Betekenis van Pasen

Op Goede Vrijdag werd Jezus ter dood veroordeeld door de Romein Pontius Pilatus. Hij wordt aan een kruishout genageld en stierf.

Hij werd begraven op de dag voor de Sabbat, net voor het Pascha, of het Joodse Pesach feest. De Joden herdachten daarbij aan hun bevrijding uit de slavernij in het land Egypte.

Op de dag na de Sabbat komen zijn volgelingen bij het graf en zien zij dat het graf leeg is. De doeken waar Jezus in was gewikkeld liggen netjes opgevouwen.

Ze ontmoetten daar een engel die hen vertelde dat Jezus is opgestaan uit de dood. Later verschijnt Jezus aan zijn volgelingen. Er zijn meer dan vijfhonderd mensen die Jezus na zijn dood hebben gezien. Deze dag na de Sabbatdag is nu 1e Paasdag.

Betekenis van de Opstanding;

De opstanding van Jezus is het belangrijkste en het meest omstreden feit uit de geschiedenis. In de tijd dat Jezus leefde zorgde dit ook voor grote opschudding;

 • Bij de godsdienstleiders die hem hadden laten doden:
  • Zij dachten van hem af te zijn en nu komen zijn volgelingen met het verhaal dat Jezus uit de dood is verrezen.
 • Bij de Romeinse wachters voor het graf:
  • Zij lieten hun post in de steek en de Romeinse krijgsraad had hier maar een straf voor; de doodstraf.
 • De Romeinen:
  • Zij waren bang dat deze nieuwe ontwikkeling voor een opstand in Jeruzalem zou zorgen en wilde de rust bewaren.
 • Bij zijn volgelingen:
  • Zij kregen moed omdat ze ineens begrepen dat de Boodschap van Jezus verder ging dan de dood en er eeuwig leven bestond.

kruis is leeg

Leeg kruis

Het verdwenen lichaam:

Al deze onrust kon worden weggehaald door het dode lichaam van Jezus. Hier is door verschillende mensen naar gezocht:

 • De vrouwen wilde het lichaam zalven en balsemen, maar konden het niet vinden, het graf was leeg.
 • De volgelingen gingen zoeken, maar het graf was leeg, zij wisten niet waar Jezus was, tot het moment dat ze hem in levende lijve voor zich zagen.
 • De Romeinen, als ze het lijk van deze Jezus konden laten zien, zou iedere opstand in de kiem gesmoord worden.
 • De godsdienstleiders, als zij het lijk konden laten zien, zouden ze in een klap het verhaal van de opstanding ontzenuwen.

Niemand heeft ooit het lijk gevonden.

Leeg graf

 

Opstanding uit de dood is het fundament van geloof in Jezus.

Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, heeft het christelijk geloof geen fundament. Iedere volgeling van Jezus zou dan geloven in een mythe, en er zou geen eeuwig leven zijn. Meer dan vijfhonderd mensen hebben Jezus gezien na zijn dood en opstanding. Deze mensen kregen een onvoorstelbare kracht om de boodschap van Jezus verder te vertellen. Zelfs als het hun pijn, onderdrukking, marteling of hun leven kostte. Zij hadden dit ervoor over omdat ze wisten dat er een leven na dit leven is.

Het fundament

Jezus is het fundament van het geloof.

 • Zijn woorden vertellen dat God de Vader nog steeds van ons houdt
 • Zijn boodschap was een boodschap van herstel, genezing, bevrijding en verzoening
 • Hij deed wat hij preekte, Hij genas zieken, gaf hopelozen hoop, bevrijdde mensen die gebonden waren en schonk vergeving aan schuldigen.
 • Hij gaf zijn leven als middel om tot verzoening met God te komen
 • Hij ging het graf in, maar de derde dag stond hij op uit de dood, de dood was niet sterker dan de liefde (God is liefde)
 • Hij belooft dat iedereen die zijn boodschap gelooft, vergeving krijgt, met God verzoend is en eeuwig leven krijgt.
 • Hij belooft de Heilige Geest om het leven op aarde te leven naar zijn maatstaven.

Uitnodiging

Als je ook verzoening wilt met God, als je ook eeuwig leven wil, een volmaakt eeuwig leven, vraag dit dan aan Jezus en Hij belooft dat je het krijgt.

‘Jezus, ik begrijp dat ik U nodig heb om verzoend te worden met God, om vrede te krijgen in mijn hart, om rust te krijgen in mijn leven. Vergeef wat ik verkeerd heb gedaan. Ik aanvaard dat U hiervoor aan het kruis bent gestorven, maar ook dat U opgestaan bent uit de dood en dat U leeft. Ik ontvang nu uw opstandingsleven met dankbaarheid. Herschep mij en maak mij zo als U mij bedoeld hebt. Vervul mij met de Heilige Geest. Amen’

Achtergrond Pasen:
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de “kerkelijke” volle maan die op of na 21 maart valt. De kerk is altijd uitgegaan van een vereenvoudigde berekening met de gemiddelde posities van zon en maan en 21 maart als vaste datum voor het begin van de lente. Paaszondag valt ongeveer in het midden van de jaarlijkse paascyclus en bepaalt ook wanneer de andere kerkelijke feestdagen binnen deze cyclus vallen. Het voorjaar, wanneer Pasen wordt gevierd, kent sterk wisselende weersomstamdigheden. Omdat ook de Paasdata wisselen kan het weer met Pasen van jaar tot jaar sterk verschillen en zowel een zomers als een winters karakter hebben.

Waarschijnlijk is Jezus op donderdag gekruisigd, en was vrijdag de eerste Sabbatdag van het Pesach, waarna er een gewone Sabbatdag volgde, en op de derde dag stond.

Dit bericht is geplaatst in Achtergronden met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *