Hartelijk liefhebben

Het hart wordt als symbool voor de liefde gebruikt. Vaak doorschoten met een pijl en initialen aan beide kanten.

Dit verwijst naar de Griekse mythe van Cupido, een godenzoon die met in liefde gedrenkte pijlen schiet. Hij wordt ook wel Amor genoemd. Deze pijlen raken het hart waardoor het in vuur en vlam komt te staan van liefde voor de ander. Cupido kreeg de opdracht om het beelschone meisje Psyche verliefd te laten worden op de meest lelijke persoon die er te vinden was. Cupido werd echter verliefd op haar en brengt haar naar een prachtig kasteel en is alleen s’nacht bij haar. Zij mag niet naar hem kijken. Als ze dit toch doet ontdekt ze dat hij beeldschoon is, maar ook dat hij verdwijnt. Pas na een hele lange zoektocht vindt ze hem weer terug en waarna hun geluk begint.

Bijbel

In de bijbel wordt het symbool van het hart en de liefde ook vaak samen gebruikt.

Een bekende regel zegt: Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus.[1]

Een andere regel vult aan: Wat je ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen.[2]

Wat we ook doen, we mogen het doen met ons hele hart en met liefde. Hier zit een mooie betekenis in. Als we van iemand houden dan doen we niet alles. We doen dan alleen dingen uit liefde.

Ware liefde[3]is gericht op de ander, is goed voor de ander en versterkt de relatie met de ander. Als wat we doen opbouwend is voor de ander en onze relatie, dan valt er ook veel af wat beter is om niet te doen.

Dit is het eerste principe wat we hieruit kunnen halen: Doe wat goed is voor de ander, jezelf en de relatie.

Een heel hart

Als we iets met ons hele hart doen, dan doen we het onverdeeld. Alles in ons is erop gericht om het te willen kunnen doen. Al onze kracht en mogelijkheden stoppen we er dan in. Het enige doel van Psyche was om Amor terug te vinden. Zij zocht niet half, niet af en toe of naar meerdere dingen tegelijk. Nee, ze zocht met al haar inzet naar Amor.

De bijbel onderstreept voortdurend het belang om naar God te zoeken met ons hele hart. Niet af en toe maar voortdurend. Niet half maar helemaal. Niet tegelijkertijd met anderen, maar alleen en op de eerste plaats. Niet kunnen of durven kiezen wordt twijfel genoemd.

De bijbel noemt twijfel wat voorkomt uit dubbelhartigheid[4]. In het Duits is dat “Zweiherzig” en betekent dat je twee harten wil volgen. Het gevolg is dat je lijkt op een schip wat geen koers kiest en richtingloos overgeleverd is aan het spel van de golven.

Het principe is hier: voorkom tegenstellingen en zet alles in om het gekozen doel te bereiken.

Liefde geeft betekenis

Doe alles wat je doet met liefde. Liefde maakt dat het betekenis krijgt en eeuwigheidswaarde krijgt.

In 1 Korinthe 13 wordt de liefde beschreven door Paulus, een leerling van Jezus. Hij zegt als hij zonder liefde hele grote en bijzondere dingen zou doen voor God het niets waard is.

Zonder liefde is het spreken van vele talen lawaai. Zonder liefde stellen profetieën en daden van geloof niets voor. Zonder liefde zijn grote giften en offers niets waard.

Dit brengt ons bij het derde principe: Liefde geeft betekenis, kleur, geur, smaak en leven.

De Schoonheid van liefde

Wist je dat liefde een bijzondere kracht heeft wat haar zo mooi maakt?

Liefde heeft geen houdbaarheidsdatum. Je kunt het niet bewaren, opslaan, in bezit hebben. Dat is de reden dat het niet te koop is. Het lijkt op het manna in de woestijn. Iedere morgen was het nieuw. De mensen mochten er net zoveel van oprapen als ze die dag op konden. Ze mochten ook voor een ander rapen. Maar het manna ging maar een dag mee! En iedere morgen was het er weer. Zo is het ook met de liefde. Je kunt het niet bewaren. Je kunt wel iedere dag zoveel geven als je wilt. Maar de liefde is iedere dag nieuw.  Het is bedoeld voor wederkerigheid. Om te delen in het nu. Je hebt niets aan liefde uit het verleden en ook niet aan liefde in de toekomst. Alleen de liefde van vandaag kun je ontvangen en alleen vandaag kun je liefde geven, net zoveel als jij wilt en de anderen vandaag nodig hebben.

De cirkel van liefde

Doe alles met liefde. We kunnen de ander liefhebben en daden met liefde voor de ander doen. We kunnen dit doen voor de Heer doen. God heeft ons eerst liefgehad[5]. Hij heeft zijn onzelfzuchtige liefde gegeven, zelf toen we (nog) niets van hem wilde weten.  Vanuit deze liefde van Christus kunnen we liefhebben en daden van liefde doen.

Als we deze liefde weer richten op Jezus kunnen we alles doen alsof we het voor hem doen.

Zie je dat de cirkel dan weer rond is? De liefde die bij Jezus vandaan komt helpt ons om liefdesdaden te doen voor Jezus. Dit werkt zelfs bij klusjes die niet leuk zijn of mij niet liggen. Als ik mij voorstel dat ik het voor Jezus doe, krijgt het betekenis en eeuwigheidswaarde

Hoe krijg ik deze liefde?

Het kan zijn dat je verlangt naar liefde, van Jezus en van mensen. Misschien heb je in je leven weinig of geen liefde gekend. Het goede nieuws is dat Jezus van je houdt en je wil vullen met zijn liefde. Vraag in je eigen woorden aan Jezus of hij je hart wil vullen met zijn liefde. Jezus heeft dit nog nooit geweigerd aan iemand die dit oprecht aan Hem heeft gevraagd. Het kan wel zijn dat Hij met je aan de slag gaat, omdat Hij van je houdt en van je geniet. Hij wil je meer geven dan jij je kunt voorstellen. Ga oefenen om liefde aan Jezus terug te geven en liefde te delen met anderen. Dit kun je doen door daden voor een ander te doen, alsof je het voor Jezus doet.

Heb je nog vragen dan kun je een mail sturen naar info@knot.consulting.


[1] 2 Korinthe 5:14
[2]1 Kolossenzen 3:23
[3]Agape liefde is de hoogste vorm van liefde, dit is een gevende liefde die er voor kiest om niet afhankelijk te zijn van wat de ander teruggeeft.
[4]Jakobus 1:6-8
[5]Romeinen 5:10, Jeremia 31:3
Dit bericht is geplaatst in Artikelen. Bookmark de permalink.