nieuws over;

 • Verzoening met God de Vader door vergeving van zonden door het Kruis van Jezus Christus,
 • Genezing van geest, ziel en lichaam.
 • Bevrijding van gebondenheden en demonen.

Deze drie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Marc 6:12-13

Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de

mensen tot inkeer te brengen,

en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie

en genazen hen.

Gevolgen van goed nieuws

Bij Jezus:

Mat 15:31

De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël.

Belofte voor zijn volgelingen:

Marc 16:18

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Voorbeeld:

Handelingen 8:5-8

En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;en er kwam grote blijdschap in die stad.

 

Twee vragen:

1. Ken jij het Goede Nieuws, heb je een relatie met Hem?

2. Wat is het nieuws dat jij verspreidt, is dat goed nieuws?

 

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *