Afscheid nemen en loslaten

Loslaten en afscheid nemen

In het woord afscheid zit het woord scheiden.

Er komt een scheiding tussen het één en het ander.

Een scheiding tussen het oude en het nieuwe

Een scheiding tussen toekomst en verleden.

Een scheiding tussen bekend en onbekend.

Een scheiding tussen veilig en onveilig.

Een scheiding tussen wat voorbijgaand is en dat wat er aan staat te komen.

afscheid nemen en loslaten

Het moment nu zit daar tussen.

God is een God van het nu.

 • Als we in het verleden blijven hangen, betrekken we God daar meestal niet actief bij. Herinneringen hebben eerder de overhand. Het kan zijn dat we de voorbijgaande tijd verheerlijken, of vervloeken. Dit hangt af hoe deze tijd door ons gewaardeerd wordt.
 • Als we bezig blijven met de aankomende tijd, betrekken we God daar ook niet altijd actief bij, hoe gemakkelijk wordt God vergeten bij onze enthousiaste plannen. Maar ook hoe gemakkelijk denken we gewoon niet aan Hem en wat Hij kan doen voor ons, als onze angst en bezorgdheid voor het aankomende op gaan spelen.

God is de God van vandaag.

God werkt in het NU.

Matheus 6:34

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Loslaten om te ontvangen.

Om iets nieuws te ontvangen moet je vaak iets loslaten.

 • Als Noach zijn huis niet had willen loslaten om in de ark te gaan wonen, had hij de zondvloed niet overleeft. Hij zou met zijn huis ten onder zijn gegaan. Hij zou het wonder van zijn redding hebben gemist.
 • Als Abraham niet zijn familie, zijn volk en zijn geboorteland had verlaten, zou hij nooit de vader van de gelovigen zijn geworden. Juist omdat hij in geloof op reis ging, zonder te weten waar hij uit zou komen, kwam hij in het land van belofte, van melk en honing.
 • Als Abraham Izaak niet had willen loslaten, door bereidheid te tonen hem via een offer aan God terug te geven, had bij niet de vader van gelovigen geworden. Nu maakte hij het wonder mee dat er een ram was om te offeren en kreeg hij Izaak levend terug van God.
 • Als Mozes Egypte niet had willen loslaten, had hij nooit leider van het volk Israel kunnen worden. Doordat hij het luxe leven van een prins losliet, kon God hem gebruiken om het volk Israel uit de slavernij te halen en te brengen in het land van melk en honing. Mozes leerde God kennen en sprak met God zoals je met een vriend spreekt.
 • Als David zijn schapen niet had willen loslaten, had hij geen koning geworden over Israel. Doordat hij losliet kon God hem koning maken. Hij ontving het koningschap en Israel is nooit meer zo groot geweest als in de tijd dat David koning was.
 • Als Elisa de ossen en de boerderij van zijn vader niet had willen loslaten, had hij de profetenmantel niet ontvangen. Hij zou wel een goede boer zijn geweest, maar alle wonderen gemist hebben. Hij heeft een van de twee mensen gezien die niet gestorven zijn, maar direct in de hemel opgenomen.
 • Als Jezus de hemel niet had losgelaten, en naar de aarde was gekomen als een mens, had Hij nooit de wereld kunnen redden. Door zijn gehoorzame daad heeft Hij de prijs voor de zonde betaald en is Hij opgestaan uit de dood. Omdat Hij heeft losgelaten, heeft Hij het koningschap ontvangen. Hij is nu bezig in de hemel plaats te maken voor iedereen die het oude leven wil loslaten, en nieuw leven van hem wil ontvangen.
 • Als Paulus zijn oude ideeën en gedachte over God niet had losgelaten, na de ontmoeting met Jezus, dan zou hij nooit de nieuwe gedachte over God hebben ontvangen.
 • Dit geldt ook voor jou!

2 Korintiërs 5:17

So that if any one [is] in Christ, [that one is] a new creature; old things have passed away; behold, all things have become new

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Efeze 4:22-24

For you ought to put off the old man (according to your way of living before) who is corrupt according to the deceitful lusts,

dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,

and be renewed in the spirit of your mind.

dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

And you should put on the new man, who according to God was created in righteousness and true holiness.

en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Vragen;

 • Zou je graag iets anders willen?
 • Heb je lege handen?
 • Is er nog iets wat je moet loslaten?

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *