Gevoelens- Omgaan met boosheid PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

Omgaan met boosheid

Boosheid is een emotie( e-beweging) die heel veel energie in zich heeft.

Boosheid komt op als er een grens wordt overschreden.

De energie van Boosheid dient ervoor om de grens te herstellen.

De kunst van het goed boos worden is:

 

  • Dat je de boosheid richt op de persoon die de grens overging
  • Dat het gaat over de betreffende gebeurtenis
  • Dat je het op de juiste tijd doet
  • Op de goede manier
  • En met de juiste, gepaste mate van boosheid.

 

De bijbel zegt dat je daar niet lang mee moet wachten:

Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, (Efeziërs 4:26 NBV)

Complexe trauma's

Bij complexe trauma's werkt het naar mijn idee ook zo.

Als tien jaar mishandeling  heeft plaatsgevonden, door een tiental personen, om een tiental verschillende redenen zul je in het herstelproces meerdere keren boosheid op voelen komen.

Probeer de boosheid te richten op de persoon die het betreft, vanwege de specifieke gebeurtenis waar het over gaat.

Je kunt dit doen door dit gepast te vertellen, te schrijven of er symbolisch iets mee te doen. Het d

oel is om de grens te herstellen en de boosheid los te kunnen laten. Soms helpt het om de boosheid te af te laten vloeien door heel veel energie te gebruiken, bv houthakken, fietsen, hardlopen, e.d.

Bij complexe trauma's duurt dit mogelijk net zo lang als het trauma heeft geduurd. Laat het los, begin ermee, op de dag dat het bovenkomt, en wacht er geen dagen mee.

Vergeven en vergeten?

Soms is er vergeving gevraagd door de dader en geschonken door het slachtoffer.

Dit helpt om de boosheid naar boven te laten komen en los te laten, zodat de pijn eronder kan genezen, en het verdriet getroost kan worden.

Als de dader het vragen om vergiffenis echt meende, zal er ook ruimte mogen zijn om steeds weer te komen met een nieuwe situatie waarin boosheid naar boven komt.

Dit is het proces van herstel en genezing, het lijkt op het schillen van een ui.

Iedere schil brengt tranen (ja, soms ook van boosheid) naar boven en deze mogen afvloeien. Op een gegeven moment is er geen nieuwe schil meer, dan pas is het klaar.

 

Als een dader zich beroept op vergeving, bevestig de vergeving en doe een beroep op ruimte voor herstel. Ook voor de oprechte dader zal dit genezend zijn.