Jezus is het fundament PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   
Sunday, 29 August 2010 15:53

Jezus en de Kerk-  fundament van de kerk

 

Fundament

Johannes 14:6

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Het fundament van de kerk is niet een leerstelling, maar het fundament is een persoon.

Lid worden van deze kerk word je alleen door de persoon aan te nemen, en relatie met hem te onderhouden.

 

Fundament van de vergadering is geloof in Jezus Christus, die herstel brengt via het Kruis,

 

  • Geloof is het enige wat gevraagd wordt

 

  • Op geloof volgt een belijdenis

 

  • Op de belijdenis volgt een doop in water en in de Geest

 

Vals fundament:

 

Ieder ander fundament dan Jezus Christus

1Co 3:11 

Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

 

Ieder ander evangelie dan de boodschap van het Kruis

Ga 1:6 

Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,

Ga 1:7 

en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

 

 

Bouwwerk op het fundament.

 

Zij die geloven en daardoor horen bij de vergadering van volgelingen van Jezus worden opgeroepen, om te bouwen aan de Kerk van Jezus.

,

 

1Cor 3:12-15

Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of met hout, hooi en stro,

 ieders werk zal aan het licht komen.

De oordeelsdag zal het aantonen, want die verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is.

 Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen.

Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om het zo te zeggen, door het vuur heen.

 

Op het goede fundament Jezus kan met allerlei kwaliteit van materiaal gebouwd worden.

De werken die je doet, de daden, houding en de liefde die er in zit, maakt van welke kwaliteit het is. Alle werken uit eigen inzicht, eigen vermogens of kwaliteit werken niets uit.

Alles wat vermengd is heeft een verhouding van kwaliteit. De ene steen is kostbaarder dan de andere. Goud heeft een aanduiding in karaats, die de zuiverheid weergeeft.

 

De werken die we doen kunnen uit de kracht van Jezus zijn.

De werken kunnen ook een beetje van Jezus en een beetje van onszelf zijn, het is dan gemengd.

Als het weinig van Jezus is en veel van onszelf, dan is het hout, hooi of stro. Dit brandt als een fakkel! Er blijft niets van over.

 

We worden op geroepen om te bouwen met zuivere kostbare metalen, deze worden zuiverder als ze door het vuur gelouterd worden.

 

 

 

 

Last Updated on Sunday, 12 September 2010 17:39