In His Forgiveness- opnieuw vergeving nodig? PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

Leven uit vergeving

God heeft de mens gemaakt om een eeuwige  relatie mee te hebben. De mens is van God afgedwaald in het paradijs door naar de Satan te luisteren. De eeuwige relatie met God werd hierdoor verbroken en de mens kwam vanuit het Koninkrijk van Licht terecht in het koninkrijk van de duisternis. Daar regeert de dood.  De mens is geestelijk dood en sterft lichamelijk aan het eind van zijn leven. De afgedwaalde mens heeft geen mogelijkheden o m terug te keren naar God de Vader. God de Vader stuurde Jezus naar de aarde, het koninkrijk van de duisternis om daar een blijde boodschap te brengen dat Redding mogelijk is. Er is een terugkeer mogelijk naar de Vader, doordat Jezus betaalde met zijn leven voor het afdwalen van de mensen. God vergeeft de mens als deze in geloof aanvaard dat Jezus aan het kruis zijn leven heeft gegeven voor de zonde, het afdwalen en alle verkeerde  dingen die zijn gedaan.

Door het aanvaarden in geloof, het voor waar te houden en aan te nemen, en vergeving te vragen. Dit heet bekering en Gods antwoord hier op is dat de mens opnieuw (geestelijk) geboren wordt en  een levende geest ontvangt die niet meer sterven kan.

Wat als we opnieuw zondigen?

Als we leven in het koninkrijk van het licht, kunnnen we opnieuw zondigen. Wat dan?

God de Vader blijft dezelfde. Hij houdt van ons en wil ons helpen en opnieuw vergeven.

2 Timoteus 2:13

indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

1 Johannes 1:9

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Efeze 5:18

En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt (voortdurend)  vervuld met de Geest,

1 joh 5: 14

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Psalm 25:9

Wie nederig zijn leidt Hij in het  rechte spoor,  Hij leert hun zijn paden te gaan.

 

Hou het doel voor ogen!

Het is belangrijk om een doel te hebben en dat voor ogen te houden omdat je als mens zwak bent en eerder een slingerspoor maakt dan een recht spoor. Als je bij een fout zegt dat het de laatste keer is zet jij jezelf klem en het falen ligt al te wachten, klaar om je te verslinden met zelfverwijt dat het weer niet gelukt is. Beter is een doel aan de horizon voor ogen te houden, een richting waar je naar toe wilt. als slinger je de  hele tijd, als je het punt in het oog blijft houden, hou je de goede richting. Zeker als het punt Jezus is.