In His Love- Huwelijk PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

In His Love - Huwelijk

 

Thema.

Een afspiegeling van de relatie die God heeft is te vinden in het huwelijk. Het huwelijk is een geheim. Het huwelijk heeft het geheim van God in zich.

Doel.

Ontdekken dat het huwelijk een goddelijk principe is.

Een huwelijk groeit alleen via de principes die God geeft.

Principe.

In de naam van God zijn de naam van de vrouw verborgen. De naam van de man en de vrouw vormen de godsnaam. Dit geeft dan gelijk aan waarom het huwelijk heilig is, want God is heilig.

Een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen, of meer dan twee, of met een dier, is geen huwelijk in de zin zoals God het bedoeld. Het ontheiligt God en heeft niet de kracht die het kan hebben op de manier zoals God het heeft bedoeld.

God kan zich, voor wat betreft het huwelijk, niet  kwijt aan deze mens zoals Hij voor ogen had.

Werkwijze.

God is een, en te onderscheiden in de Vader,  de Zoon en Heilige Geest.

Het huwelijk is een drievoudig snoer, God , de man en de vrouw. Ze zijn niet te scheiden, niet zonder zeer grote schade te doen.

  • De mens bestaat uit man en vrouw en vertegenwoordigen het beeld van God
  • De man is geroepen om verantwoording te nemen en Christus te vertegenwoordigen.
  • De vrouw is geroepen om door gebed mannen en vrouwen van Christus voort te brengen en de Bruid van Christus te vertegenwoordigen
  • De vrouw vertegenwoordigd Gods moederhart, de man Gods Vaderhart

Beide vertegenwoordigen ze het beeld van God en maken ze het lijken op God compleet.

 

Gods principe is dat de man zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aanhangt en één vlees met haar is.

Dit is een goddelijk principe van losmaken van ouders, zelf verantwoordelijk zijn en eigen, vrije keuzen kunnen maken.

1. Uit vrije keuze kan een partner gekozen worden, die officieel gehuwd wordt. Het wordt dan voor de hele wereld duidelijk dat zij exclusief bij elkaar horen.

2. Het huwelijk is een verbond. Een bewust besluit zonder van te voren de gevolgen te overzien. Het besluit om te leven voor de ander en deze op te bouwen zodat die ander boven zichzelf uitstijgt. Als beide die doen, zal zowel het huwelijk als de partners een ongekend hoog niveau kunnen bereiken.

3. Daarna is het tijd voor seksuele gemeenschap. Man en vrouw hebben zich aan elkaar verbonden en genieten van elkaar, zowel geestelijk, als vriendschappelijk als lichamelijk. Het huwelijk is uniek, omdat het ook het lichaam deelt.

 

In de veiligheid van het Huwelijk kan een kind geboren worden, dat zich geborgen en gewenst weet.  Het kan alle basisliefde (storge) ontvangen die het nodig heeft en veilig leren om vriendschappen aan te gaan.

Het kind heeft in zijn ouders een goed rolmodel hoe het zelf later te doen in het huwelijk.

Dit is een doorgaande lijn. Steeds weer verlaten kinderen het ouderlijk gezin om zelf een gezin te stichten. Dit is de wens van God altijd al geweest. Dit is ook de wens van de meeste mensen, ze verlangen naar huisje, boompje, beestje. Ze bedoelen daar een gelukkig en huiselijk gezinsleven mee.

 

Vraag om over na te denken

Als je wel een partner hebt waar je mee samenwoont zonder huwelijksbelofte, wat is dan de reden dat je niet uit liefde voor hem of haar gehuwd bent?

 

Opdracht.

Als je geen partner hebt, maar je bent wel op zoek: wat heb je te geven?

Maak eens een lijstje.

Als je een partner hebt, gehuwd bent of samenwoont: wat ontbreekt er aan de relatie?

Bedenk drie acties om dit te verbeteren.

Als je alleengaand bent, ben je vol van de liefde van God, aan wie kun je liefde delen?