In His Love- Basisliefde PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

In His Love – Storge liefde (basisliefde)

 

 

Thema: Storge liefde is de basisliefde.

Ieder mens is gemaakt om liefde te ontvangen. Zonder liefde kan een mens niet leven. Het ontbreken van storge liefde geeft problemen.

 

Doel: Door storge liefde leert het kind wat liefde ontvangen is.

Ontdekken waarom het ontvangen van storge liefde zo belangrijk is in de gezonde geestelijke en emotionele ontwikkeling.

 

Principe.

Ieder kind mens is geschapen om liefde te ontvangen. Als een mens liefde ontvangt kan er een wederkerigheid tot stand komen, waardoor de gever liefde terugkrijgt. Zo ontstaat er een wisselwerking, een liefdevolle relatie van schenken en ontvangen.

 

Uitleg.

Gewenst

De bijbel geeft aan dat we in gedachte al in het hart van God waren voor de grondlegging  der wereld.

      Efeze 1: 4-5

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

 

Een kind wat verwekt wordt in een liefdevolle huwelijksrelatie heeft een goede start. De conceptie is als het ware het vuurwerk van het liefdesfeest wat werd gevierd in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.

 

Niet ieder mens heeft deze goede start. Door de val van de mens in het paradijs is er juist op dit gebied een groot probleem ontstaan.

Weet wel als je niet door natuurlijke ouders gewenst was, of als je niet door en in liefde verwekt bent, God je heeft gewild. Jij bent geen foutje, ook al ging er veel mis.

           

God heeft ieder mens bedoeld, gewild en heeft een plan voor dit mensenleven. Hij heeft zelfs een boek geschreven, voordat je bestond

            Psalm 139:16

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

 

Gods basisprincipe

Gods principe van liefde is dat God zo vol van liefde is dat Hij niets nodig heeft, maar de liefde graag wil delen met anderen.

Gods principe voor ouders is dat de ouders zo vol liefde zijn dat ze niets nodig hebben van het kindje, maar het kindje onvoorwaardelijk liefde kunnen geven, omdat ze zelf meer dan genoeg hebben.

De ouders zijn er voor het kindje, het kindje is er niet voor de ouders of om de ouders gelukkig te maken.

In een gezonde ouder-kind relatie komt er gelukkig wel een wederkerigheid op gang.

 

Hechting

Tijdens de zwangerschap kan het ongeboren kind de liefde van de ouders al ervaren. Dit neemt het kind waar en vormt hem al. Het kindje voelt al of het gewenst is of niet, of het goed is of niet goed. (soms kan de timing niet prettig zijn, bijvoorbeeld door een onverwachte natuurramp. Het kindje kan de bezorgdheid van de ouders niet plaatsen, maar kan het wel op zichzelf betrekken)

 

Na de geboorte is het belangrijk dat het kind direct de moeder lichamelijk kan voelen, als het uit de veiligheid van de baarmoeder is. De bevalling is een traumatische reis voor een baby, de veiligheid , koestering en de liefdevolle aanraking van de moeder brengt het kindje weer tot rust.

Als het kind te eten krijgt als het pijn van de honger voelt, gekoesterd wordt als het zich alleen voelt,  een schone broek als de billen vervelend voelen, dan gaat het veiligheid voelen.

 

Uitwisseling

De ouders geven het kind liefde, het kindje ontvangt het. Als het goed gaat komt er wederkerigheid en gaat het kindje teruglachten. Als het ziet dat de ouders dit prettig vinden en het belonen, zal het vaker iets gaan teruggeven.

Zo ontstaat er een wederkerigheid in geven van genegenheid, erkenning en liefde. Het kindje wordt bevestigd en raakt daardoor gehecht.

Het merkt aan alles dat het er mag zijn. Het heeft deze liefde nodig om later op ontdekking uit te gaan.

 

Problemen

Onveilig basisgevoelonveilig basisgevoel

Als het kind niet gewenst is, als het boze woorden krijgt, als ouders vaak ruzie maken, als het honger heeft of lang alleen ligt met een vieze luier raakt het kind onveilig gehecht. Het heeft dan moeite om zich te hechten aan mensen die belangrijk zijn, omdat het onveilig en onbetrouwbaar/onvoorspelbaar is voor het kindje.te reacties op, waardoor gevoel van onveiligheid versterkt wordt, het zich ongewenst voelt en een basisgevoel van verwerping kan ontstaan.

 

Onstabiele relaties

Het kindje zal dan moeite hebben om de omgeving te gaan ontdekken en kan zelfs zijn leven lang worstelen met gevolgen van een basisgevoel van niet geliefd zijn.

In zijn relaties probeert het dan onbewust de liefde te ontvangen die het heeft gemist. Relaties komen hierdoor onder druk te staan en gaan vaak stroef. Opnieuw wordt dan de afwijzig gevoeld als de gewenste liefde uitblijft. Teleurgesteld gaat men vaak op zoek naar de volgende persoon die hen liefde en bevestiging wil geven.

 

Herstel

Mensen met een onveilig basisgevoel hebben herstel nodig. Jezus is in staat om zelfs op volwassen leeftijd het negatief basisgevoel te herstellen. In deze situatie zou je je hart kunnen vergelijken met een vergiet.hart lek als een zeef

Omdat er in het verleden geen bodem in het hart is gelegd,

valt alle liefde die de gegeven wordt door het hart heen in een bodemloze put.

Jezus kan genezen zodat er alsnog een bodem in je hart gelegd wordt.

Die liefde die God je geeft kan dan in het hart opgevangen worden, net als de liefde die mensen je geven.

 

Plaatsvervangend liefde.

De tijd van de storgliefde is de vroege kindertijd.

Als deze voorbij is kan het niet meer overgedaan worden.

Jezus kan plaatsvervangend liefde geven. Zodat het gat van de ontbrekende storge liefde alsnog wordt gevuld.

Er kan dan alsnog een gezond basisgevoel ontstaan.

 

Hiervoor is het wel nodig om:

  • ouders en/of andere belangrijke mensen te vergeven
  • Ook moet je de wens loslaten om alsnog van hen die basisliefde te krijgen
  • Zet ze vrij van de claim die je naar hen hebt, omdat ze niet hebben gegeven wat je nodig had.
  • Stel je open voor herstel door Jezus en ontvang de liefde van God de Vader.
  • Stel je open voor mensen en ontvang de liefde die ze willen geven.
  • Ga mensen God liefhebben en ga de mensen om je heen liefde geven, als ze dit nodig hebben.
  • Dit zal voor jezelf tot zegen zijn. 

 Vragen en opdracht.

Waar heb je liefde gemist?

Van wie heb je liefde gemist?

Wil je dit loslaten?

  • Doe dit door het in gebed aan Jezus te vertellen, het liefs met iemand erbij.
  • Spreek uit dat je de liefde van God wil ontvangen en stel je ervoor open dat Hij je gaat herstellen.
  • Ga liefde uitdelen aan anderen om je heen en ontmoet de zegen.

Bemoediging;

    Jeremia 31:3b-4

Ik heb je altijd liefgehad,

mijn liefde zal je altijd vergezellen.

 

Ik breng je weer tot bloei.

Je zult weer dansen in de rei

en de tamboerijnen laten klinken.