Jacob, mannen en de Jabbokworsteling

Opdracht aan de mens in Genesis 1:28

Vervul de aarde, vermenigvuldig u, heers over de aarde en de dieren. 

Mannenweekend 4e musketier

Mannenweekend, eindigde in een ruïne, van wat eens een machtige burcht was.

Honderd levens van mannen zijn in de bijbel te bestuderen (niet nageteld) 25 eindigden goed.

Burcht  of  ruïne, hoe eindig jij?

Er zijn mannen die goed eindigen, mannen die niet goed eindigen.

 • Gideon start goed, maar verleidt volk tot afgoderij. Dit wordt hem een valstrik.
 • Vele koningen zijn hem later gevolgd.
 • Davids leven begint onbeduidend, maar eindigt met een erfenis voor de tempelbouw Salomo bouwt de tempel, maar bleef niet trouw, ruïneerde daarmee de erfenis die hij had meegekregen.
 • Paulus  begint verkeerd, maar eindigt goed, en laat een rijke erfenis na.

Welke erfenis laat je na? Mannen hebben neiging om het alleen te doen.

Zij gaan worstelen in een conflict om te kijken wie de sterkste is.

Voorbeeld van Jakob.

 

Jakob grijpt zich aan God zelf vast, nadat hij zich een leven lang aan van alles had vastgegrepen.

 • In de buik van hun moeder begon de wordtelpartij met zijn broer Ezau al, bij de geboorte hield hij de hiel van Ezau vast.
 • Jakob heeft een geloofsovertuiging, als ik niet voor mezelf zorg, wie doet het dan?
 • Later grijpt hij naar het eerstgeboorte recht, goed streven, maar hij doet het zelf.
 • Daarna  de familiezegen,  door zelf maatregelen  te nemen.
 • Dan grijpt hij naar de mooiste dochter van Laban, grijpt ernaast, grijpt nogmaals om haar te krijgen.
 • Grijpt later  naar het beste van de kudde,
 • Daarna de vrijheid,  om onder zijn oom Laban vandaan te komen.

En dan komt hij de gevolgen van zijn eerdere grijpen tegen: zijn broer Ezau die hij bedrogen heeft, door hem de familiezegen te ontfrustelen. Jakob brengt in de nacht zijn kudden en gezin in veiligheid. 

Gen 32:24

Maar Jacob bleef alleen achter.

Hier eindigt de controle van het grijpen, van de berekening, hier eindigt de grip op de situatie. Hier begint het worstelen met God

En als er geworsteld niet gestaakt wordt, wordt de zegen in ontvangst genomen. Jakob gaat verder als een veranderd man.

Jaren later valt Jakob in dezelfde valkuil, hij weigert zich te laten troosten over verlies van zijn zoon Jozef, weer doet hij het alleen, hij zou alleen in zijn verdriet zijn gestorven als God hem niet had gered.

En dan komt een andere man, Jezus. Jezus doet niets alleen, niets zonder de Vader.

 

Voorbeeld van Jezus, niet grijpen maar geven.

 •  Jezus deelt steeds zijn hart, motieven met de discipelen, om ze te trainen voor hun taak. Ondanks dat ze ruzie maakten, streden om de hoogste plaats, aards keken, geestelijker willen zijn dan de ander zijn,  bv door de bidden voor straf en veroordeling. (Bidden om vuur uit de hemel)
 • Jezus leert hun gaandeweg uit een ander model werken te leven. Dit snappen ze pas na zijn dood. Drie jaar lang leeft Hij hun voor hoe Hij het bedoeld.
 • Hij leert hen een nieuw model van liefde om uit te denken, het genade model,  en het model van dienende leiderschap (voeten wassen ipv heersen over de ander)
 • Jezus geeft zijn discipelen vertrouwen, hij kent het motief van het hart van zijn discipelen, en ziet wat ze moeten leren.
 • Jezus laat mensen uitgroeien boven zichzelf en de mogelijkheden die ze zelf zien.
 • Zij waren verschillend in achtergrond, hadden verschillend ideeën hoe het Koninkrijk van Jezus er uit moest zien. Er waren zeloten bij en tolontvangers, (In de tweede wereld oorlog zou dit een NSB’er en ondergrondse verzetsstrijder zijn)

Vrouwen brengen relatie aan, redden mannen van eenzaamheid en leren hen samenwerken. De Geest lijkt het vrouwelijk deel van God te activeren en mensen, met name mannen bij elkaar te brengen. Dan gaan mannen anders met de strijd om.

In Handelingen 15 zien we hoe dit kan functioneren,  het is een doorkijkje in een model van liefde, genade en dienen:

 • Christenen uit de Joden hebben een verschillende kijk op een situatie die zich voordoet en er ontstaat een felle woordenstrijd.  ( over het wel of niet besnijden) Ze besluiten om een poging te doen om er met elkaar uit te komen.
 • Zij gaan daarom naar de moedergemeente in Jeruzalem om bemiddeling.
 • Daar komen de apostelen, oudsten en de gehele gemeente bij elkaar.
 • De apostelen brengen de standpunten in en enkele gelovige Joden reageren hier fel op. Ieder kan hier van horen, de leiding van de Heer zoeken en spreken wat ze menen dat de Heer hen duidelijk maakt.
 • Paulus en Petrus maken als leiders hun standpunten bekend.
 • Dan komt Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, en zegt nadat hij alles heeft gehoord: dit sluit aan bij wat in de schrift staat. Hij komt vervolgens met een voorstel, een alternatief wat beter is dan beide partijen afzonderlijk hadden.
 • Toen besloten de apostelen en de oudsten met instemming van de hele gemeente, (vs 22)

Hier zien we dat iedere afzonderlijke gelovige die Jezus liefheeft, ook het hart van anderen gelovigen die Jezus liefhebben weet te vinden.

Wat doe jij?

Worstel je alleen zoals Jakob?

Of kies je om een leider te zijn in de stijl van Jezus, dienen ipv heersen.

PS. Jezus eindigde goed en heeft de grootste erfenis nagelaten en jij kan erfgenaam worden als je Jezus aanneemt als je grootste broer.

God bless you!

 

 

Dit bericht is geplaatst in Artikelen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *