In His Word-persoonstudie PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

In His Word - persoon studie

 

Manier: Het bestuderen van een persoon uit de bijbel, waar je meer van wilt weten of waar je iets van jezelf in herkent.

Door een zoektocht naar alles wat er over deze persoon te vinden is in de bijbel en aantekeningen te maken  over zijn karakter, kenmerken, sterke eigenschappen en kracht, maar ook zwaktes en fouten.

 

Principe: ontdek wat bijbelse personen dreef.

Door een persoon uit de bijbel te bestuderen kun je lessen voor je eigen leven leren.  De bijbel is ook een boek met voorbeelden. Iedere persoon heeft een leerweg. Door dit te bestuderen kun je meevoelen met de persoon en kun je ontdekken waardoor deze persoon slaagt of faalt. Samen met God kun je werken aan positieve veranderingen in je groeiproces.

 

Doel

Leren ontdekken hoe personen in de bijbel met hun karakter, sterkte en zwakte omgingen

Leren ontdekken hoe zij werden gevormd

Leren ontdekken hoe God met hen op weg ging

Ontdekken dat het mensen waren zoals jij en ik.

Deze ontdekkingen met Gods hulp toepassen in je eigen leven.

 

Werkwijze

 1. Kies een bijbels persoon die je wilt bestuderen
  1. Kies een persoon die niet heel veel wordt genoemd, anders wordt de studie erg groot.
  2. Pas op dat er niet meerdere personen zijn met dezelfde naam( er komt 30 maal een Zacharias voor in de Bijbel, Maria 7 maal)
 2. Zoek alle teksten op die je kunt vinden over deze persoon
  1. Gebruik een concordantie of een online bijbel.
 3. Lees en schrijf je indrukken op
  1. Luister ook naar je hart en gevoel
 4. Herlees en maak een levenslijn
  1. je kunt een tijdbalk maken
  2. je kunt ook een lijn maken met hoogte en dieptepunten (hier moet je echt een voorbeeld aan toevoegen want dit is onduidelijk)
 5. Herlees en leef je in deze persoon in (trek zijn schoenen aan en stel je voor dat jij deze persoon bent of dat je met hem optrekt), maak een beschrijving van zijn persoonlijkheid.
 6. Herlees en schrijf op hoe bijbelse principes werken bij deze persoon
 7. Schrijf een aantal leerpunten op die opvallen bij deze persoon
  1. Het kan helpen om hoofdpunten samen te vatten.
 8. Maak een persoonlijke toepassing
  1. Specifiek, helder en meetbaar
  2. Uitvoerbaar met haalbare doelen, binnen een realistische tijd.

 

Samenvatting & tips

Begin met enkele bekende personen, bijvoorbeeld Abraham, Jakob, Jozef, Hannah. Kleine Profeten.

Of neem personen waar maar weinig over gesproken wordt; Deborah, Martha, Lot,

Als je een beetje ervaring hebt, kun je personen nemen waar een uitgebreidere studie voor nodig is. Denk dan aan Mozes, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Paulus.

 

Voorbeeld -Bijbelstudie Persoon

1. Abisai

 

2. 1 sam 26:6-9, 1sam 2:18-2:24, 1 sam 3:30, 2 sam 10;10-14,1 Sam 16:9-11, 2 sam 18:2-12, 2 sam 19:21, 2 sam 20:6-10, 2 sam 21:17; 2 sam 23:18, 1 Kronieken 11:20

 

3. - Abisai was een zoon van Davids stiefzuster Zeruja en een broer van Joab {#1Kr 2:16}. Hij was een ondernemend, trouw en ijverig man, maar David moest dikwijls zijn onstuimigheid afremmen en durfde zijn overtredingen niet altijd te bestraffen

Abisai ging met David mee naar de legerplaats van Saul om zijn speer en waterkruik te halen, Abisai wil Saul doden.

- Veel later, in een oorlog tegen de Filistijnen, redde hij Davids leven {#2Sa 21:17}.

 Hij gold als een held die zijn speer over 300 verslagenen uitstrekte en in roem de drie grootste helden van David bijna evenaarde. Met zijn broer Joab achtervolgde en vermoordde hij Abner, de legeraanvoerder van de vorige koning Saul

Hij stond zijn broer ter zijde in de oorlog tegen de Syriërs door zelfstandig tegen de Ammonieten, hun bondgenoten, op te treden {#2Sa 10:10-14}, en voerde in de oorlog tegen Absalom en tegen Seba het bevel over een legerafdeling

De naam Abisai betekent mijn vader is Jesse of Vader van de gaven

 

4.

              In de woestijn    +                    overwinning +         doden Abner -   Davids leven gered ++

                   

5.

- Ik bewonder de moed en de durf van Abisai, ik zie iets onstuimigs van eerst doen en dan nadenken. Ik merk ook dat hij niet zelf op macht uit is,maar later David ook beschermd.

- Ik denk dat hij zich afgewezen heeft gevoelt, gezien de bereidheid om Saul en Abner te vermoorden, dit past niet zo bij zijn dienstbaarheid. Wel bij de wraak en gevoel van pijn

(Abner heeft hun halfbroer gedood)

 

6.

Mannen als Abisai hebben een geestelijk leider nodig, om hun kracht goed te gebruiken zonder brokken te maken.

Abisai is er voor de ander, dit maakt hem onaantastbaar in de strijd,

 

7.

Abisai heeft geleerd van het niet doden van Saul, dat je ook met praten een conflict op kan pakken. Abisai heeft moeten leren niet alleen uit gevoel te handelen

Ik geloof dat Abisai heeft geleerd van de dood op Abner. En dat hij daar vergeving voor heeft gekregen, terwijl Joab later is gedood als straf.

Abisai heeft zijn karakter moeten vormen naar barmhartigheid en mildheid

 

8.

Karaktervorming naar mildheid/ barmhartigheid

Leren van geestelijke en profetische leiders wat goed is en wat niet.

Leren gevoel te beheersen, waar je geraakt wordt door afwijzing