Jaarwisseling 2014 PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

 

JAARWISSELING 2014

Wissel

... oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthiërs 5:17b)

Bij een wissel gaat de een en komt de ander.

Het jaar is gewisseld, 2013 is een feit, 2014 staat voor de deur met zijn kansen en bedreigingen.

Een ' vol geleefd jaar' wordt ingewisseld voor een ' leeg jaar' , een jaar wat in 365 dagen weer volgemaakt wordt, en weer vol leven wordt.

Voor de ene mens is dit een uitdaging, voor de ander een opgave.

Maar voor ieder geldt, " Zo de Heer ons het leven geeft"

 

Zegen

Een jaar van zegen laten we achter, de herinnering die gekoesterd wordt blijft en kan steeds weer opnieuw herinnerd worden. De zegen blijft zo voortleven.

Het is goed om zegeningen te tellen, ze te onthouden. Zegeningen bevorderen dankbaarheid, dankbaarheid geeft tevredenheid en tevredenheid geeft beleving van geluk.

 

Moeilijke dingen

Voor sommige was het misschien een jaar met verdriet, pijn, ziekte, teleurstelling of een traumatische gebeurtenis(sen) welk een wond heeft achtergelaten.

Genezen wonden worden littekens, littekens kunnen eretekens worden als de juiste lessen geleerd zijn.

Ook de confrontatie met armoede in Oeganda is voor mij een moeilijk te verteren en klein te krijgen onderwerp. Een onderwerp wat niet klaar is.

 

Plannen

Het nieuwe jaar staat vaak al weer bol van de plannen.

Kenmerkend zijn de goede voornemens die ingaan op de eerste dag van een nieuw jaar,  en meestal  al eerder genoemd worden.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar begint het testen van de genomen besluiten op hun bestaansrecht. Besluiten die deze testen doorstaan zullen uiteindelijk leiden tot de gewenste verandering.

 

Onze  beleving en God

In mijn beleving komen de dingen voorbij die mij als mens eigen zijn.

Het natuurlijke, het zichtbare en het voelbare.

Er is niets mis mee om mens te zijn en we mogen dit voluit leven als we ook een dimensie verder gaan en ook aandacht geven aan het bovennatuurlijk, naar het hemelse.

Ik en wij  worden door het Woord opgeroepen om niet te vergeten ons te richten op wat blijvend is. De King James vertaling zegt dit naar mijn idee het mooist:

 

Set your affection on things above, not on things on the earth. (Colossians 3:2 KJV)

 

Op die manier kan onze beleving beter aansluiten bij de beleving van God, die hemels is.

 

Ik werd vanmorgen bemoedigd door de te volgende tekst:

 

Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn! (Jesaja 43:19 HTB)

 

De wissel van God

 

Als de mens de woorden van God inwisselen voor de woorden van de slang, komt God met een aankondiging van een goddelijke wissel:

 

De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.’ (Genesis 3:15 HTB)

Deze belofte ging in vervulling toen Jezus met ons wisselde aan het kruis:

 

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen.’ (Galaten 3:13a HTB)

 

door dit aan te nemen vind er een wisselplaats, oud wordt nieuw!

Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. (2 Korinthiërs 5:17 HTB)

 

Ik wens jullie veel nieuws toe van God de Vader zelf

Wees gezegend met zijn liefde in 2014, met de vrede van Jezus en met de nabijheid van de Heilige Geest

 

Kees.