" Gelukkig Nieuwjaar" PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

 

" Ik wens je een Gelukkig Nieuwjaar!"
Als ik dit zeg, wat bedoel ik dan precies?
Nou, zo ongeveer als hieronder omschreven:
(Er is meer over te zeggen, dit is slechts een een greep uit de grote hoeveelheid)

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,” zegt de Here. “Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. (Jeremia 29:11 HTB)
Enkele gedachtes om over na te denken:
- de Heer weet welke plannen hij voor mij heeft, als ik het ook wil weten, moet ik bij de Heer zijn.
- als ik wil weten of mijn plannen de plannen van de Heer, zijn, kan ik het vragen aan de Heer
- ik weet niet altijd (omdat ik de toekomst niet kan overzien) of mijn plannen goed zijn of niet. Als mijn plannen overeenkomen met de plannen  van de Heer zijn ze goed.
- God belooft dit aan het volk Israel en aan u:
Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor u. (Galaten 3:29 HTB)
Wat is geluk? Een kleine opsomming:
- tevreden zijn met wat je hebt (Spreuken 14:30)
- hof van Eden (Gen 2)
- Henoch die wandelt met God (Gen 5:21-24)
- de zegen van Abraham (Gen 12)
- niemand ziek in het volk bij de uittocht uit Egypte (Ex 23:15)
- wonderlijke reddingen van God (bv Ex. 14)
- Mozes die in de tent van de Heer is, of op de berg (Ex 24:9-18)
- zegen van God. (Deutronomium 28)
- David in het huis/tent van de Heer (psalm 84:11)
- een land wat vloeit van melk en honing (Numeri 13:27)
- het kennen van de Vader en Jezus (Joh 17:3)
Wat is ongeluk? Dit heeft God niet voor ogen!
- angst
- schaamte
- pijn en verdriet
- leugen
- vloek (Deutronomium 28)
- dood
- eenzaamheid (Job 5;4)
- onvruchtbaarheid
- misoogsten