De betekenis van Pinksteren

Betekenis van PinksterenWat herdenken we met Pinksteren?

(Vijftigste dag na opstanding van Christus, of het feest van de Eerste Oogst in Israel)

De Heilige Geest komt in de wereld en alle gelovigen ervaren Hem vanaf dat moment, zoals we kunnen lezen in Handelingen 2:1.

Hoe ervaren de gelovigen dat op de 1e Pinksterdag?

Zij waren bang, zaten bij elkaar in een huis om te wachten tot de Heilige Geest zou komen, zoals Jezus het beloofd had. Op het moment dat de Heilige Geest komt, horen ze een geluid als van een geweldige wind. Boven hun hoofden verschijnen vurige tongen. Zij gaat God loven in allerlei talen die ze niet geleerd hebben. Buitenlanders horen ze in hun eigen taal spreken en God groot maken in deze taal.

 •  Sommige mensen menen dat ze dronken zijn. Hun gedrag zal dus wel iets van een gelijkenis hebben gehad die mensen hebben die teveel gedronken hebben en wartaal spreken.
 • Petrus, een volgeling van Jezus gaat uitleg geven. Hij is ineens niet meer bang en begint een grote menigte toe te spreken. Hij vertelt dat Jezus de Redder is die zij verwachten. Jezus is door hen gedood en weer uit het graf opgestaan. Petrus roept op tot overgave door geloof in Jezus Christus.
 • Drieduizend mensen nemen deze boodschap aan en vertrouwen hun leven toe aan Jezus Christus.
 • Zij worden dezelfde dag nog gedoopt.
 • Dit is het begin van de grote groep volgelingen van Jezus, die we vandaag de dag nog in kerken, geloofsgemeenschappen en overal op de wereld tegenkomen.

 

Was de Heilige Geest er voor die tijd dan niet?

Ja, de Heilig Geest is er altijd al geweest en zal er ook altijd zijn. Voor de komst van Jezus en het Pinksterfeest in Jeruzalem had de Heilige Geest een andere bediening dan na die tijd.

Oude Testament Nieuwe Testament
gegeven aan bepaalde personen

voor een bepaalde taak

voor een bepaalde tijd

soms als antwoord op verzoek

gegeven aan alle gelovigen

om het evangelie in en door ons uit te werken

voor altijd

gegeven in antwoord op geloof.

Jezus belooft de Trooster.

In Joh 14:16 lezen we dat Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn dood en hen belooft dat Hij ze niet alleen achter zal laten. Maar dat er iemand komt die meer is dan Hij.

Jezus bedoelt dan niet Iemand die hoger geplaatst is maar meer mogelijkheden heeft. Jezus was ook mens en kon maar op een plaats tegelijk zijn. De Trooster is de Heilige Geest en kan overal zijn, zoals ook staat in Joh 16.

Wie is nu de Heilige Geest die Jezus ons beloofd?

De Heilige Geest is een persoon

1. De heilige Geest is geen kracht of invloed maar een persoon

 • Dit weten we omdat de Heilige Geest aangesproken wordt met Hij of Hem (is een persoonlijk voornaamwoord) en ook met ‘ een andere Trooster’ (Joh 16:7)
 • Ook worden in de Bijbel enkele kenmerken genoemd die alleen maar op een persoon van toepassing kunnen zijn.

2.  In Joh 14:25-26 lezen we het volgende: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

 • Hier zien we Dat de H.G. ons die dingen wil leren die Jezus gezegd heeft.
 • De Heilige Geest heeft dan dus verstand.

3. In Efeziers 4:30 lezen we nog een kenmerk van de Heilige Geest er staat: en bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

 • Als we de H.G. kunnen bedroeven, betekent dat dus dat Hij ook een gevoel heeft.

4. Het volgende kenmerk van een persoon is het hebben van een wil, dit wordt ook gezegd van de H.G. in Handelingen 16:6, waar Paulus verhinderd wordt om her Woord in Asia te spreken. En ook als ze naar Bitynie willen reizen, laat de Geest het niet toe.

5. De Heilige Geest heeft een ambt, dat ook alleen maar door een persoon kan worden uitgeoefend. En niet door een kracht, dit kunnen we lezen in Joh 14 en 16.

 • Trooster komt vanuit het Griekse ‘Parakleet’, dat is advocaat of voorspraak.
 • Letterlijk betekent het: iemand die geroepen is om naast ons te komen staan.
 • Hij vervangt Jezus, spreekt Zijn woorden en geeft Zijn liefde.

We zien dus dat de Geest alle kenmerken van een persoon heeft, en dat is belangrijk voor ons.

 • Met een kracht of een invloed kun je geen relatie hebben, met een persoon wel.
 • Een kracht of een invloed moet jij beheersen om er iets aan te hebben, en je kunt er een gedeelte, een stukje van hebben.
 • De Heilige Geest is een persoon en die heb je helemaal of je hebt Hem helemaal niet, dus nooit een gedeelte.

De Heilige Geest is God:

Maar de Heilige Geest is niet alleen een persoon, Hij is ook volledig God en in de Bijbel wordt Hij zo ook genoemd.

 • In 2 Sam 23:2-3 gebruikt David woorden God en Geest voor hetzelfde, dit kan alleen als het ook hetzelfde is.

De Heilige Geest bezit ook alle eigenschappen die alleen God bezit en niemand anders, want Hij is;

 • Eeuwig (Hebr. 9:14)
 • Heilig (Ef. 4:30)
 • Alwetend (1Cor 2:9-11)
 • Waarheid (Joh14:16-17)
 • Alomtegenwoordig(Ps. 39:7-10)
 • De Geest schept (Job3:4)
 • De Geest doet wedergeboren worden (Joh 3:3-6)
 • De Geest maakt levend (Joh 6:63)
 • De Geest maakt rechtvaardig (1 Cor. 6:11)
 • De Geest heiligt (2 Tes. 2:13)

De Heilige Geest is net zoveel God als God de Vader en God de Zoon.

De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid:

Hij is de derde persoon van de Goddelijke drie-eenheid, Hij is gelijk aan God de Vader en Hij is gelijk aan God de Zoon.

 • Het was God persoonlijk zelf, die als God de Zoon naar de aarde afdaalde om mens te worden.
 • Het was God persoonlijk zelf die als een duif op Jezus neerdaalde en hem kracht en wijsheid gaf voor Zijn bediening hier op aarde.
 • Het was God persoonlijk zelf, die God de Heilige Geest beloofde, als God de Zoon weer terug is in de hemel.
 • Het is God persoonlijk zelf, die als God de Heilige Geest in ons hart woont of wil komen wonen.

Het werk van de Heilige Geest:

Het is de taak van de Geest om Jezus Christus in de schijnwerpers te zetten. Zoals de schijnwerper een gebouw verlicht in het donker en wij het gebouw duidelijk kunnen zien, zo wil de H.G Jezus en zijn werk in het licht zetten, zodat wij het duidelijk kunnen zien.

De lamp zelf kunnen we niet zien, maar zonder de lamp kunnen we niets zien. Zonder de Heilige Geest kunnen we God niet vinden.

Het is de Heilige Geest, dus God zelf, die ons overtuigt van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel (Joh 1:8) En die ons uitnodigt tot het heil (Op 22:17)

Het is de H.G., dus God zelf, die wedergeboren doet worden. Op het moment dat we wedergeboren worden komt de Heilige Geest in ons komt wonen en ons maakt tot eigendom van God.

Iedereen die wederom geboren is (dus lichamelijk en geestelijk geboren) heeft de Heilige Geest ontvangen en de H.G. bevestigd dat ook in ons hart, zoals in Romeinen 8:16 staat: die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

De Persoon God zegt dus tegen de persoon ik; ”Jij bent mijn kind, en Ik hou van jou, voor eeuwig!”

Als jij nog geen kind van God ben, kun je het aan God vragen of Hij jou als zijn kind wil aannemen.

De Bijbel belooft dat dit gebed wordt verhoord! (Lucas 11:13) 

Belang van Pinksteren;

Het belang van Pinksteren is dat we een persoonlijke relatie met God kunnen hebben, en dat de liefde van God via deze relatie ons leven binnenkomt. Deze relatie hebben we met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

 • Maar de H.G. wil ook helpen in ons gebed,
 • met het begrijpen van de Bijbel,
 • met het getuigen van ons geloof.
 • Ook helpt de H.G. om vrucht te dragen
 • Om onze zonden te overwinnen en ons leven te leiden.

Als je er goed over nadenkt is bijzonder, dat God, die zo groot en machtig en heilig is, persoonlijk in ons hart wil komen wonen als God de Heilige Geest en ons met alles wil helpen, zodat we een leven kunnen leiden, vol van vruchten, een leven tot eer van Hem.

Vraag aan God of Hij je de Heilige Geest wil geven. Hij zal het doen, omdat het een opdracht is die Hij zelf geeft.

Wordt vervuld met de Heilige Geest.(Efeze 5:18)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Achtergronden met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.