In His Word- hoofdstuk samenvatten PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

Hoofdstuk samenvatten

 

Manier: een samenvatting van een hoofdstuk maken.

Door een hoofdstuk te lezen,  te bestuderen  en de kern ervan samen te vatten.

 

Principe: Kennis vergaren van een bijbelboek, door de hoofdstukken samen te vatten.

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid! Timotheus 3:16

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad, Psalm 119:62

 

Doel: Algemeen inzicht krijgen in de opbouw van een bijbelboek.

Door de betekenis en het doel  van de schrijver met dit hoofdstuk te doorgronden in het geheel van het bijbelboek.

Inzicht krijgen in wat de Geest van God wil openbaren door dit hoofdstuk heen.

 

Werkwijze;

 1. Lees een hoofdstuk vijf maal door
  1. Lees hardop
  2. Lees in verschillende vertalingen
  3. Lees in een stuk door
 2. Geef zelf een titel aan het hoofdstuk
 3. Beschrijf kort de inhoudt van het hoofdstuk

Hulpvragen die je kunt stellen;

                                                              i.      Wie/ Wat / Waar/

                                                            ii.      Wanneer/ Hoe en waarom?

                                                          iii.      Waar leidde dit toe

 1. Beantwoord de volgende vragen:
  1. welke personen worden genoemd en waarom?
  2. Wat zijn sleutelwoorden in dit hoofdstuk?
  3. Wat is een belangrijke tekst in dit hoofdstuk?
 2. Waarom zou  God willen dat dit hoofdstuk in de bijbel staat?
  1. Wat vertelt dit gedeelte over het hart van God?
  2.  Wat vertelt dit gedeelte over het Koninkrijk van God?
 3. Wat zegt dit gedeelte over Jezus Christus?
  1. Wat leer ik over zijn karakter?
  2. Welke eigenschappen van Jezus worden hier zichtbaar?
 4. Wat is de kerngedachte van dit hoofdstuk?
  1. Wordt er een principe genoemd?
  2. Wordt er een inzicht genoemd?
  3. Wat voor lessen worden er genoemd?
 5. Hoe kan ik dit hoofdstuk in de praktijk brengen?
  1. Wat leer ik voor mijzelf in dit hoofdstuk?
  2.  Wat leer ik over anderen in dit hoofdstuk
  3. Welke actie kan ik bedenken om de lessen in praktijk te brengen?

 

Samenvatting &tips

Oefen met concrete gedeelte uit de Bijbel, b.v. De nieuwe levenswandel in Efeze 4:17-32

 De dienst van Timotheus in Timotheus 2:1-13

 Hoofdstuk over de liefde in 1 Korintiers 13

 Hoofdstuk over discipelschap in 2 Timoteus 2

 Een brief, 1 Johannes 1

 Het gebed van Jezus in Johannes 17