Doop, een van de pijlers van geloof.

Gistermorgen was ik vroeg op weg en ik zag de zon opkomen boven de weilanden waar de dampen zich verspreide en mengde met de rode kleuren van het eerste zonlicht. Het is windstil en de vogels zingen het hoogste lied. De bermen zijn hoog begroeid en staan uitbundig in volle bloei, wat een uitbarsting van schoonheid op deze zaterdagmorgen. Een paar Zuiderburen staan al aan de waterkant met hun hengel en te zien aan de afstand tot hun auto zijn ze al een uur aan het vissen.

Zoals de eerste zonnestralen de dag onderdompelen met licht, zo wil de Hemelse Vader jou onderdompelen met Zijn Aanwezigheid
Zoals de eerste zonnestralen de dag onderdompelen met licht, zo wil de Hemelse Vader jou onderdompelen met Zijn Aanwezigheid

Ik word ondergedompeld in de glorie en heerlijkheid van deze vroege morgen. Ik ben verwonderd over de de uitbundigheid van de Schepper die zoveel van Zichzelf geeft in de atmosfeer van deze morgen dat Hij bijna tastbaar aanwezig is. 

Het doet mij denken aan Romeinen 1:19-20

Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur.

God de Vader wil zichzelf zo graag laten zien, en jou onderdompelen met zijn Aanwezigheid.

Soms voel je dat heel duidelijk, zoals op een mooie morgen. Maar dat is niet altijd zo. In een weekend zoals we vorige week, met veel wind, regen en kou is dat wat moeilijker te ontdekken.

Het is daarom zo fijn als we goede tijden hebben gekend om aan vast te houden als het wat minder gaat. 

Vanmorgen hebben we een doop meegemaakt. Een belangrijk moment, een markeringspunt op de weg die we gaan met de Vader.

Er zijn twee markeringspunten in ons natuurlijk leven waarvan we de zekerheid hebben dat we ze allemaal meemaken. maken. Dat zijn onze geboorte en onze dood. (Tenzij Jezus eerder terugkomt)

In de tussentijd zijn er andere  belangrijke momenten in ons natuurlijk leven, maar die kunnen per persoon heel verschillend zijn. 

Vele van ons zullen de eerste schooldag, het eerste diploma, de eerste baan, de eerste kus, de eerste liefde, het eerste huis, huwelijk en geboorte van kinderen en kleinkinderen als hoogtepunten van hun leven zien.

Hoewel de Hemelse Vader daar zeker van geniet, denk ik dat er voor Hem naast deze  natuurlijke dingen het Hem vooral gaat om de geestelijke markeringspunten.

Er zijn drie markeringspunten aan te wijzen in een volwassen geloofsleven, een geestelijk leven die de relatie en samenwerking met Hem hechter maken.

Laten we eerst een verhaal van Jezus, onze grootste broer, lezen. Je kunt het vinden in Lucas 15 vanaf regel 11-32

Verder vertelde Jezus: “Iemand had twee zonen.

De jongste van de twee zei tegen zijn vader: ‘Vader, geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn.’ Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen.

Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden.

Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te lijden.

Hij ging er op uit en vroeg bij één van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden.

Hij had zo’n honger, dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van.

Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf: ‘De knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga hier dood van de honger.

Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u.

Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken.’

En hij ging naar zijn vader terug. (De bekering in praktijk brengen)

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem.

De zoon zei: ‘Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.’

Maar de vader zei tegen zijn dienaren: ‘Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan.

En haal het vetgemeste kalf en slacht het. Want we gaan feestvieren.

Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug!’ 

En ze gingen feestvieren.

De oudste zoon had op het land gewerkt. Toen hij vlak bij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en werd gedanst.

Hij riep één van zijn knechten en vroeg hem wat er aan de hand was.

De knecht zei: ‘Uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het vetgemeste kalf laten slachten om te vieren dat hij hem gezond en wel terug heeft.’

Toen werd de oudste broer boos en wilde niet naar binnen gaan. 

Zijn vader kwam naar buiten. Hij drong er bij hem op aan dat hij ook binnen zou komen.

Maar hij zei tegen zijn vader: ‘Kijk eens, ik werk al jarenlang voor u en ben u nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één geitje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.

Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw geld heeft opgemaakt bij de hoeren, heeft u voor hém het vetgemeste kalf laten slachten!’

Maar de vader zei tegen hem: ‘Jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou!

Maar nu moeten we feestvieren en vrolijk zijn. Want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug.’ “

In dit verhaal kunnen we de drie markeringspunten goed zien als we opletten. Het verhaal heeft een open eind en ik kijk met jullie hoe het verder zou kunnen gaan. De spanning van een open eind is er ook in jou en mijn leven—> wat kiezen wij om te doen?

Maar eerst naar de drie markeringspunten. Het zijn drie poorten tot een geestelijk gebied van nieuwe vreugde. Het heeft ook een prijs, maar ik kan je uit ervaring vertellen dat dit niet opweegt tegen de heerlijkheid die het geeft

 • Dit is de bekering en wedergeboorte, je keert de wereld de rug toe
 • De doop met water, je keert je oude zelf de rug toe
 • En de doop in de Heilige Geest,  je keert je eigen kracht de rug toe en je vertrouwd voortaan op de kracht en mogelijkheden die de Vader heeft.

Zij hoeven niet perse in deze volgorde voor te komen. 

 1. De kamerling uit Ethiopie vraagt om gedoopt te worden, zonder dat er sprake is van een uitgesproken bekering.
 2. Cornelius en alle mensen die bij hem te gast waren ontvingen de doop in de Heilige Geest. Er wordt niet gesproken over bekering en of doop. Petrus doopt hen in water nadat de Heilige Geest hen heeft gedoopt in de Geest. (In mijn eigen leven ging het ook op deze manier).

———————————————————————————————-

Bij de waterdoop sterf je aan jezelf en sta je op in een nieuw leven in de hemelse cultuur.
Bij de waterdoop keer jij je oude zelf de rug toe. Je geeft je leven over aan Jezus.

Er zijn drie belangrijke markeringspunten in ons geloofsleven. 

 1. Bekering en wedergeboorte, je wordt gered en je verandert van eigenaar. (De verloren zoon komt thuis)
 2. Doop in water, je bent gered en legt vrijwillige nu al je leven af en ontvangt een nieuw leven. De Heilige Geest helpt je om een nieuwe schepping te worden. (De verloren zoon leert het leven bij de Vader in huis, hij wordt in zijn positie gezet)
 3. En de Doop in de Geest, Je ontvangt kracht van God om anderen te redden en te dienen. (Voor de verloren zoon zou dit kunnen betekenen dat hij zijn broer gaat praten over zijn ervaring met de Vader)
De doop in de Heilige geest zet je geestelijke gaven vrij. Het geeft je kracht om andere wezen bij de Vader te brengen.
De doop in de Heilige Geest zet je gaven en kracht vrij om andere wezen bij de Vader te brengen.

Matteus 28-19

Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. (Verhaal met een open eind)

Deze opdracht zal in de normale gang van zaken drie stappen kennen:

 1. De wees komt terug bij de Vader.
  1. Iemand neemt het woord van God aan, bekeert zich en wordt wedergeboren door de Geest. 
  2. Hij ontmoet de liefde van de Vader
 2. De wees wordt zoon in de aanwezigheid van de Vader. 
  1. Hij legt zijn oude leven (laat zich dopen in water) af en staat op in een nieuw leven met een hemelse cultuur. De Geest doet hem opstaan in een nieuwe leven in de  aanwezigheid van de Vader.
  2. Hij wordt ondergedompeld in de liefde van de Vader
  3. Hij verliest zijn oude identiteit (het alleen zelf doen) en krijgt er een nieuwe voor terug.( Het samen met de Vader zijn)
 3. De zoon wordt gevuld met de Geest van de Vader. 
  1. Matteus 28-19, De zoon wordt zo in de liefde een cultuur van de vader gedompeld dat hij het zelfde gaat doen als de Vader. En dat is op zoek naar zijn broer.
  2. Hij gaat anderen wezen zoeken om ze bij de vader te brengen. De Geest van de Vader vult hem meer wijsheid en kracht om dit dit te doen. 
  3. Hij verspreid de liefde van de Vader.
  4. Hij doet dit niet alleen of in eigen kracht, maar samen met de Vader.

Matteus 28-19

Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. (Verhaal met een open eind)

Waar ben jij?

 1. Loop je verweest rond?
 2. Ben je in de aanwezigheid van de Vader, maar durf jij je nog niet onder te dompelen in zijn liefde?
 3. Wil jij je bekommeren of ben je bezig de anderen wezen te brengen naar de Vader, zodat ze zijn liefde ontmoeten, zich daarin kunnen onderdompelen en leren wie ze zijn als zoon, om daarna op zoek te gaan naar wezen?
De hemelse Vader houdt van je en wacht op je. Je bent meer dan welkom!
Je hemelse Vader staat op je te wachten, je bent meer dan welkom!

Weet je: 

 1. De Vader houdt van je als hij op je staat te wachten
 2. Hij houdt van je als je in zijn aanwezigheid bent, of je nu wel of niet durft binnenkomen.
 3. En hij houdt van je als je namens Hem zijn liefde verspreid?

Nergens houdt hij minder van je. Nergens houdt Hij meer van je. Hij houdt van je. Punt. Hij Hij heeft altijd al van je gehouden. Blijft van je houden. De grote vraag is niet of de Vader van jou houdt. De grote vraag is wat jij met Zijn liefde doet?

Wat wil  jij? Blijf je buiten staan of laat jij je onderdompelen in de hemelse atmosfeer van liefde? De Vader wil je terug. Je broers en zussen willen te terug, maar wat wil jij?

Gebed:

Voor bekering: 

Vader, ik stel mijn hart open voor Uw liefde. Vergeef wat ik verkeerd heb gedaan en leer mij om te wandelen als een zoon/dochter van U.

Voor de waterdoop:

Vader ik wil mijn eigen leven afleggen veranderd worden. Neem mijn leven en doe met mijn leven wat U denkt dat goed is. Help mij om de stap naar de waterdoop te maken om deze keus te onderstrepen.

Voor de doop in de Geest;

Vader ik wil u dienen en met u samenwerken om de wezen op te zoeken en ze te nodigen o in uw aanwezigheid te komen. Help mij om iemand te vinden die mij de handel oplegt zodat ik gedoopt wordt in de Geest.

De zoon wordt zo in de liefde een cultuur van de vader gedompeld dat hij het zelfde gaat doen als de vader. En dat is op zoek naar zijn broer.

6

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.