Hondentrouw

De foto raakte me vanwege de blik in de ogen van de hond. Vermoedelijk werd de foto gemaakt door zijn baasje.

Honden staan bekend om hun trouw aan hun baas en laat hem niet in de steek, wat er ook gebeurd.  Ze komen voor hun baas op, of voor de kinderen van de baas. Toen we klein waren kon niemand bij ons komen. Hertha verdedigde ons met zijn leven.

Lees verder
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Leer ons Bidden – Het reflecterend gebed

De manier van bidden – reflecterend
Reflecteren bidden is een vraag- en antwoordgesprek met God, waarbij je steeds aan God teruggeeft wat je meent te begrijpen van Hem. Bij deze manier van bidden zet je zowel je hart, je verstand als je intuïtieve waarneming in.
Introductie en doel
Het doel van reflecterend bidden is om met God in gesprek te zijn om wijsheid te vinden voor vraagstukken waar je een antwoord voor zoekt. Door steeds aan God te vertellen wat je denkt en waarneemt en dit te toetsen kom je tot antwoorden. Het zijn niet jouw zelfbedachte antwoorden, maar ze zijn ontstaan in het vraaggesprek met God.
Door het stellen van open vragen krijg je indrukken, door het stellen van een gesloten vraag die met ‘Ja’ of ‘Nee’ te beantwoorden is, bevestig je de indrukken die je hebt of je zoekt verder tot ze bevestigd worden.
Bijbels principe.
Jozua moet aan de priester vragen of zij moeten optrekken tegen de vijand of niet. 
Hij zal voor de priester Eleazar staan, opdat deze voor het aangezicht des HEREN de beslissing van de Urim voor hem vrage; op zijn bevel zullen zij uitrukken en op zijn bevel zullen zij inrukken, hij en alle Israëlieten met hem, en de gehele vergadering. (Numeri 27:21
David vraagt aan God of hij op moet trekken tegen de Filistijnen. De eerste keer krijgt hij een bevestigend antwoord, de tweede keer niet. Hij krijgt dan een andere opdracht.
vroeg David de HERE: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult Gij hen in mijn machtgeven? En de HERE antwoordde David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven. (2 Sam 5:18)  
Toen de Filistijnen wederom opgetrokken waren en zich in de vlakte Refaim verspreid hadden, raadpleegde David de HERE, en Hij zeide: Trek niet op; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat gij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. (2 Sam 5:22-23)

Als de Heer niet wil antwoorden, komen de stenen ongelijk te liggen, dit gebeurde bij Saul in 1 Samuel 28:4 
En Saul vroeg de HERE, maar de HERE antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.
Werkwijze
Stel een open vraag en let op de indrukken die in gedachte krijgt.
Vraag God of dit van Hem komt (Welke indruk is sterker: ‘Ja’ of ‘Nee’?)
Vertel God het antwoord (‘Ja’ of ‘Nee’)
Vraag Hem of dit klopt. (Welke indruk is sterker? Die van ‘Ja’ of ‘Nee’?)
Vertel dit aan God en vertel Hem dat je daar mee verder gaat.
(Als je het verkeerd begrepen hebt, dan gaat God wel reageren. Als je twijfelt kun je het voor de zekerheid een keer herhalen)

Voorbeeld:
Heer, wat wilt U dat ik met mijn leven doe?
Ik heb de indruk dat U zegt dat ik de zending in moet gaan, klopt dat?
Heer, Ik heb de indruk dat u zegt dat het antwoord ‘Ja’ sterker is dan ‘Nee’, klopt dit?Heer, ik heb weer de indruk dat ‘Ja’ het sterkst is, daarom heb ik de volgende vraag:Waar wilt U dat ik heen ga?
Ik heb de indruk dat U zegt dat China het land is waar U mij bedacht heeft, klopt dit?
Ik heb de indruk dat ‘Nee’ sterker is dan ‘Ja’, klopt dit?
Ik denk inderdaad dat het klopt dat ‘Nee’ sterker is.
Wat is dan het juiste land?
Ik moet denken aan Taiwan, is dat Uw gedachten? 
Ik heb nu de indruk dat ‘Ja’ sterker is dan ‘Nee’, klopt dit?
Ik heb de indruk dat dit klopt. Wilt U het nog een keer bevestigen?
Ik heb inderdaad de indruk dat ‘Ja’ nu veel sterker is dan ‘Nee’.
Dan komt mijn volgende vraag: Wanneer wilt U dat ik ga?…….(enz., enz.)  
Opdracht;
God is als een Vader die heel blij is als zijn kinderen Hem blijven vragen. Hij wordt er ook blij van als zijn kinderen Hem vertellen wat ze begrepen hebben. Hij krijgt dan heel goed de kans om te bevestigen of te corrigeren in de juiste richting. Daar wordt Hij heel blij van! 
In de bovenstaande uitleg wordt een groot thema besproken. Dit is voor de duidelijkheid. Om te oefenen kun je beter klein beginnen met een eenvoudige vraag.
Afsluiting; Schrijf op wat je in het gesprek met God te weten bent gekomen en bewaar dit. Het is bemoedigend om dit later nog eens te lezen. 
Lees verder
Geplaatst in Training | Getagged | Een reactie plaatsen

Vaders zonen.

Het eeuwenoude verhaal is nog actueel: zonen en dochters keren God de Vader de rug toe en richten hun leven in zoals zij het zelf willen.

www.vaderszonen.nl

Tot er een crisis komt en zij gaan nadenken. Als ze de moed hebben om te erkennen dat ze anderen nodig hebben, volgt de terugtocht naar huis. God de Vader ontvangt hen hartelijk en geeft meer dan verwacht. Zonen en dochters zijn weer thuis!

De titel is gelinkt het verhaal wat Jezus als metafoor verteld heeft om het hart van God de Vader te schetsen.

Jezus vertelt een verhaal van een vader met twee zonen. De oudste zoon blijft bij de vader en werkt in hetzelfde bedrijf. De jongste zoon maakt zichzelf wees door zijn vader dood te verklaren en de erfenis op te eisen. Hij verkoopt het familiebezit en trekt alleen naar verre oorden op zoek naar het ware geluk.

Hij denkt dat hij zonder vader en broer (en de rest) beter af is, dat hij dan zichzelf kan zijn en gelukkig kan zijn in het leven waarin hij zelf alles kan bepalen.

Dit blijkt heel anders te verlopen. Zijn vele vrienden hielden meer van zijn geld dan van hem. Als het geld op is en de problemen komen, blijft hij berooid en ontgoocheld achter en lijdt honger.

Hij gaat in gesprek met zichzelf en komt erachter dat hij zich vergist heeft. Het verlangen naar zijn vader en het vaderhuis komt omhoog. Hij besluit om terug te gaan. Tot zijn verrassing is er een hartelijk ontvangst en geeft zijn vader een groot feest. Een schaduwrandje aan deze mooie dag is zijn oudste broer die weigert om op het feest te verschijnen. De vertelling stopt met een open eind… 

En dat nodigt uit om verder te vertellen.

Na de thuiskomst gaat het leven verder en start er een nieuwe periode: Het leven in de nabijheid van de Vader. Kinderen die zichzelf tot wees hebben gemaakt gaan leren om zonen en dochters te zijn. Zij gaan op zoek naar hun eigen hart en het hart van de Vader. Zij vernieuwen hun denken over de Vader, zichzelf, de wereld en de toekomst. Hun denken verschuift van het IK naar het WIJ.

De kinderen leren zich te gedragen als zonen en dochters en laten wees-gedrag achter zich. Zo worden ze wie ze zijn: verantwoordelijk en afhankelijk. Uniek en toch verbonden met elkaar door de liefde. 

Zij ervaren de liefde en aanwezigheid van de Vader. Zij helpen mee om de hemelse cultuur te beschermen en uit te breiden. Vanuit liefde gaan ze op zoek naar andere wezen om hen in contact met de Vader te brengen

Dit eeuwenoude verhaal met de eeuwenoude zoektocht is ook deels mijn verhaal en het verhaal van de vele mensen die ik heb ontmoet. En zo is het boek tot stand gekomen, geschreven als eer aan de Vader en als hulp voor zijn verloren kinderen. Het is bedoeld om de Vader te eren en zijn kinderen te helpen de weg te gaan van wees naar zoon/dochter.

www.vaderszonen.nl

Het boek is te bestellen via swww.vaderszonen.nl De prijs is 17,50. (ex. verzendkosten) Als de prijs een probleem is maken we er geen probleem van en zoeken naar een oplossing. Stuur even een mail naar kees@knot.consulting.

De titel doet vermoeden dat het een mannenboek is. Het zijn vrouwen geweest die de eerste versie van het boek hebben gelezen en enthousiast zijn. Misschien komt het omdat vrouwen van nature meer relatiegericht zijn dan mannen?

Het is mijn wens dat je door het boek Vaders zonen jouw Vader en jezelf beter leert kennen. 

Geplaatst in Artikelen, Artikelen | Getagged | Een reactie plaatsen

Boek: Vaders zonen

Het eeuwenoude verhaal is nog steeds actueel: zonen en dochters keren God de Vader de rug toe en richten hun leven in zoals zij het zelf willen.

Tot er een crisis komt en zij gaan nadenken. Als ze de moed hebben om te erkennen dat ze anderen nodig hebben, volgt de terugtocht naar huis. God de Vader ontvangt hen hartelijk en geeft meer dan verwacht. Zonen en dochters zijn weer thuis!

Boek Vaders zonen
www.vaderszonen.nl
Boek:Vaders zonen-www.vaderszonen.nl

De andere morgen gaat het leven verder en start er een nieuwe periode: Het leven in de nabijheid van de Vader. De kinderen die zichzelf tot wees hebben gemaakt, leren om zonen en dochters te zijn. Zij gaan op zoek naar hun eigen hart en het hart van de Vader. Zij vernieuwen hun denken over de Vader, zichzelf, de wereld en de toekomst. Hun denken verschuift van het IK naar het WIJ.

De kinderen leren zich gedragen als zonen en dochters en laten steeds meer gedrag achter zich wat hoort bij wezen. Zo worden ze steeds meer wie ze zijn, verantwoordelijk en afhankelijk. Uniek en toch verbonden met elkaar door de liefde. 

Zij ervaren de liefde en aanwezigheid van de Vader. Zij helpen mee om de hemelse cultuur te beschermen en uit te breiden. Vanuit liefde gaan ze op zoek naar anderen wezen om hen in contact met de Vader te brengen

Dit eeuwenoude verhaal met de eeuwenoude zoektocht is ook deels mijn verhaal en het verhaal van de vele mensen die ik heb ontmoet. En zo is het boek tot stand gekomen, geschreven als eer aan de Vader en als hulp voor zijn verloren kinderen. Het is bedoeld om de Vader te eren en zijn kinderen te helpen de weg te gaan van wees naar Zoon/Dochter.

De titel doet vermoeden dat het een mannenboek is. Het zijn vrouwen geweest die de eerste versie van het boek hebben gelezen en enthousiast zijn. Misschien komt het omdat vrouwen van nature meer relatiegericht zijn dan mannen?

De titel is gelinkt het verhaal wat Jezus als metafoor verteld om het hart van God de Vader te schetsen.

Jezus vertel over een vader met twee zonen. De oudste zoon blijft bij de vader en werkt in hetzelfde bedrijf. De jongste zoon maakt zichzelf wees door zijn vader dood te verklaren en de erfenis op te eisen. Hij verkoopt het familiebezit en trekt alleen naar verre oorden op zoek naar geluk.

Hij denkt dat hij zonder vader en broer (en de rest) beter af is, dat hij dan zichzelf kan zijn en kan gelukkig kan zijn in het leven wat hij zelf kan bepalen.

Dit blijkt heel anders te verlopen. Zijn vele vrienden hielden meer van zijn geld dan van hem. Als het geld op is en de problemen komen, blijft hij berooid en ontgoocheld achter en lijdt honger.

Hij gaat in gesprek met zichzelf en komt erachter dat hij zich vergist heeft. Het verlangen naar zijn vader en het thuis komt omhoog en hij besluit om terug te gaan. Tot zijn verrassing is er een hartelijk ontvangst en geeft zijn vader een groot feest. Een schaduwrandje aan deze mooie dag is zijn oudste broer die weigert om op het feest te komen. De vertelling stopt met een open eind…      Dat nodigt uit om de vertelling te vervolgen.

Het is mijn wens dat je door het boek Vaders zonen je Vader en jezelf beter leert kennen.

Het boek kun je bestellen op www.vaderszonen.nl

Geplaatst in Artikelen | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Framboos

Vandaag kwam er één voorbij,

vliegend in de bek van een merel.

Alsof zij op vakantie ging,

Waarschijnlijk enkele reis.

Dat is het einde,

is de eerste gedachte.

Of een nieuw begin,

als de pitjes in goede aarde vallen.

Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zomer in een zomerweide

Heerlijk met je rug in het gras liggen,

De geur van de veldbloemen ruiken,

Het kriebelen van een beestje op je been voelen

Kijken naar de wolken die voorbijkomen

Dromen over morgen

Je gedachten laten zwerven, 

Zover als ze kunnen

En dan weer terug

En nu verder even niets,

Dan alleen maar zijn.

Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

“Wie het kleine niet eert gaat langzaam maar zeker ten onder.”

Wat telt zijn de kleine dingen die het leven waardevol maken. Een vriendelijke woord, een kus, een omhelzing zijn korte en kleine uitingen van genegenheid. Het is een voorbeeld van “Veel kleintjes maken een grote.”

Het grote ontglipt je als je geen aandacht (meer) geeft aan het kleine wat telt. Denk maar aan een vriendschap waaraan je gaan aandacht meer geeft.

Je gaat het kleine dan missen als het er niet meer is. Misschien is het nog niet te laat, en bloeit het op met een klein beetje aandacht?

Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen, Uncategorized | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

“De betovering van de ondeugd verduistert het goede.’

De duisternis kan het niet winnen van het licht. Met de opkomst van de zon wordt de dag licht.

Toch kan bewolking een schaduw werpen, een hinder voor een helder het licht.

Ondeugd is een hinderlijk om het goede door te laten breken, zoals de zon op een heldere dag.

Opvallend is de betovering van de ondeugd, Het duister biedt zo zijn voordelen die liever niet aan het licht komen.

Toch eens kijken of ik met een helder zicht kan zien wat goed is.

Duisternis bestaat alleen door de afwezigheid van licht. Ondeugd werkt als een wolk voor de zon, het werpt een schaduw over je leven.
Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen, Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Vervolgd volgen

Vandaag staan we stil bij de onze broeders en zusters die zusters die vervolgd worden omdat ze Jezus volgen.

Systematische vervolging leidde in de tweede wereldoorlog ben tot de uitroeiing van de Joden, het volg van Jezus.

De eerste tekst hierover staat in Genesis 3:15 NBG

Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3:15 NBG

Dit is de kern van de vervolging, Het verhaal van Gods Reddingsplan na de zondeval.

 1. De zoon van de vrouw vermorzelt de kop van de slang,
 2. De slang vermorzelt de de kinderen van de vrouw, Het bijt hen in de hiel waardoor zij niet goed lopen.

Zij mochten geen vrienden worden, want dan zou het kwaad vermengd worden met het goede. Doordat de mensen en de kerk achtervolgd worden door de slang, gaan zij op zoek naar Iemand die  zij kunnen volgen, Iemand die hen kan redden van de slang die hun vijand is geworden.

En dat is er maar één. Dat is Jezus. Hij vermorzelde de slang door zijn overwinning aan het kruis en triomfeerde door zijn opstanding uit de dood. In de strijd tussen het leven en de dood kon de Dood kon het niet winnen van het Leven. Hij die Leven is, overwon de dood!

De vervolging is in eerste instantie niet gericht op mensen, maar gericht tegen Jezus die bij de mens betrokken is. De slang strijd via de mens en via de kerk tegen God. Zijn vermorzelen van de kerk is gericht om God te raken. Het is doelgericht om Jezus uit de mens te halen, of de mens bij Jezus vandaan te halen.

Handelingen 4:26 (HB) De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde.’

God gebruikt de mens om de slang te verslaan. Dit kan alleen de kracht van God doen die in ons en door ons heen werkt. Dit als de gelovigen afhankelijk wil zijn van God en niet afgeleid wordt door allerlei zaken van de wereld. De wereld is het domein van de slang. Zowel het goede als het kwade achtervolgt jou met één doel: Scheiding brengen! En dat vraagt een keus van jou, maar daarover later meer.

De vijand probeert Jezus dus los te maken van de mens(en). Dat is het doel van vervolging. In de gelijkenis van de zaaier lezen we een aantal voorbeelden die kunnen helpen:

Deze gelijkenis gaat over het Woord. Jezus is het Levende Woord

 • Jezus wordt geroofd voordat het aandacht krijgt (doordat andere zaken aandacht in plaats Jezus die het levende Woord is)
 • Jezus krijgt een grote ruimte, maar Hij mag niet blijven als het moeilijk wordt (dus moeite heeft effect)
 • Jezus draagt draagt bijna vrucht, maar wordt dan verstikt (dus drukte heeft effect)
 • Jezus is het fundament en draagt vrucht door een mensenleven (dit is maar een kwart van het zaad in dit verhaal)

De vervolgers zijn in vier groepen in te delen:

 • Andere geloven,
 • ongelovigen,
 • Medegelovige
 • Jijzelf (Edith Eger vertelt hoe zij zelf in de gevangenis zit en bleef zitten, achtervolgd door gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt)

Vervolging kan zich in verschillend vormen laten zien.

In de kern gaat het om de vervolging van Jezus;

 • Door geweld of agressie, bedreiging (werkt met boosheid en angst) afleiding 
  • Als er een kerk bedreigd wordt door geweld, zoals de aanslag tijdens de Pinkstermis in  Nigeria is het het geweld openlijk.
 • Door ratio en wereldgelijkvormigheid (werkt met begeerte en trots) verleiding
  • Als de kerk bedreigd wordt door comfort van deze wereld, het denken van deze wereld dan is Jezus niet zo nodig een keus maken om te volgen wordt uitgesteld. Ook dit is een keus.
 • Door meningsverschillen (liefdeloosheid en verharding) misleiding
  • Als er meningsverschillen zijn wordt je misleid en afgeleid van Jezus.
 • Door onze eigen trots of hoogmoed, het zelf God willen zijn. We denken dat we goed zitten maar dat is zelfmisleiding.want, 

Jezus vraagt juist of we ons leven af willen leggen. Het lijden (kruis) op ons willen nemen omwille van het Koninkrijk van God. Hij vraagt ons om ons af te keren van de wereld (het vijandelijke domein van de slang) en ons te richten op de hemel, het domein van de Vader.

God zelf zette de vijandschap in werking, zodat we zouden zien dat we Jezus nodig hebben om gered te worden van het kwaad buiten ons en in ons.

Hij kent ons hart beter dan dat we het zelf kennen.

God wist dat we het anders zelf zouden blijven proberen, zonder resultaat.

Je ziet hier een hart met prikkeldraad eromheen.

Prikkeldraad wordt gebruikt om anderen op afstand te houden. Het kan ook gebruikt worden om iets gevangen te houden wat je niet kwijt wil.

Prikkeldraad (of pinnekesdraad)

Gedrag uit angst is als het ware een prikkeldraad versperring, een Concerta, een rol zoals deze in het leger gebruikt wordt om belangrijke objecten te beschermen tegen indringers die willen inbreken. 

Je kunt het ook andersom gebruiken zoals bij een gevangenis. Dan wil je juist dat er iets opgesloten blijft en niet kan uitbreken. Zoals prikkeldraad oorspronkelijk ook bedacht is om koeien in een wei te houden.

Prikkeldraad verhinderd de doorgang. Dit kan naar binnen of naar buiten zijn.

Prikkeldraad wordt meestal door jezelf gebruikt, vooral als je iets wilt beschermen. Je houdt anderen op afstand.

Anderen kunnen ook prikkeldraad gebruiken, meestal kun je dan ergens niet bijkomen. Dan word jij op afstand gehouden door anderen.

Figuurlijk gezien kunnen we zelf prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat we niet willen dat anderen te dichtbij komen. 

Maar ook de vijand kan prikkeldraad om ons hart gelegd hebben, omdat zij willen voorkomen dat jij tevoorschijn komt, te dichtbij komt of eropuit gaat.

Dit figuurlijke prikkeldraad is gedrag, meestal uit angst, wat we vertonen om afstand te creëren of anderen op afstand te houden. De psychologie noemt dit verdedigingsmechanisme die ons onvrij maken.

De Bijbel noemt dit prikkeldraad soms geestelijke bindingen die ons onvrij maken. Een duidelijk voorbeeld komen we tegen in Psalm 18. Daar staat dat angst banden geeft.

Jezus vraagt niet of jij je sterk wilt maken of verdedigen. Hij vraagt je bereidheid om raakbaar, om kwetsbaar te durven zijn, zoals Hijzelf dat ook was en is. Wil jij je leven afleggen? Wil jij je kruis vanwege Hem dragen en Hem volgen, Dat lijkt eng maar is juist sterk!

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op Jezus vertrouwd is onaantastbaar.

Petrus heeft dit van Jezus mogen leren: en wij mogen het van Jezus en Petrus leren

Het verhaal van Petrus voor de Pinksterdag

Hij zocht naar Iemand die hem kon helpen, een Redder 

Petrus had ook angst in zijn hart, toen hij Jezus de eerste keer zag, werd hij diep geraakt door de heiligheid van God en zijn eigen zondigheid. Hij vroeg of Jezus weg wilde gaan.

Hij durfde niet voor Jezus uit te komen. Toen het hem gevraagd werd door de mensen, sloeg de angst toe. Terwijl hij zelf in zijn overmoed had geroepen te willen sterven met Jezus ( even voor de duidelijkheid, Jezus had het hem niet gevraagd, maar hij had het zelf genoemd)

Petrus moest bevrijd worden van zijn angsten en gevuld worden met de liefde van de Vader, die alle vrees verdrijft. En jij, welke angsten nemen ruimte in die Jezus toebehoort?

Op de Pinksterdag wordt Petrus vervuld van Jezus kracht door de Heilige Geest. De eerste gemeente ontstaat, de kerk is geboren. (De angst was er misschien nog wel, maar Petrus volgde niet meer de angst, maar Jezus.)

En leefde zij toen lang en gelukkig? Nee, nog niet.

Het lijden is nog niet klaar. Maar zij waren wel bevrijd van hun angst.

Op de belijdenis van Petrus wordt de `kerk van Jezus Christus gebouwd

Het verhaal van Petrus na de eerste Pinksterdag.

Met Johannes genezen zij de verlamde man bij de tempelpoort, en geven de opgestane Jezus de eer. Dit tot grote frustratie van de Sadduceeërs die niet in de opstanding geloofde. Zij starten de vervolging van de discipelen, omdat ze strijden tegen de opstanding van Jezus.

Zij proberen de discipelen bang te maken door hen te bedreigen, maar het lukt niet. 

Kort na de Pinksterdag werden de discipelen in de gevangenis gezet, maar God redde hen eruit

Zij werden geslagen en bedreigd, maar bleven spreken over Jezus, hun hart was vrij.

Petrus werd later nogmaals in de gevangenis gezet en hij sliep rustig, Jezus had gezegd dat hij oud zou worden, zijn tijd was er nog niet. Door een engel wordt hij op wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de gevangenis.

Het loopt niet altijd goed af. Stefanus wordt gestenigd, maar zijn hart was vrij

Gelovigen worden vervolgd door Saulus, maar hun hart is vrij

Zij vluchten wel naar Antiochia, maar hun harte is vrij. Ze blijven spreken en daar onstaat een kerk, waardoor de toenmalige wereld bereikt werd. Hoe meer de kerk vervolgd wordt, hoe harder zij groeit. (Dit zien we nog steeds in landen waar de openlijke vervolging hopelijk aanwezig is.

Het is niet de vraag of we vervolgd worden. Maar hoe?

Als je niet vervolgd wordt is er waarschijnlijk zo weinig Jezus in jou te vinden dat je de moeite niet waard bent voor de slang om achter je aan te gaan. Of je draagt geen vrucht. Of hij weet dat je verstrikt zit in deze wereld. (Voorbeeld oudejaarsdienst)

God zelf heeft ingesteld dat de kerk vervolgd wordt, lazen we in Genesis 3:15

Hoe de kerk vervolgd wordt, verschilt.

Als de kerk niet vervolgd wordt, heeft  de kerk het geen betekenis voor het koninkrijk van God. Dit lezen we ook als waarschuwing in Openbaringen 3.

De grote vraag is dus niet of je vervolgd wordt, maar of je hart vrij is. Vrij van angst, (verdriet en boosheid) Zodat het vol kan zijn van Jezus en Hij zijn Geest kan kan laten stromen naar deze wereld, de wereld die zo hard Jezus nodig heeft.

Hoe ga je om met vervolging?

Als we dan niet aan vervolging kunnen ontkomen, dan is het wel goed om te weten hoe we met vervolging om leren gaan. (Dit kunnen we leren van de broeders en zusters die openlijk vervolgd worden)

Viktor Frankl, een joods psychiater overleefde het concentratiekamp. Hij leert dat we niet onze omstandigheden kunnen bepalen, maar dat alleen wij de keuze maken hoe we ons gedragen in die omstandigheden.

De bijbel zegt dat we ons hart moeten bewaken, omdat daar de bron van leven is. Boosheid, angst en verdriet kunnen we met Jezus hulp verwerken en loslaten.

Kijk vooruit, zoals Jezus deed. Hij heeft het kruis kunnen verdragen omdat hij verder keek, en de heerlijkheid zag waar hij naar op weg was  Hou jezelf en elkaar voor dat het lijden een keer stopt

Dank God onder alle omstandigheden en zeker ook bij lijden wat je meemaakt doordat je Jezus volgt.

Houdt vol met elkaar! De eerste gelovigen zochten elkaar steeds op, braken het brood met elkaar, aten met elkaar, deelden hun goederen met elkaar, baden met elkaar. Waar broeders in liefde samenwonen, daar gebied de Heer zijn zegen.  Samen heft de scheiding op.

Wat kun je nu doen?

Als je het Woord voor jou is en je weet dat Jezus iets van je vraagt, dan mag je een stuk van het prikkeldraad knippen. 

 • Als teken dat je wilt breken met gedrag wat voortkomt uit angst.
 • Als teken dat je kiest om op Jezus te vertrouwen. Dat lijkt kwetsbaar, maar is in werkelijkheid de grootste kracht. Als je hart vrij is, dan ben jij vrij en is heeft Jezus de ruimte om door jouw leven heen te werken en anderen te bereiken die lijden onder de vervolging.
 • Dat is de keus die jij maken. Jezus volgen, ook in de vervolging. Als je dat wil mag je voor als symbolisch teken voor jezelf een stuk van het prikkeldraad afknippen.
Geplaatst in Studies | Getagged , | Een reactie plaatsen

Onderwatermysterie

Zittend aan de waterkant zie ik kringen aan het watervlak verschijnen, veroorzaakt door een zwemmende vis onder de oppervlakte. De beroering van het water verraadt zijn aanwezigheid. Er is geen zicht op wat zich onder het wateroppervlak afspeelt, noch door welk wezen dit veroorzaakt wordt.

Dit is net zo’n mysterie als de hemel. Je kunt geen kijkje nemen in deze dimensie en tegelijk kun je wel bewegingen uit dit mysterie waarnemen.

Dat is voor mij de schoonheid van het mysterie, Het is er wel maar ik zie het (nog) niet. De mysterieuze schoonheid van het on-ontdekte.

Vandaag herdenken we de Hemelvaart van Jezus Christus. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Gelukkig zie ik soms bewegingen. Net als kringen aan het wateroppervlak.

Geplaatst in Korte bedenksels en verhalen | Getagged , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tweeluik: prikkeldraad en kokosnoot.

Na zijn opstanding met Pasen bereidde Jezus zijn discipelen voor op Pinksteren. 

Hij weet wat als geen ander wat er gaat komen en wat er nodig is. Hij wist hoe de discipelen persoonlijk in de geestelijke vrijheid konden leven. Een vrijheid die ze nog niet eerder gekend hebben. Deze geestelijke vrijheid zal na Pinksteren altijd beschikbaar, zijn ondanks soms beroerde omstandigheden en vervolgingen. In en door deze geestelijke vrijheid van de discipelen breekt ook het evangelie door, krijgt het ruim baan en bereikt de hele toenmalige wereld.

Jezus wil ook jou voorbereiden op de komende tijd. Hij weet wat er gaat komen, wat jij en wij nodig hebben om in die geestelijke vrijheid te blijven staan, ondanks beperkingen, moeilijkheden, beproevingen, vervolging of oorlog. Hij weet dat het evangelie baan breekt in onze tijd als de Geest kan gaan stromen.

Vorige week ging het over menselijk gedrag wat als prikkeldraad functioneert om anderen op afstand te houden. We zagen hoe angst, boosheid of verdriet ervoor kunnen zorgen dat we wegblijven uit het contact met de ander en uit contact met God.

 • Thomas was zo vol van verdriet dat hij zijn hart afschermde door zichzelf te isoleren. Hij was alleen met al zijn verdriet. Hij mistte daardoor de eerste ontmoeting met Jezus.  Zijn hart was afgesloten voor een nieuwe boodschap. Hij merkt waarschijnlijk niet eens dat het goed nieuws is.
 • Petrus had Jezus verloochend. Door zijn ontkenning schiep hij afstand tussen hemzelf en anderen mensen. Maar ook afstand tussen hem en Jezus.

Waar we vorige week naar verdedigend gedrag hebben gekeken waarmee afstand wordt gecreëerd, kijken we vandaag naar het harde innerlijk, onze zondige menselijke natuur, die verbroken moet worden voordat het geestelijke leven kan gaan stromen.

 In deze tweeluik staan we vandaag stil bij de les die we van de kokosnoot kunnen leren.

En bij Petrus

Petrus heeft dit allemaal gezien. Hij was er de eerste ontmoeting met Jezus wel bij en gelooft dat Jezus is opgestaan. Maar wat moet hij nu met Jezus? En nog belangrijker, wat wil Jezus nog met hem? Dit is nog niet besproken en het houdt Petrus waarschijnlijk meer bezig dan hem lief is. Hij heeft gezien hoe Jezus Thomas hielp om in zijn verdriet ruimte te creëren voor een nieuw perspectief. Maar Jezus heeft hem nog niet persoonlijk gesproken, terwijl hij wel aanvoelt dat de verloochening wel tussen hen in is komen te staan.  Hij heeft tenslotte gezegd dat hij geen discipel van Jezus is. Het mooie van Petrus is dat hij doet wie hij is. 

In Johannes 21:3-4 lezen we het volgende:

Simon Petrus, Tomas Didymus, Natanaël uit Kana in Galilea, de twee zonen van Zebedeüs en nog twee van Jezus’ leerlingen waren bij elkaar.

Simon Petrus zei tegen hen: “Ik ga vissen.” Ze antwoordden: “We gaan met je mee.” Ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets.

Petrus, ongedurig als hij is, moet iets doen met zijn energie en besluit om te gaan vissen. Het oppakken van zijn oude beroep kan gezien worden als het loslaten van een roeping en veroordeling oproepen omdat hij zijn bediening loslaat.

Met een beetje mildheid zou je ook kunnen zeggen dat Petrus op weg is gegaan naar zijn eigen hart en hier een eerste stap in zet, door los te laten wat hij zou graag vast wilde houden en dit ook heel krampachtig heeft geprobeerd. Hij komt tot acceptatie dat hij niet geschikt is om discipel te zijn van Jezus en accepteert de consequentie: de rest van zijn leven doorbrengen op het water als visser.

Vasthouden of loslaten

Soms is het goed om scherp te bezien of we iets vasthouden wat we beter los zouden kunnen laten, zodat de Heer onze lege handen kan vullen. 

Abraham werd ook gevraagd om het liefste wat hij had te offeren, op te geven, los te laten.  Hij vertrouwde meer op God dan op wat ook. Door deze daad van geloof werden zijn handen rijkelijk gevuld en gezegend.

Abraham had een lang leven met worstelingen achter de rug, voordat hij op dit punt uitkwam waarin hij leerde om zijn God in alles te vertrouwen. Hij wordt nu de vader van de gelovigen genoemd, maar ook bij hem ging dat niet van een leien dakje.

En dat is het is het verhaal van ons mensen. Niets gaat meer vanzelf of zonder moeite.

Van het begin

Adam en Eva leefde in het paradijs. Onbevangen en onbedekt. Toch voelde ze zich niet kaal of bekeken. Hoe komt dit? Ze waren bekleed met een volheid die de Schepper hun heeft gegeven.

Dan komt er een moment dat ze zich omdraaien en niet naar de Schepper luisteren maar naar een schepsel die de volheid van de Schepper aan de kaak stelt door een subtiele vraag die twijfel zaait. Zij vertrouwen het schepsel meer dan de Schepper en daarmee komt er een barst in de volheid waarmee ze bekleed zijn. Ze raken iets kwijt waarvan ze niet wisten dat ze het hadden.

Het gevolg is dat zij zich kaal en naakt voelen, doordat er een bekleding ontbreekt. Zij gaan zich bekleden met alternatieven. In dit geval maken ze schorten van vijgenbladeren. Ook verstoppen zij zich in de bosjes, om zich te bedekken.

Voortaan gaan zij door het leven bekleed met vellen van dieren, die hun leven opgeven om hun van een bedekking te voorzien. Een beeld van wat Jezus later zou doen om hun een nieuwe bekleding te geven. De gelovigen worden bekleed met een kleed van gerechtigheid, en krijgen nieuwe witte klederen als ze gestorven zijn.

Door de eeuwen heen zijn de mensen steeds beter geworden in het zichzelf bedekken, lees verstoppen achter en bekleding wat meer op een schild of pantser lijkt.  Al het bedekken heeft geleid tot een harde schil om ons heen, waardoor Jezus en anderen niet dicht bij ons kunnen komen. We staan anderen niet meer toe om contact met onze geest te hebben, we zijn bang voor intimiteit geworden.

De schil om ons hart is stug en hard geworden. Het is versteend. Ieder gevoel of flexibiliteit is eruit verdwenen. Het is zo dood al een pier geworden. 

De hardheid van ons mensen

Dit zegt Jezus tegen de farizeeërs als ze hem vragen waarom Jezus zegt dat je niet mag scheiden terwijl Mozes een scheidbrief heeft ingesteld.

Marcus 10:5

En Jezus antwoordde hun: Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven.

Hij zegt dit niet alleen tegen de farizeers, maar ook tegen de discipelen na zijn opstanding

Marcus 16:14

Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.

Dit zegt de profeet Ezechiel tegen zijn luisteraars:

Ezechiel 11:19

Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

Jezus wil ons graag die harde schil om ons hart helpen doorbreken, zodat hij contact met onze geest kan hebben. Zodat wijzelf ook contact met onze geest kunnen hebben en via onze geest contact weer in contact komen met Gods Geest, om vandaaruit het volle geestelijke leven te leven tot zegen voor anderen.

Geestelijke schema van de vrijmaking van de menselijke geest

Als we dit in een schema zetten ziet het er zo ongeveer uit:

Gods Geest geeft via ons geest kracht aan onze ziel die zich uitdrukt met het lichaam.

God is geest en heeft contact met onze geest. Onze geest draagt onze ziel, zoals we en jas dragen. De ziel kan zich uitdrukken door een lichaam. 

Door de zondeval is de verbinding tussen Gods Geest en onze geest verbroken. We gingen ons bedekken en de focus verandert naar de omstandigheden, waarvandaan angst, verdriet, ellende, ziekte en allerlei onreinheid en onrecht op ons afkomen. 

Omdat we daardoor niet geraakt willen worden hebben we van onze ziel een harnas gemaakt om ons innerlijk, of wat daarvan over is, te beschermen tegen de omstandigheden.

God is niet in beeld voor ons, maar `hij is er wel.  Hij is tot ons gekomen in de mens Jezus. Jezus is is met Pasen opgestaan, heeft daarmee de prijs betaald, maar ook de overwinning behaald op de dood. 

Door dat te accepteren wordt de geestelijke relatie met God weer hersteld. Zijn Geest kan stromen. Om te leren leven uit deze geestelijke bron van God, moet de harde schil verbroken worden.

Moeilijke omstandigheden, problemen, pijn en lijden helpen om door de schil heen te breken. Anders gezegd: wij breken niet door de schil heen, maar komen op een punt waard we ons willen laten verbreken. 

Zoals Abraham bij het offer van Izaak, zoals Thomas bij de ontmoeting met Jezus. 

Voordat we gaan kijken hoe Petrus een ontmoeting met Jezus heeft, kijken we eerst hoe we er als mens mee om kunnen gaan.

De les van de kokosnoot

We vergelijken ons met een kokosnoot, om dit proces te verhelderen. Een kokosnoot voelt ruw aan de buitenkant. Hij is hard en ruw, dus dat nodigt uit om wat aan de buitenkant te gaan doen. Dat is onze menselijke drang sinds we ons zijn gaan bedekken. We gaan met de menselijke kant bezig om die te verbeteren. We zetten ons beste beentje voor en tonen ons van de gunstige kant. We zijn graag bezig met de menselijke kant, de buitenkant.

Soms weten we dat de scherpe kantjes er wat af moeten

Of dat we bijgeschaafd moeten worden

Of dat we wat aan de ruwheid moeten doen, door het wat gladder te maken.

We poetsen onszelf op en doen ons best om zo goed mogelijk te zijn voor God.

Soms verven we de buitenkant op om mooier te lijken. Meestal doen we dit met eigenliefde, eigengerechtigheid. bijvoorbeeld heel vroom en religieus gedrag.

Dit was wat Jezus zei over de farizeeërs die hier goed in waren. 

Mattheus 23:27

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Bij Jezus gaat het om de bereidheid om Hem toe te laten, en om anderen toe te laten.

Hiervoor is het nodig om je menselijkheid te laten verbreken. Daarmee bedoel ik niet dat je moet toestaan dat je als mens alles moet toestaan van andere mensen. Daarmee bedoel ik wel dat je toestaat dat God je wil verbreken. Soms gebruikt Hij hier andere mensen voor.

Verbrokenheid geeft echte vrijheid

Het gaat om de binnenkant, daardoor moet de buitenkant verbroken worden.

David had dit ook al begrepen, en zingt dit in zijn psalm. Na een dieptepunt in zijn leven waarin hij geprobeerd heeft om zichzelf op te poetsen, geeft hij zich over aan God.

Psalm 51:17

Berouw is het offer dat u verlangt. Een gebroken, een verbrijzeld hart veracht u niet, mijn God.

En dit is het vervolg:

Psalm 51: 12

Schep mij een rein hart, o God, 

en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

 (13) Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht 

en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

 (14) Geef mij de vreugde over Uw heil terug, 

ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.

 (15) Dan zal ik overtreders Uw wegen leren 

en zondaars zullen zich tot U bekeren.

We gaan terug naar Petrus.

Na een nacht geen visje gevangen te hebben gaat Petrus met zijn makkers terug naar de oever. Daar zien ze een man die notabene om de vis vraagt wat ze niet hebben. 

Als ze dit aangeven, krijgen ze het advies om het net aan de andere keer uit te gooien, waar het vervolgens barstensvol met vis zit. Johannes heeft als eerste door dat dit een herhaling is van een eerdere wonderlijke visvangst. Petrus ging terug naar de basis, naar de plek waar het begonnen was. Zo mooi dat Jezus heel geduldig  ook weer voor vandaan begint. Wat zal Petrus gevoeld hebben? De eerste keer werd Petrus uit de boot geroepen om Jezus te volgen. Nu springt hij zelf uit de boot, Jezus tegemoet.

Als ze later aan het strand genieten van hun maaltijd, gaat Jezus op zoek naar het hart van Petrus. “Petrus, Heb je mij onvoorwaardelijk lief, meer dan de anderen?” De vraag klinkt als een scherp tweesnijdend zwaard door de koele morgen heen. Een zwaard waar niet aan te ontkomen is. Het doorklieft de ziel en legt de werkelijke waarheid bloot. Net zo bloot als Adam en Eva waren in het paradijs. Maar let op; Als Jezus het vraagt voelt het niet leeg en kaal, maar gevuld met de ontzagwekkende Goddelijke liefde en genade.

Petrus voelt het. Hij wilde de beste discipel zijn, hij voelde zich vaak de beste discipel, met het beste antwoord en hij dacht dat hij de beste discipel was. Jezus breekt hier met een gerichte vraag doorheen. “Petrus, heb jij mij onvoorwaardelijk lief, meer dan de anderen?”

Petrus wordt verdrietig en zegt dat hij van Jezus houdt als een vriend. 

Nogmaals vraagt Jezus “Petrus, hoe je echt onvoorwaardelijke van mij?” De tweede slag in de strijd om zijn hart. (Let op dat hij het “meer dan de anderen” weglaat bij deze vraag)

Nogmaals antwoord Petrus dat hij van hem houdt als een vriend. 

En dan vraagt Jezus voor de derde maal, in een laatste poging om zijn hart te bereiken. Deze vraag van Jezus breekt het hart van Petrus en al zijn pijn en teleurstelling stromen eruit en de liefde van Jezus stroomt erin: “Petrus, kun je van mij houden als van een vriend?” Petrus voelt Jezus liefde in de gebrokenheid van zijn bestaan. Doordat Jezus af kon dalen naar hem, terwijl hij zichzelf probeerde op te poetsen en zichzelf groot te houden voor Jezus. Deze ontmoeting breekt de harde schil om het hart van Petrus. Hij huilt. Het zijn ook tranen van vrijheid.

Dan zegt Jezus tegen hem; Volg mij!

We kennen het vervolg. Dit verbroken hart stroomt op de Pinksterdag vol als het contact maakt met de Heilige Geest en de Geest kan aansluiten bij de geest van Petrus die door het verbroken hart de wereld in kan stromen bij de meest effectieve preek uit de geschiedenis, waarbij 3000 mensen tot geloof komen!

En nu jij

En diezelfde Jezus vraag vandaag ook aan jou: “Mijn geliefde, kun jij van mij houden zoals je van een vriend houdt?“

“Dan zal ik doe onvoorwaardelijk van jou kan houden, je leren om lief te hebben op mijn manier” “Ik zal je helpen om uit je harde schil te breken die je gevangen houdt”

En diezelfde Jezus vraag vandaag ook aan jou: ‘Mijn geliefde vriend of vriendin, wil jij mij volgen?

Misschien heb je zitten luisteren en bedacht: Dit is niets voor mij. Dat zou kunnen. Wat er met Petrus gebeurde is heftig en past bij Petrus. Jezus moest bij Petrus de harde schil op een stevige manier kraken. Dit ging op een onnatuurlijke manier en was nodig omdat Petrus een harde noot was om te kraken.

Maar er zijn twee manieren om de harde schil, de bedekking die we om ons heen hebben te verbreken. De meest natuurlijke is de weg van de graankorrel. 

Johannes 12:24-25 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven

Namens Jezus mag ik je vragen of jij je menselijke schil wil laten verbreken, zoals een graankorrel of ene ander zaad, in de aarde zijn harde schil zacht laat worden, zodat het leven wat er aan de binnenkant zit tevoorschijn kan komen en vrucht kan dragen.

We hebben gezien hoe Jezus Thomas en Petrus voorbereidde op Pinksteren. We horen dat Jezus vraagt om Hem te volgen.

Thomas en Petrus zijn gestorven.

Daarom vraagt Jezus het nu aan jou. We gaan op weg naar Pinksteren, Jezus heeft je nodig.

Als jij Jezus nog niet kent, ga ik straks voor je bidden. Als je hem wel kent mag je hem volgen. Als je dat wil mag je straks een noot pakken. Die is wat makkelijker mee te nemen dan een kokosnoot. Neem hem mee, als symbool dat Jezus de weg weet voor jouw harde schil. Je kunt hem thuis kraken, of hem zaaien in de grond. 

Wat je ook doet, als jij toestaat dat Jezus aan het werk mag, zul  geestelijke vrijheid gaan ervaren als nooit tevoren en je zult vrucht gaan dragen.

Amen!

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen