Oorblazer PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Oorblazers

 

Woordenboek

Een oorblazer is een opruier,

een kwaadspreker.

Oorblazerij is geroddel.

 

In de groep (en het team) wordt veel gesproken. Met name over de gang van zaken, over de leiding, en over hoe het anders zou moeten.

Dit is niet erg als het opbouwend is en er stappen tot verbetering worden gezet.

Het is erg als het niet opbouwend is voor de ander, voor de omgeving en voor de oorblazer.

 

Bijbel.

Want ik vrees, dat ik misschien bij mijn komst u niet zó zal vinden, als ik wens, en zelf door u zó zal gevonden worden, als gij niet wenst. Ik vrees voor twist, naijver, opwellingen van toorn, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwatenheid en ongeregeldheden. (2 Korinthiërs 12:20 NBG51)

 

..oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; (Romeinen 1:30 NBG51)

 

Er is kracht in het gesproken woord, zeker als het in je oor geblazen wordt. Het is als een storm. Als er negatieve woorden in je oor geblazen worden, moet jij de storm tot bedaren brengen door het spreken van een ander woord.

Door negatieve woorden kan de twijfel opsteken, zoals Jacobus het zegt:

Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. (Jakobus 1:6 HTB)

 

Let op wat je zegt, ook al is het om je eigen ongenoegen kwijt te kunnen. Ik heb ontdekt dat ik daarmee soms anderen in onzekerheid breng, doordat de woorden die ik gesproken heb, hun eigen leven gaan leiden. Het is bij een verkeerd woord als een kussen van dons. Als je het dons uitstrooit van een flatgebouw, krijg je het nooit meer terug.

Je kunt het ook vergelijken tandpasta uit een tube knijpen. Dit is zo gedaan, maar ongedaan maken is onmogelijk.

 

 

Wie zijn tong bedwingt, behoudt zijn leven,

maar lichtvaardig spreken wordt bestraft.

(Spreuken 13:3 HTB)