In His Word-themastudie PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

Thema studie

 

Manier, een thema studie.

Kies een thema uit de bijbel om te bestuderen. Bijvoorbeeld  de doop.

Bedenk hier een aantal vragen bij waar je een antwoord op wilt hebben.

Zoek in de Bijbel en in naslagwerken wat je over dit thema  kunt vinden en schrijf het antwoord op je vragen op.

 

Principe van een thema studie

Spr 4:7

Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.

Ps 119:130  

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen

 

 

Doel van een thema studie

-          Zoveel mogelijk ontdekken over een gekozen thema, aan de hand van gekozen vragen over  dit onderwerp.

-          Een thema benaderen door middel van vragen.

-          Door de vragen inzicht vinden voor persoonlijke situaties.

-          Aan de hand van de antwoorden het thema eigen maken

-          Een weloverwogen keuze maken hoe je een thema in je persoonlijke situatie toepast.

-          het kunnen onderbouwen van je keuzes.

 

Werkwijze

-         Kies een thema

o       Maak het niet te breed en geen hoofdonderwerp, anders wordt het een boek ipv een studie

o       Probeer het thema in woorden of begrippen te vangen, zodat je deze woorden kunt opzoeken

-         Maak een lijst van teksten die je wilt bestuderen

o       Gebruik een concordantie of zoekmachine op internet ( www.biblija.nl)

-         Bedenk de vragen die je wilt stellen

o       Maximaal vijf vragen

-         Stel de vragen aan de teksten

-         Schrijf je ontdekkingen en beleving op

-         Schrijf een persoonlijke toepassing.

o       Deze moet haalbaar meetbaar en praktisch zijn.

 

Samenvatting & tips

Begin met duidelijke thema’s,

Kies thema’s die uit duidelijke woorden bestaan (je kunt de woordstudie als hulpmiddel gebruiken om per woord de betekenis op te zoeken)

Goede startthema’s; Gods wil, Gods hand, Gods stem, het gebed van Jezus, gehoorzaamheid, Discipel van Jezus. Lofprijs in de psalmen.