Betekenis van Goede Vrijdag

Betekenis van Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus Christus gekruisigd werd op Golgotha, nu bijna tweeduizend jaar geleden. Zijn sterven is belangrijk voor Christenen, volgelingen van Jezus die geloven dat de dood van Jezus een offer is dat verzoening brengt tussen God en de mens die dit accepteert.

Jezus is niet dood gebleven maar opgestaan uit de dood. Dit is het verhaal van Pasen. Er is een leeg graf en en verdwenen lichaam. Zijn volgelingen geloven dat Jezus leeft en opgevaren is naar zijn Vader in de Hemel, het verhaal van Hemelvaart.

Jezus stierf onschuldig aan een kruis.

Als volmaakt mens en zoon van God had Jezus nooit iets verkeerd gedaan en daarom ook geen doodstraf verdiend. Mensen zoals jij en ik hebben fouten gemaakt, soms veel en soms ernstig. Voor voor morele fouten is het moeilijk het onrecht wat bij de fouten hoort te herstellen. Sommige fouten zijn niet ongedaan te maken of te herstellen.

Religieuze betekenis van Jezus dood.

Jezus had geen straf verdiend.Toch onderging hij deze straf vrijwillig. Hij deed dit plaatsvervangend voor mensen die wel straf verdiend hebben. Het onrecht van onze fouten werd hiermee verrekend. Als een onschuldige betaald voor een schuldige, hoeft de schuldige niet nog eens te betalen, maar hij wordt vrijgesproken van vervolging.

Iedereen die gelooft dat Jezus als onschuldige voldaan heeft voor onze (morele) schuld mag weten dat hij vrijgesproken wordt door God. Dit betekent dat je God weer kan ontmoeten zonder bang te hoeven zijn voor veroordeling!

De gebeurtenissen

Jezus was na het laatste Avondmaal met zijn discipelen naar de Olijfberg gegaan. In de Hof van Getsemane wordt hij gevonden door Judas, een van zijn discipelen die hem voor 30 zilverstukken verraden had, Judas wist dat de godsdiensleiders Jezus uit de weg wilde ruimen.

Jezus werd door de Joden gevangengenomen, mishandeld en vals beschuldigd. De hele nacht waren de godsdienstleiders getuigen aan het zoeken om een geldige aanklacht te vinden.

De enige aanklacht die ze konden vinden was dat Jezus zei de Zoon van God te zijn, de Messias waar ze al eeuwen op wachten. Omdat ze een ander beeld hadden van een Messias, een Verlosser, geloofden ze hem niet.

In de Joodse cultuur was het heiligschennis om te zeggen dat je de zoon van God was en daar stond de doodstraf op. De godsdienstleiders wilden hem daarom doden omdat ze bang waren dat Hij teveel volgelingen zou krijgen met zijn nieuwe leer en leefstijl.

Vroeg op de vrijdagmorgen brachten ze Jezus voor de rechter Pilatus, de hoogste Romeinse rechter die de doodstraf als vonnis mocht geven en laten uitvoeren. Zij klaagde hem aan en eisten de doodstraf door kruisiging

Pilatus vond geen overtreding waar Jezus zich aan schuldig heeft gemaakt en zegt dit ook. Hij probeert er onderuit te komen door Jezus naar een andere rechter te sturen omdat hij hoort dat Jezus daar vandaan komt (Gallilea) Tijdens Pesach werd vaak een gevangenen vrijgelaten, Pilatus laat het volk kiezen tussen een gevaarlijke gevangenen Barabbas en Jezus. Tot zijn schrik kiezen ze niet Jezus maar Barabbas. Als het volk gaat scanderen wordt hij bang en geeft opdracht om Jezus te kruisigen.

Jezus moest zelf zijn kruis dragen naar de heuvel Golgotha die net buiten Jeruzalem ligt. Daar wordt hij tussen twee misdadigers gestraft. Hij wordt uitgelachen door mensen die voorbijkomen, maar ook door de godsdienstleiders. Ook de twee misdadigers naast hem steken de gek met hem, tot het moment dat een van hen zich bedenkt en Jezus om vraagt om aan hem te denken als hij in het paradijs is. Jezus belooft dat hij daar ook zal komen. Om 12 uur wordt het ineens donker en dit duurt tot 3 uur in de middag. Dan sterft Jezus na een luide roep naar God. Hij zegt: “Het is volbracht!” en “In Uw handen geef ik mijn geest!” Een Romeins officier heeft honderden executies verricht maar nog nooit meegemaakt dat iemand nog kon roepen voor hij stierf. Hij erkent dat Jezus de Zoon van God moest zijn.

Zijn discipelen waren in shock, ze snapte er niets van. Nadat Jezus was overleden vroegen ze aan Pilatus of ze zijn lichaam mochten begraven. Het werd in een graf gelegd en uit angst voor onrust zette Pilatus er twee romeinse wachters bij. De volgende dag was een sabbatdag, een heilige dag voor de Joden. De dag voor Pesach was een stille dag.

De kruisiging

Pontius Pilatus had Jezus onschuldig laten doden omdat hij vreesde voor een opstand. Hij kon geen geldige aanklacht tegen Jezus vinden. De kruisdood was de meest gewelddadige langdurige marteldood die de Romeinen toepasten op misdadigers en vijanden van het Romeinse rijk.

De straf was zo gemeen dat een Romeins staatsburger dit nooit mocht ondergaan. De kruisdood kon dagen duren, dit hing af van de manier van kruisigen. De gekruisigde stierf uiteindelijk een dood die te vergelijken is met verdrinking. Een gekruisigde strekte zijn benen om lucht te halen en het vocht uit zijn longen te hoesten. Als zijn benen niet meer konden liet hij zich zakken totdat hij het zo benauwd kreeg dat hij zijn benen strekte om lucht te kunnen krijgen. Hoe langer dit duurde, hoe moeilijker het ging om de benen te strekken. Als de benen niet meer gestrekt konden worden, stierf de gekruisigde door te stikken in zijn vocht.

Goede Vrijdag of Droevige Vrijdag.

De blijde boodschap van verzoening maakt van deze trieste dag een goede dag, een Goede Vrijdag. Als Jezus zijn leven niet vrijwillig had afgelegd, en uit de dood was opgestaan na drie dagen, was er voor de mens geen mogelijkheid om met God tot verzoening te komen.

De mens was van God afgedwaald, en heeft een morele schuld naar God. Dit geeft een afstand die niet te overbruggen is door de mens zelf. Jezus overbrugde de afstand tussen God en de mens. Het is voor de mens mogelijk om door geloof verzoening met God te ervaren en een eeuwig leven te hebben met God.

Vragen

Als je dat eeuwige leven wil ontvangen kun je dat gewoon vragen aan God in je eigen woorden.

Dit bericht is geplaatst in Achtergronden met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.