"Jezus staat aan mijn kant!" PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

"Jezus staat aan mijn kant!"


Dit riep een vriend van mij toen hij in een conflict geraakte. Het is inderdaad een diepe waarheid. Als deze diepe waarheid je hart en je hoofd regeert, dan ben je krachtig in je positie. Het helpt om moeilijkheden en keuzes onder ogen te komen en met goed gevolg aan te gaan.


De uitspraak heeft ook een gevaarlijke kant. Twee partijen die een oorlog starten roepen graag  en hard dat God aan hun kant staat. Innerlijke twijfel aan zuiverheid van eigen motieven lijken hier door rechtvaardiging overschreeuwd te moeten worden. Naar mijn idee mag je dit nooit gebruiken tegen een ander om een duidelijke scheiding te maken met de ander. Ik geloof dat Jezus altijd aan de kant van ieder mens staat en tegenover de vijand van God. De vijand is de duivel, de oude tegenstander van God.


Er is nog een ander aspect van de waarheid wat hier bij hoort; de liefde.

Deze week vertelde mijn dochter onderweg lastig gevallen te zijn door jongens van een andere school, zij hadden achter haar en haar vriendinnen aangefietst en allerlei schunnigheden geroepen en oneerbare voorstellen gedaan.


Als vader wordt ik dan geraakt, ik wordt boos dat deze jongens op deze manier met mijn geliefde dochter durven om te gaan. De beschermer in mij komt boven, evenals de trooster. Ik troost haar en samen maken we plannen hoe we in het vervolg met deze jongens om kunnen gaan. Ik ben bereid om met haar mee te fietsen, om de jongens het besef te geven dat ze met de vader te maken krijgen als ze aan zijn dochter komen. Als ik de jongens te pakken krijg zijn ze nog niet jarig!

Mijn eerste gedachte is om de jongens er flink van langs te geven en ze af te rossen.Dan bedenk ik mij dat mijn hemelse vader dit anders zou doen, Hij zou het de jongens veel moeilijker maken. Hij staat ook aan hun kant. Hij zou ze uitnodigen om een hamburger te gaan eten en ondertussen te luisteren  naar hun moeite om gezond man te worden in deze samenleving en vertellen hoe hij hen daarbij helpen wil. De Hemelse Vader staat achter mij, achter mijn dochter en achter de jongens. Ik hoop dat ik dit diep in mijn ziel en geest mag leren beseffen en ervaren, zodat ik steeds kan reageren zoals de Hemelse Vader zou reageren.


En ja, Jezus en de Vader staan ook tegenover mensen. Maar pas als ze alles geprobeerd hebben en deze mensen desondanks toch blijven kiezen voor de kant van de vijand. Dan kunnen ze helaas niet anders en dat breekt hun Hart...


Jezus staat aan mijn kant, ja! maar ook aan de kant van de ander.

Daarom kan ik er maar beter voor zorgen dat ik aan de kant van Jezus blijf!