Ademnood of Ademruimte?

Opgelucht ademhalen in een vergiftigde atmosfeer.

De vakantietijd is een tijd om op adem te komen

Het zou zo een aanvulling kunnen zijn op Prediker 3 die stelt dat er voor alles een tijd is.

Je kunt zeggen dat er een tijd van school of werken is en een tijd van vakantie

Het moment van vakantie is voor sommigen van ons aangebroken, voor anderen al weer voorbij.

Voor hen die vakantie hebben is het een tijd om op adem te komen, hoplijk raak je niet buiten adem als je weer aan de slag bent.

Vandaag gaan we het hebben over geesteliik ademhalen, net als gewoon ademhalen van belang is voor ons lichaam is geestelijk ademhalen belangrijk voor onze geest. Je blijft in evenwicht en je geloof gaat zich ontwikkelen. Het helpt om bij de God de Vader te blijven of om terug te keren als je afgedwaald bent.

Zelf heeft het me geholpen om uit een dilemma te komen tussen bekeerd zijn maar dit niet voelen omdat je opnieuw gezondigd hebt. ‘Ben ik nou wel of niet bekeerd?’ Was de grote vraag voor mij.

Jij hebt waarschijnlijk een ander thema, maar geestelijk ademhalen werkt hetzelfde.

Wat ik geleerd heb is het volgende:

Een zondaar loopt nog rond met zijn zonden en is er nog niet mee bij de Heer geweest.

Een Heilige zondigt ook nog steeds, maar gaat er direct mee naar de Heer, zodat de lucht tussen Hem de Heer weer opklaart en niet vergiftigd wordt.

1. Ik leg het principe van geestelijk ademhalen uit

2. We gaan kijken hoe het  werkt in het verhaal aan Uria

3. En vraag jullie om het toe te passen in je eigen leven

HET PRINCIPE

geestelijk ademhalen vergelijken we eerst met onze natuurlijke ademhaling om de basis te begrijpen.

We ademen in om zuurstof te krijgen en we doen dit de hele dag. Langer dan een minuut geen zuurstof binnenkrijgen is al lastig voor ons. Zuurstof is leven

We ademen ook weer uit en daar zitten alle afvalstoffen in. Als we dit afval niet uitademen gaan we dood omdat we vergiftigd worden.

Geestelijk Ademhalen werkt ongeveer hetzelfde:

We ademen afvalstoffen uit door onze zonden te erkennen en uit te spreken naar God en naar mensen.

1 Johannes 1:9

Indien wij onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.(NGB)

Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.(Het Boek)

Zonden is een wat beladen woord. Voor vandaag zou ik de definitie “afstand scheppen” willen gebruiken. Alles wat ons op afstand zet van Onze Vader in de Hemel, van onze geliefde en naasten hier op aarde en en van onszelf is zonde. 

We ademen zuurstof in door ons te laten vullen door de Heilige Geest, of zo je wilt, met Ruach, dezelfde adem die God Adam in zijn neus blies waardoor hij een levend wezen werd.

Het is een opdracht van God, zoals je lezen kunt in 

Efeze 5:18

Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest.

Als we God erom vragen dan geeft hij wat we vragen als dit naar Zijn wil is. 

Hoe werkt het in de praktijk van alle dag?

Als je weet dat er iets is wat afstand schept, 

 • Erken wat er mis is gegaan en vraag de Vader hier vergeving voor. 
 • Geloof dat Hij je vergeeft en je reinigt. Dat mag je geloven op grond van Zijn woord.

1 Johannes 5:14

We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is.

Vraag de Vader om de Heilige Geest, en dank Hem dat Hij dit doet op grond van zijn belofte in Lucas 11:13. Je ontvangt dan nieuwe kracht om dichtbij God, dicht bij de ander en dicht bij jezelf te komen en te blijven. 

Lucas 11:13

Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?”

Als je niet weet of er iets tussen jou en de Vader instaat wat afstand schept, of je weet niet wat er tussen jou en Vader instaat en afstand zou kunnen scheppen, kun je dit aan de Heilige Geest vragen: “Heilige Geest, wilt u me laten zien wat er tussen mij en de Vader instaat?” En Hij laat het je weten. Je ziet iets voor je wat er gebeurd is of je moet ergens aan denken.

Als je niets te zien krijgt, dank dan dat er niets tussen in staat en ga in vrijmoedigheid verder. Het kan wel zijn dat de Vader de dag erop wel iets met je op wil ruimen omdat je dan verder kunt groeien. De Vader heeft nu eenmaal zijn eigen agenda 😉

————-

Gebed: Vraag eens aan de Heilige Geest wat afstand brengt tussen jou en je Vader, je naasten en de schepping.  

Vraag wat je gedachten vergiftigt en waar je ademruimte kan krijgen 

————-

Het verhaal van Uria

Dan gaan we nu naar het verhaal van Uria kijken hoe het principe van Geestelijk Ademhalen werkt. Het verhaal van Uria kunnen we lezen in 2 Samuel 11 en in  1Kronieken 20

Uria is Dood! De bode komt met deze boodschap bij David in het paleis en David reageert heel anders dan iedereen verwacht.

Uria is een vriend van David, één van zijn 30 helden. Ze kennen elkaar door en door van de vele veldslagen die ze meegemaakt hebben. En nu is zijn vriend dood. David lijkt niet geschokt te zijn, terwijl hij bekend staat om zijn diep doorleefde gevoelens en het uiten van emoties. Ze hadden boosheid verwacht, maar er kwam gelaten berusting. Het leek wel opluchting.

Het verhaal begint als volgt: David is niet meegegaan met de strijd en verveelt zich in het paleis, ligt tot laat in de middag op bed, tot hij in de avond een mooie vrouw ziet, zo ongeveer onder zijn paleis. Hij laat vragen wie zij is, maar hij wist als koning natuurlijk precies wie er dicht bij hem in de buurt woont. Hij laat haar komen en in plaats van een stad verovert hij de vrouw van zijn vriend Uria.

Na dit slippertje kom er een bericht dat ze zwanger is geworden van dit avontuur. David  krijgt het benauwd en gaat manipuleren met maatregelen. Hij laat Uria van het slagveld komen om te praten over de oorlog. David hoopte dat Uria bij zijn vrouw Batsheba zou slapen zodat de geboorte van een 7 maandkindje in zijn schoenen geschoven kon worden.

Het is een vreemde situatie. In het leger vinden ze het vreemd dat een belangrijke commandant naar het paleis komt om te overleggen, iets wat normaal via boodschappers gebeurd. In het paleis zal geroddeld en gegist worden wat er aan de hand is. Eerst Batsheba, en nu Uria? Wat is hier aan de hand?

Uria gaat niet naar huis, maar slaapt bij de wachters. Dan moet hij ineens een dag extra blijven.  Hij wordt dronken gevoerd maar gaat weer niet naar zijn vrouw, zoals David had gehoopt. 

David is verblind door de zonde en vergiftigd in zijn denken, Uria niet. Hij weet ook wel dat  niet werkt als hij weer op het slagveld komt en de andere soldaten horen dat hij even verlof heeft gehad en bij zijn vrouw is geweest.

Als David ziet dat zijn plan om de zwangerschap in de schoenen van zijn vriend te schuiven mislukt is, geeft hij Uria een brief mee voor de generaal Joab, waarin zijn eigen doodvonnis staat. Hoe erg kunt je door je vriend verraden worden? Uria zal de afstand aangevoeld hebben. Uria zal het vreemd gevonden hebben om van het slagveld geroepen te worden door de koning om te overleggen over de aanpak van de oorlog.  Hij zal het nog vreemder hebben gevonden dat hij een brief meekrijgt waar de instructies instaan. Dit had hij dan toch ook zelf aan Joab kunnen vertellen?

Joab voert de instructies uit en laat zijn strijdmakker omkomen door het leger terug te trekken op een belangrijk moment. De achterhoede dekt de voorhoede niet meer. Hij wordt in de steek gelaten en verraden, overgeleverd aan de vijanden.  Het is een wrede en gewetenloze actie, waarvan Joab een gedetailleerd en subtiel verslag stuurt naar David.(let op details, er wordt nu weer gewoon een boodschapper gestuurd)

Een heftig verhaal. Niets is zo heftig als verraad, alleen verraad door een vriend is erger.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

David

David kwam op afstand, hij komt in ademnood, krijgt het benauwd als zijn zonden aan het licht lijkt te komen. Zijn ziel werd vergiftigd door angst als hij denkt aan de gevolgen.

 • Hij kan niet meer helder denken omdat hij vergiftigd wordt in zijn verstand, het mistig wordt in zijn hoofd.
 • Hij kan niet meer helder zien, en wordt blind voor rechtvaardigheid
 • Hij komt op afstand van anderen en is alleen bezig hoe hijzelf zijn hachje kan redden
 • Zijn persoonlijkheid veranderd, hij is niet meer de koning naar Gods hart, die rechtvaardig handelt, maar de koning als alle anderen die macht gebruikt voor zichzelf, om te manipuleren, om te doden, om maatregelen te nemen en de mooie vrouw van zijn vriend op te eisen voor zichzelf

Joab

Joab is een andere speler in dit verhaal.  Waarom deed Joab niets voor Uria?

Hij werd een hard of wreed man genoemd door David. 

Misschien dacht hij :Als David dit al met zijn vriend doet, wat zou hij dan niet met hem kunnen doen? Joab stond had boter op zijn hoofd omdat hij Abner en Amasa had gedood zonder toestemming van David en David had hem nog niet berecht (Deed Salomo later wel)

Joab stond op afstand, hij was niet zuiver en zijn ziel werd vergiftigd door zijn honger naar macht.

————-

Herken jij je in dit verhaal  als de David die maatregelen neemt ten kosten van anderen om er zelf goed mee weg proberen te komen?

————-

Of herken jij je meer in Joab, die in de greep van de macht (of het geld) is, waardoor zijn denken vergiftigd wordt?

————-

Of herken jij je in Uria? Je hebt iemand trouw gediend maar dan veranderd de tijd en zit je ineens in de weg. Je wordt verraden en onterecht aan de kant gezet? Jezus kent dit gevoel heel goed, en wil jou kracht geven om dit te dragen en te verwerken

————-

Hoe loopt het af en wat kunnen wij hiervan leren?

Uria is een man met karakter.

 • Hij blijft trouw aan zichzelf.  Hij laat zich niet van de wijs brengen door de tactische manipulatieve maatregelen van David. Hij blijft op zijn hoede, zelfs als hij teveel wijn op heeft blijft hij zich helder gedragen en verraad zijn mannen in de oorlog niet.
 • Hij blijft trouw aan zijn onbetrouwbare koning
 • Hij gaat terug met het bericht onder zijn arm waar zijn doodvonnis in staat. 
 • En moedig ondergaat hij zijn lot, samen met de andere mannen die geofferd werden.
 • Hij vertrouwd dat God voor hem op zal komen en het onrecht zal wreken, nu of straks.

Joab blijft onveranderd

Joab blijft onveranderd op afstand. Hij gaat het niet aan met David en klaart de lucht niet. Later als David oud en zwak is verraad hij de koning door de kant van Adonia te kiezen. Uiteindelijk sterft hij doordat Salomo hem laat terechtstellen voor zijn daden. Vergiftigd blies hij de laatste adem uit.

David leert geestelijk ademhalen, zijn ademnood wordt ademruimte!

Als God hem aanspreekt door een gelijkenis van de Profeet Nathan komt David tot inkeer. En dat is wat God zo mooi aan hem vindt. De man die zichzelf op afstand heeft geplaatst wordt door God de Vader dichtbij gehaald.

David geeft ons een mooi voorbeeld hoe je weer ademruimte krijgt als je het benauwd hebt.

Psalm 32 vertelt ons dat hij zijn schuld belijdt:

Maar tenslotte vertelde ik U 

dat ik U ongehoorzaam was geweest. 

Ik verborg niets voor U. 

Ik vertelde U alles wat ik verkeerd had gedaan. 

Toen vergaf U het mij en U deed mijn schuld weg

Hij blaast de giftige lucht uit die hem benauwd

En haalt opgelucht adem: (Psalm 32:10)

Geef me een zuiver hart, God! 

Maak mijn geest nieuw en sterk.

(Create in me een clean hart, o God, is een lied wat dit bezingt.)

Wat kan jij hiervan leren?

Uria vertrouwde erop dat God recht zou doen, en dat heeft God gedaan door zijn Zoon Jezus te sturen, die het leed heeft gevoeld toen hij als slachtoffer aan het kruis hing.

Joab wees het af, maar Jezus ging ook voor hem aan het kruis. Niet alleen voor hem, maar voor alle daders.

David kwam tot inkeer en hoefde niet zelf te sterven. Zijn zoon uit het overspel stierf wel en wijst daarmee op Jezus, de zoon die voor alle zonden aan het kruis in de benauwdheid kwam, om jou en mij ademruimte te geven.

Jezus overbrugde de kloof van afstand. Het is aan jou of jij reageert op roep van de Vader om dichterbij te komen.

Ik wil je vragen om je hart te openen voor de Heiige Geest, zodat Hij je kan laten zien hoe jij geestelijk kunt blijven ademhalen en dichter bij de Vader kan komen zodat je de volheid van zijn Liefde kan leren kennen

Dit bericht is geplaatst in Artikelen. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.