God en je vader

Wat heb ik van mijn vader geleerd?

Een aardse vader laat je ontdekken wie je bent. Ze zijn voor ons vaak een afspiegeling van God, de Hemelse Vader. Ik weet niet hoe jouw aardse vader is? Ik weet wel hoe mijn eigen vader is…

Ik heb veel geleerd van mijn eigen vader. Hij heeft mij leren vissen, wat hij een van de belangrijkste dingen vindt. Hij heeft mij geleerd dat ik groot mag dromen, maar ook om reëel te blijven, wat doorzetten is. Hij heeft mij dingen geleerd over God door te vertellen door over zijn eigen verhalen met God. Hij heeft mij ook veel praktische dingen geleerd. Hij geeft mij raad wanneer ik er om vraag. Hij heeft mij gevormd. Mijn vader heeft mij bemoedigd en stond naast mij. Hij is mijn grootste supporter.

Misschien heb jij geen liefdevolle vader gehad. Misschien heb je nu een verkeerd beeld van God als vader.

Psalm 103 geeft een mooie weergave van het karakter van God. Uit deze Psalm zijn drie dingen te halen.

1. Het karakter van God

Vers 3 tot 6 beschrijven  het karakter van God.

Hij vergeeft je zonden – al je zonden!

Hij geneest je – van elke ziekte of kwaal

Hij redt je uit de hel – redt je leven!

Hij kroont je met liefde en genade,

Hij omringd je met zijn goedheid – tot in eeuwigheid

Hij vernieuwt je jeugd,

Hij doet wat goed is en zet slachtoffers weer op de been.

Dit is het karakter van God. Hij is rijk in liefde. Hij zal je nooit teleurstellen of je laten vallen. Hij is niet snel boos te krijgen en houdt geen wrok tegen je.

2. Befathered by God

Maar wat is nu een vader? De definitie van een vader luidt als volgt: een vader support, heeft lief, leidt, inspireert en bemoedigd zijn kinderen.

Befathered by God (bevaderd worden door God), dat is iets wat je zelf moet willen en dan kan het echt gebeuren.

Hoe voelt het om een vader te hebben?

Ik vind zelf dat ik en hele lieve en goede vader heb. Thuis ben ik het enige meisje en mijn vader wilde altijd heel graag een dochter, dus was heel blij toen ik geboren werd. Maar mijn vader heeft ook zo zijn imperfecties en stelt mij wel eens teleur. Dan belooft hij iets en vergeet het. Of ik vraag hem om ergens naar te kijken, maar hij heeft het dan te druk met zijn werk.

Elke vader heeft zijn imperfecties, dus je hebt de Hemelse Vader ook nodig! Je aardse vader kan heel veel goeds voor je doen, maar God kan nog zo veel meer doen en geven. Hij wil je bevestigen en bekrachtigen. Je aardse vader heeft beperkingen, maar God heeft GEEN beperkingen.

Mijn vader kan mij niet genezen, hij kan me niet redden uit de hel of het eeuwig leven geven maar God kan dat WEL! God doet het ook!

Je aardse vader kan je wel de weg wijzen naar God. God is zo veel groter dan een aardse vader. Een aardse vader kan er wel voor zorgen dat je een goed beeld van God krijgt. Een aardse vader kan een goede afspiegeling zijn van de Hemelse Vader.

Vers 13 in het Engels:

“As parents feel for their children, God feels for those who fear him.” (MSG)

God leeft met je mee en voelt met je mee! YOU ARE NOT ALONE IN THIS! Net als een aardse vader staat hij achter je en wanneer je valt vangt hij je op.

3. It’s your choice

Je kan via je eigen vader naar God kijken. Je ziet de goede dingen van je vader en verwacht dat God dat ook heeft, maar je ziet ook de mindere dingen van je vader. Te druk met werk, ongeduldig, snel boos… Je beeld van God wordt zo vertekend.

Je kan er ook voor kiezen om via God naar je eigen vader te kijken. Je moet dan wel God in de ogen kijken: je ziet dan je vader zoals God hem ziet. En in iemands ogen zie je een weerspiegeling. Wanneer jij God in de ogen kijkt zie jij jezelf zoals God jou ziet. In Gods ogen zie je zijn liefde voor jou, maar kan je ook zijn verdriet zien. De keuze is aan jou. Kies je ervoor om naar God te kijken en dan naar de mens, of vanuit de mens, vanuit imperfectie naar God?

Jezus wist wie hij was doordat hij steeds in de ogen van de vader keek.

Je moet het niet helemaal verwachten van een onvolmaakte vader, maar van een volmaakte vader die de onvolmaakte vader herstelt! Als je het helemaal verwacht van je aardse vader zal je waarschijnlijk teleurgesteld worden, maar als je het verwacht van God en je door Hem laat vervullen zal je nooit te kort komen.

Aardse vaders kunnen het beeld van God wel helpen bevorderen of juist afbreken, maar je moet het niet door een aardse vader laten bepalen.

Door via God te kijken naar je vader zal het perspectief veranderen, je zal je eigen vader anders gaan zien. God is zo groot dat je niet kan klagen over je problemen, door de grootheid van God komt jouw probleem in een ander licht te staan. Het probleem wordt kleiner, perspectief verandert.

Je kunt het ook wel zien als een berg. Je kan er niet overheen kijken en er niet achter, maar je kan wel omhoog kijken. Zo is het ook met God, we kunnen omhoog kijken naar de Schepper!

Psalm 121:1-2

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hoe kijk jij? Durf je ervoor te kiezen om God in zijn ogen te kijken. Om te zien wat hij ziet. Alle mooie dingen, unieke talentenen en eigenschappen aan je vader, maar ook aan jezelf.

Wanneer je hem de ruimte geeft gaat hij het onmogelijke mogelijk maken. Je zal mogelijkheden en kansen en zegeningen in je eigen leven zien maar ook bij anderen. Blijf je kijken naar je eigen vader en dan naar God of kies je ervoor om via God naar je vader te kijken. Om via God naar andere mensen te kijken.

Als je een goed beeld hebt van God dan kan je de pijn die je misschien ervaart of ervaren heb makkelijker loslaten. De vijand wil je beeld van God als een vader vernietigen. Hij brengt je in moeilijke situaties, nare omstandigheden, gebroken families…

Wanneer je Jezus uitnodigt in je pijn, kan hij je helen en herstellen. De zegeningen zullen komen. De vijand wil je in een gevangenis stoppen van je eigen pijn en teleurstelling. Wanneer dat gebeurt zal je niet het juiste beeld hebben van God als vader en dat is precies wat de duivel wil. Je beeld is dan vertroebeld door je verdriet, pijn en teleurstelling. Misschien ook wel door schaamte waardoor je God niet recht in de ogen durft aan te kijken.

Het is belangrijk om daarin een keuze te maken.

Je kan het ook illustreren met ballen. Een blauwe bal staat voor je pijn, je teleurstelling en afwijzing. De rode bal is Gods liefde. Je kan maar één bal vasthouden in je hand. Als je Gods liefde wilt moet je je pijn loslaten. Je moet de blauwe bal laten vallen om de rode bal te kunnen pakken en vast te kunnen houden.

Gebed

Als je je beeld van God als vader wil vernieuwen en het beeld van je eigen vader mag je hiervoor bidden. Als je de keuze wil maken om via God naar je eigen vader en naar jezelf te kijken dan is het ook goed om hiervoor te bidden.

Heilige Geest, laat ons Jezus zien.

Laat ons zien wie de Vader in de Hemel werkelijk is.

Jezus, breek elke keten en vloek.

En help ons om onze pijn aan u te geven, zodat u in onze pijn en in ons lijden kunt komen. Zodat we uw omarming kunnen voelen.

Heel onze harten die gezond zijn door gebroken beloften, teleurstellingen en afwijzing.

Open je handen en je hart om te ontvangen zodat je kan ontvangen wat God je wil geven.

Ontvang genezing van Jezus, de grote geneesheer en voel zijn omarming.

In Jezus Naam, amen!

(Als je dit gebed voor jezelf bidt kan je ons in mij veranderen)


Psalm 103:3-18 (Basis Bijbel)
3 Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan.
Hij geneest al mijn ziekten.
4 Hij redt mijn leven van de dood.
Hij is altijd liefdevol en goed voor me.
5 Hij stort zijn goedheid over mij uit.
Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug.
Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was,
zo sterk als een jonge arend.
6 De Heer is rechtvaardig
voor alle mensen die worden verdrukt.
7 Hij vertelde aan Mozes zijn plannen
en liet aan Israël zijn daden zien.
8 De Heer is vol liefde.
Hij vergeeft ons altijd graag wat we verkeerd deden.
Hij is geduldig en liefdevol.
9 Hij blijft niet voor altijd boos.
Hij blijft niet voor eeuwig kwaad.
10 Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben
met onze ongehoorzaamheid.
11 Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zó groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.
12 Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af
en zo ver als het oosten is van het westen,
zó ver werpt Hij die bij ons vandaan.
13 Net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen,
zó goed zorgt Hij voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.
14 Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn.
Hij vergeet niet dat wij maar stof zijn.
15 Ons leven duurt maar éven.
Een mens lijkt op een bloem in het gras:
16 één windvlaag en hij is er niet meer,
er is niets meer van hem over.
17 Maar de Heer is voor eeuwig liefdevol
voor de mensen die ontzag voor Hem hebben.
Dat is Hij ook voor hun kinderen.
18 Hij is goed voor de mensen
die zich aan zijn verbond houden en Hem gehoorzamen.
Dit bericht is geplaatst in Artikelen. Bookmark de permalink.