Betekenis van Kerst

Wat is de betekenis van Kerst?

Jezus en Kerst

Kerst is het bekendste christelijk feest.

In tegenstelling tot de meeste andere feestdagen die een religieuze oorsprong hebben, kent bijna iedereen de betekenis van Kerstmis. Tijdens Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. In Bethlehem werd hij in een stal geboren.

Jozef en Maria waren de ouders, die op reis waren omdat er een volkstelling was. De herbergen waren vol en ze hadden onderdak gevonden in een lege stal. Die nacht kwam een engel bij enkele herders, die buiten in het veld op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De aanvankelijke angst maakte plaats voor blijdschap toen hen werd verteld dat Jezus geboren was.

Betekenis van Kerst.

Bij Kerst wordt herdacht dat Jezus, de zoon van God, als mens werd geboren. Dit was nodig om verzoening te brengen tussen God en de mens. De relatie tussen God en de mens was stukgemaakt door de mens.

God geeft de mens een kado; Jezus

God betaalde zelf de prijs om de mens terug te winnen. Jezus moest in alles gehoorzaam zijn. Hij moest betalen met zijn eigen leven voor de fouten die anderen gemaakt hadden, om plaatvervangend verzoening te brengen. Voor ons is Kerst een tijd van gezelligheid en sfeer, samen met familie. Voor Jezus en de Vader was dit juist andersom. God nam het grootste risico dat Hij kon nemen.

Geen Kerstsfeer voor Jezus

Voor Jezus betekende Kerst een scheiding met de Vader, het verlaten van de Hemel, terechtkomen op de aarde met een atmosfeer van kwaad de dood in de ogen kijken. (Maria had de doodstraf gekregen, als Jozef niet het kind als zijn eigen kind aangenomen had en de schande op zich had genomen). Er was geen plaats voor Jezus om op de wereld te komen, behalve een vieze, koude en donkere stal. Toen hij nog maar een paar weken oud was moest hij naar het buitenland vluchten, omdat de Koning het op zijn leven had gemunt.

De redding komt door een vrouw

Jezus werd geboren bij Maria, zij was verloofd met Jozef. Het was in die tijd een schande dat een tienermeisje zwanger was zonder getrouwd te zijn. Jozef was niet de vader, maar heeft het kind aangenomen als zijn eigen kind. Het kindje Jezus werd zonder tussenkomst van een man geboren. De Heilige Geest schept nieuw leven in Maria, zonder tussenkomst van een man. Dit heeft een diepe betekenis. Adam had in het paradijs gezondigd en was drager van de zonde. God had toen gezegd dat Hij voor redding zou zorgen van de mens en dat dit via de vrouw zou gaan. Doordat er geen man aan te pas kwam, had het kindje Jezus goddelijke genen, zijn DNA was niet aangetast door de zonde. Jezus wordt daarom de tweede Adam genoemd, de tweede kans voor de mensheid.

Grote tegenstelling bij de Kerstgedachte.

Kerst is een feest van zowel vreugde omdat de Redder is geboren. De trieste kant is dat dit nodig was. Zonder Redder is de mens voor eeuwig afgescheiden van God. Juist bij Kers wil iedereen bij de familie zijn.

Wat is jouw kerstkado aan God?

God de Vader verlangt er zo ook naar dat al zijn kinderen thuis komen. Hij wil dat iedereen bij elkaar is, niemand uitgezonderd.God verlangt een kado, en dat is: ‘Geef mij je hart” Door je hart te geven, open jij je voor God en kan je Jezus, het kado van God, ontvangen. Jezus geeft je nieuw leven, en herstelt de relatie met God, met de medemens en met jezelf.

Vraag het maar

“Hemelse Vader, dank u dat u Jezus gaf om verzoening te brengen tussen U en mij. Ik aanvaard Jezus als mijn Redder en brenger van verzoening. Vergeef mij voor alles wat er mis is gegaan. Help mij om in relatie te gaan leven met U, met mezelf en met de ander”

Achtergronden

Eigenlijk is Jezus niet op 25 december geboren. In december is het winters koud in Bethlehem, compleet met gure regens en soms sneeuw. Geen weersomstandigheden dat herders met hun kudden buiten kunnen verblijven. Uit verschillende bronnen blijkt dat Christus is geboren rond 1 oktober van het jaar 2 v.Chr.
Lang geleden werd op 25 december het feest van de Natalis Solis Invicti gevierd werd, het Romeinse zonnefeest ten tijde van de zonnewende. De traditionele gebruiken rond Kerstmis hebben zich ontwikkeld als gevolg van het toevallig samenvallen van de viering van Jezus’ geboorte met de heidense landbouw- en zonnefeesten rond midwinter. In de Romeinse wereld was de Saturnalia (17 december) een tijd van pretmakerij en het uitwisselen van geschenken. In de 4de eeuw werd de viering van Christus’ geboorte op 25 december geleidelijk door de meeste kerken overgenomen.

Kerstman pas 80 jaar.

In Engeland staat hij bekend als Father Christmas. In China wordt hij Kerstmis “oudeheer” genoemd. Russen noemen hem Grootvader Vorst en in de Verenigde Staten staat hij bekend als Santa Claus.

Wat zou kerstmis zijn zonder kerstman? De in een rood kabouterpak met witte biezen gestoken grijsaard is een bekende verschijning aan het einde van het jaar. Wat weinig mensen weten is dat de gezellige noordpoolbewoner in de loop der tijd nogal opzienbarende gedaantewisselingen heeft ondergaan.

De gangbare voorstelling die wij tegenwoordig van de goede man hebben dateert pas uit de jaren dertig in deze eeuw. Opmerkelijk hieraan is dat deze voor het grootste deel ontsproten is aan de fantasie van de reclamemakers van Coca Cola.

Kerstmannen uit vorige eeuwen zouden, hoewel het met zijn rendiermobiel natuurlijk best om een opvallende verschijning gaat, onze uitgave misschien niet eens op straat hebben herkend! Wie de annalen van Santa Claus er op naslaat, komt bovendien tot de slotsom dat onze Nederlandse Sinterklaas minder van zijn op Amerikaanse leest geschoeide branchegenoot te vrezen heeft dan soms wel wordt aangenomen.

Santa Claus blijkt namelijk een verbastering te zijn van Sinterklaas en samen met de naam werden ook tal van andere met de kindervriend geassocieerde Hollandse tradities meegenomen door de Nederlandse immigranten die zich vestigden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Op Internet zijn tal van chronologieën van de kerstman te vinden en het is leuk om hieronder wat mijlpalen uit het leven van de weldoener op een rij te zetten:

ca. 270-280 Geboorte van Sint Nicolaas, de meest waarschijnlijke voorloper van de kerstman. Hield van kinderen en gaf aan de minderbedeelden onder hen geschenken.
ca. 343 Sinterklaas sterft op 6 december.
ca. 600 De Saxen vestigen zich in Groot-Brittannië. Om de weergoden gunstig te stemmen bedachten zij figuren als Vadertje Vorst die werd uitgebeeld door in een lange mantel gestoken acteurs met een puntmuts op.
ca. 800 De Vikingen brengen hun riten rondom de god Odin mee, die in december naar de aarde pleegde te komen om de mensen te vragen of ze tevreden waren. Hij had vaak een grote zak bij zich met cadeaus die hij aan de armen gaf. Hij werd meestal afgebeeld als een wijze met een lange witte baard.
842 Eerste geschriften over het leven van Sint Nicolaas verschijnen.
987 Nicolaas wordt patroonheilige van Rusland.
ca. 1120 Nonnen in België en Frankrijk begonnen met de traditie om op 6 december cadeaus aan armen en kinderen te geven.
1300 icolaas die voorheen afgebeeld werd met een donkere baard neemt de gedaante aan van Odin die met zijn witte paard door de hemel vliegt. Eveneens naar evenbeeld van Odin krijgt Nicolaas voortaan een witte baard.
1400 Meer dan 500 liederen en hymnes ter ere van Sint Nicolaas zijn omstreeks deze tijd bekend.

 

1626
Een scheepsvloot onder aanvoering van de ‘Goede Vrouwe’, die Sint Nicolaas als boegbeeld had, verlaat Nederland met als bestemming Amerika. In het latere New York richten de schepelingen een standbeeld op voor de goedheiligman.

1773
In de New York Gazette wordt melding gemaakt van Sint Nicolaas, die ook wel bekend is als St. A Claus.

1863-1886
De politieke tekenaar Thomas Nast tekent de kerstman en wordt bekend als de portrettist die de kerstman een gezicht gaf.

 

1931 Coca Cola begint een grootscheepse reclamecampagne waarin de kerstman figureert. De art director Haddon Sundblom bedenkt de kerstman zoals hij nog ons nog altijd voor ogen staat.

 

Dit bericht is geplaatst in Achtergronden met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.