Een hoopvolle toekomst

Dit zijn woorden die we graag horen. Hoop doet leven. Zonder hoop is het leven ondraaglijk.

We worden blij van goede dingen zoals een voorspoedige toekomst met vrede. Het elfde vers uit Jeremia spreekt van deze mooie dingen.

Jeremia 29:11

Want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie, plannen vol vrede, niet vol ellende. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie

We bemoedigen elkaar graag met deze mooie woorden. We hopen en verlangen naar deze toekomst. Het is een mooi ideaal toekomstbeeld. Toch is de dagelijkse realiteit vaak anders. Dit kunnen we op dit moment zo in ons eigen lever ervaren. Het was ook de ruwe werkelijkheid destijds toen deze woorden voor het eerst werden uitgesproken door de profeet Jeremia[1](580 v Christus)

Jeremia sprak deze profetische woorden tegen het volk Israël tijdens de overheersing van de Babyloniërs (Irak) De belangrijkste mensen waren uit land Israël gedeporteerd naar Babel.

Hun toekomst zag er allesbehalve rooskleurig uit. Herken je dat? Het lukt je maar niet om het te begrijpen en je begint aan God te twijfelen? “Als God een plan van heil en vrede heeft, waarom ziet mijn leven er dan zo rot uit?” “God kan toch alles, waarom moet ik dit dan meemaken? Dit kan de bedoeling toch niet zijn van God?”

Eerlijke vragen, die je in alle redelijkheid ook aan God mag stellen. Als je openstaat voor God kan Hij je ook laten zien of horen hoe Hij naar jouw situatie kijkt.

Toen ik met deze vraag bezig was kreeg ik een inzicht wat ik met jou wil delen. Hopelijk helpt het je een stap verder. God wil ook niet zoveel ellende, maar Hij maakt een omweg met plan B omdat de snelle weg met plan A niet gelukt is. De mens heeft gefaald, maar God geeft zijn strijd tegen het kwaad niet op.

 1. Gods liefdevolle bedoeling.

God begon het Paradijs met het scheppen van mensen. Zijn bedoeling was om de grote hoeveelheid liefde die hij over had, voor eeuwig te delen met deze mensen in een harmonieuze en volmaakte relatie. Hiervoor was het nodig om het kwaad uit te schakelen. Het kwaad was ontstaan doordat geschapen geen relatie met God nodig dachten te hebben. Het vermogen om kwaad te delen ontstond op het moment dat deze wezens zich van God (en zijn liefde) losmaakten. Het kwaad heeft geen zelf-herstellend vermogen en stopt niet uit zichzelf.

 1. Gods plan B via de Messias.

God hoopte dat de mens vrijwillig voor zijn liefde zou kiezen, zodat het kwaad uitgebannen kon worden. (Plan A) Helaas faalde de mens en koos de kant van het kwaad door zich af te wenden van God. God schakelde daarmee over op plan B. Hij beloofde een Messias[2], een verlosser die het kwaad zou overwinnen.

 1. Abraham en het verbond.

God koos Abraham uit voor zijn plan en sloot een verbond[3]met hem. Door zijn geloof werd hij gerechtvaardigd. Uit zijn familie komt het volk Israël.

 1. Mozes en de wet

Mozes krijgt van God de belofte door de Wet en de tien geboden. Dit wijst op het plan van God om de Messias binnen het volk Israël geboren te laten worden om de wet te vervullen. De Israëlieten keken vanaf de tijd dat ze de wet kregen uit naar de komst van de Messias. Dan zou er een nieuwe tijd komen, een tijd van vrede en rust.

 1. Koning David

Het volk wil een koning en God wijst David aan als tweede koning. Hij maakt van Israël een groot en machtig rijk. David hersteld de aanbidding en wil graag een tempel bouwen voor God. Deze tempel wordt door zijn Zoon gebouwd. David wist dat de Messias zou komen en dit Gods plan was om hem te redden.

 1. De profeten.

Er komen diverse profeten die de komst van de Messias aankondigen. Zij doen allerlei concrete voorspellingen hoe dit zal gaan. Het volk leeft soms in moeilijke omstandigheden nadat het machtige koninkrijk van David uit elkaar is gevallen. Na de laatste profetieën is het eeuwenlang stil. Het volk gelooft dat ze hebben gefaald en God hen is vergeten. Toch blijven ze hopen op de komst van de Messias, ondanks de situatie waar ze in zitten.

 1. De komst van de Messias.

Dan wordt Jezus geboren en hij zegt dat Hij de lang verwachte Messias is. De joden hadden al zo lang gewacht en zich steeds een beeld gevormd van de Messias. Jezus leek daar helemaal niet op. Zelfs de 12 leerlingen van Jezus dachten dat Jezus een aardse Koning zou worden, zoals David was geweest. Jezus laat zien dat hij niet een aardse koning wordt op de door het kwaad besmette aarde, maar Koning wordt in Gods Koninkrijk op een hertelde, vernieuwde aarde. Jezus wordt door de Joden verworpen en gedood omdat het niet overeenkomt met hun verwachting. Zij willen direct bevrijd worden de Romeinen, die hun al eeuwenlang onderdrukken.

 1. De opstanding van Jezus en zijn Hemelvaart.

Jezus staat op uit de dood en overwint daarmee het kwaad. Vanaf dat moment kan Gods plan in vervulling gaan. Jezus vertelt wat de mensen in de toekomst kunnen verwachten. Hij zou teruggaan naar de Vader in de hemel, en op aarde zou het koninkrijk van God steeds groter worden. Tot het moment dat Jezus weer terugkomt uit de Hemel. Dan volgt er een definitieve afrekening met het kwaad. Dan gaat de mooie tijd het heil en vrede definitief in. Tot die tijd heeft God nog allerlei plannen. Zijn bedoeling is om mensen te redden en een relatie met deze mensen te krijgen. Hij gaat daarin zover dat de vraag kan oprijzen: “Is er wel een God en als Hij bestaat, waarom grijpt Hij dan niet in?”

 1. De eindtijd.

Door Jezus en de profeten zijn er verschillende profetieën over de tussentijd tussen de Hemelvaart en Terugkomst van Jezus. Er zijn overeenkomsten verschillende fases die gaan komen. In grote lijnen komen neer dat er een eindtijd zal zijn waarin het kwaad toeneemt frequentie en intensiteit. De opname van de gemeente is het eind van de eindtijd en het begin van de grote verdrukking.

 1. De grote Verdrukking.

In de tijd van de grote verdrukking[4]zullen de volkeren geteisterd worden door rampen en plagen. De bedoeling is dat de mensen zich bekeren van hun slechte leven en God gaan dienen. De mensen die dit doen krijgen een teken aan hun voorhoofd[5]Het kwaad gaat zich ook manifesteren en bindt de strijd aan met de nieuwe gelovigen, zij die na de opname alsnog tot bekering zijn gekomen. De grote verdrukking duurt zeven jaar en eindigt met een grote slag rondom Jeruzalem. Dan komt Jezus terug.

 1. De Wederkomst van Jezus.

Met de terugkomst van Jezus komt er een duizendjarig vrederijk[6]. Na deze tijd komt er een korte tijd waarin de Duivel, de vader van het kwaad, een korte tijd losgelaten wordt en alle mensen ophitst om tegen Jeruzalem te strijden. God verhoedt dit op het laatste moment, dan komt er een grote afrekening op de Grote Oordeelsdag[7]. Ieder krijgt wat hij voor heeft gekozen. Dit is ook het moment dat het Kwaad definitief uit de wereld wordt verwijderd

 1. Het Nieuwe Paradijs.

De Hemel en de aarde verenigen zich[8], God woont tussen de mensen die hij liefheeft. Dit is het Paradijs of het nieuw Jeruzalem.

God zegt dat hij de Alpha en de Omega is[9]. Het begin en het einde. Het Nieuwe paradijs is het nieuwe begin waar het eerste paradijs verkeerd eindigde. God komt altijd weer uit waar hij uit wil komen, al is het met een omweg.

Er zijn veel mensen die kwaad op God zijn. Zij willen dat God handelt op hun manier, en wel direct. Zij maken er door hun fouten een rommel van. Als God het niet oplost op de manier die zij voor ogen hebben worden ze boos. Je kunt het vergelijken met onvolwassen gedrag. Ze schreeuwen naar God als een puber naar hun moeder ”Als jij moeder bent, dan kun je er toch wat aan doen! Jij kunt dit toch opruimen en mijn leven wat gemakkelijker maken? Als je dat niet doet, hoe kun je dan een moeder zijn die van mij houdt? Dan besta je niet meer voor mij!”

Probeer eens van perspectief te wisselen. Hoe zou jij het vinden als jij de schuld in de schoenen krijgt geschoven voor iets wat je niet hebt gedaan?

De grote uitnodiging

Door alle tijden heen doet Jezus een uitnodiging naar jou. Hij vraagt je om te leven zoals hij het wil, zodat hij je het echte leven kan geven. Leven vol hoop en zegen dat nooit meer stopt in de aanwezigheid van geliefden.

Jezus zegt: “Zie ik sta aan de deur (van je hart) en ik klop aan. Als iemand naar mij luistert en de deur opendoet, zal ik binnenkomen. Dan zullen wij samen eten. Hij met mij en ik met hem/haar[10].

De laatste uitnodiging die beschreven staat luidt als volgt:

De Geest en de Bruid zeggen: ”Kom!” en laat iedereen die het hoort zeggen; “Kom!”Ieder dei dorst heeft mag komen drinken van het water dat levend maakt. Je hoeft er niet voor te betalen.[11]


[1]Jeremia leefde ongeveer 645-587 voor Christus. Het was de tijd de Israëlieten door Nebukadnessar, de koning van Babel werden overwonnen. Jeremia schreef het boek Jeremia en Klaagliederen, maar waarschijnlijk ook 1 en 2 Koningen.
[2]Zie Genesis 3:15, dit wordt wel de eerste belofte of de moederbelofte genoemd.
[3]Zie Genesis 15:7:18, 22:16-18
[4]Zie Openbaringen 6:16, 11:1-13
[5]Zie Openbaringen 7:3, 13:16. In de geestelijke wereld is te zien wiens eigendom je bent. De vijanden van God zien of je wedergeboren bent en weten dat ze Gods woede op hun hals halen als ze je iets aandoen.
[6]Zie Openbaringen 20:1-6
[7]Zie Openbaringen 20:12-13
[8]Zie openbaringen 21;1-2 en verder.
[9]Zie Openbaringen 21:6, 22:13
[10]Zie openbaringen 3:20
[11]Zie Openbaringen 22:17
Dit bericht is geplaatst in Artikelen. Bookmark de permalink.